Kategorier
Nyheter

Nå legges planene for beredskapsåret

– I 2023 gjennomførte vi 137 treninger og øvinger med utgangspunkt i 11 ulike definerte fare- og ulykkessituasjoner (DFU-er). Aktiviteten har vært høy og resultatene gode, sier Trond Gleditsch, leder trening og øving i OFFB.  

Ulike behov over tid

Medlemmene i OFFB er forskjellige og har ulik aktivitet som varierer over tid. Det gjenspeiles i behovet for trening og øving. For å forstå hva selskapene trenger og å kunne levere på best mulig måte, har hvert medlem en dedikert kontaktperson i OFFB. Vi bruker POC-begrepet (point of contact).

– Det er litt som å ha en betalt bestevenn, sier stabsleder Kim Åke Sviland med et smil.

Han er ny POC for Wintershall Dea Norge fra 2024.

For å bli kjent med beredskapsorganisasjonen til Wintershall Dea har Sviland skygget kollega Magnus Klem Husebye de siste månedene.

– Kim begynte i OFFB i mars 2023, og ble tatt med i tidligfase. Denne måten å jobbe på sørger for god overlapp og at kontinuiteten ivaretas. Som POC får du den røde tråden fra leteoperasjoner til produksjon. Det ville ha blitt fragmentert hvis noen satt på operasjoner, noen andre trening, mens en tredje person hadde den daglige kontakten, sier Klem Husebye. 

Magnus Klem Husebye, Kim Sviland fra OFFB og Øyvind Norheim fra Wintershall Dea Norge.

– Målet er at dialogen skal være ryddig og enkel. Operatøren vet hvem i OFFB de skal snakke med, og vi har historikken, legger Sviland til.

I samarbeid med leder for beredskap og sikring i Wintershall Dea, Øyvind Norheim, setter Sviland nå opp årets aktiviteter som OFFB skal levere. Også «motparten» synes ordningen med POC og samarbeidet om øvelser fungerer godt.

– Det er veldig greit å ha ett menneske å henvende seg til hvis det skulle være noe. Jeg synes vi samarbeider godt med OFFB om å få til gode øvelser slik at alle som skal ta vare på beredskapen til Wintershall Dea er best mulig rustet til det, sier Norheim.

Målet er å lære

I OFFB jobber vi med beredskapsoppgaver hver eneste dag, men mange av personene som går beredskapsvakt for sine selskaper har helt andre arbeidsoppgaver til daglig. Det er derfor viktig å legge opp øvelsene slik at vaktlagene får best mulig utbytte av treningen.

Alle trenings- og øvingsaktiviteter anses som viktige bidrag til kontinuerlig forbedring i utførelsen av beredskapsfunksjonen. Alt etter aktiviteten det skal øves for og hvor mange i vaktlaget som skal trenes, blir vi enige om hva slags trenings- og øvingsaktivitet det skal legges opp til. For eksempel om det skal være en table top, nivå 1-øvelse, nivå 2-øvelse eller nivå 3-øvelse.

Samtlige personer i våre vaktlag har krav om å delta i et visst antall øvelser hvert kvartal. Informasjonskoordinator Patricia Karlsen og beredskapsleder/leder trening og øving, Trond Gleditsch under øvelse her i vårt beredskapsrom på Forus.

– OFFB deler trenings- og øvingsaktiviteter inn i flere nivå, alt etter hvor mange av medlemmets beredskapslinjer som er involvert. Ofte kjøres en serie med samme scenario, slik at samtlige vaktlag for trent og læringen for selskapet totalt sett blir best mulig, forklarer Gleditsch.

OFFB er også med på planlegging og gjennomføring av storøvelser i samarbeid med andre samvirkeaktører innen beredskap. Disse øvelsene rullerer mellom operatørselskapene, men som alle våre medlemmer er invitert til å delta i, slik det var på Øvelse Draugen i 2023.

Månedlige statusmøter

POC-ene har månedlige statusmøter med kontaktpersonen hos sin operatør. Da går de gjennom aktiviteten fremover, planene som er lagt og eventuelle endringer som trengs. 

– Sammen med medlemmet ser vi hva selskapet trenger av øvingsaktivitet, for eksempel kan de vise et behov for å ville trene mer på oljevern. Da lager vi en øvelse med et realistisk scenario, som operatøren selvsagt godkjenner, sier Sviland.

Han trives godt i POC-rollen.

– Du blir veldig involvert og får stor grad av innsyn i operatørens aktivitet, og det er din oppgave å formidle dette til de andre som går vakt i OFFB. Det er alltid spennende når selskapene skal i gang med nye boreoperasjoner. Jeg har tro på at også 2024 blir et år med mange nyttige øvelser, sier Sviland.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.