Kompetansesenter

OFFB Kompetansesenter er et kompetansetorg for medlemmene.
Målet med kompetansesenteret er å:

 • Forenkle medlemmenes tilgang til kvalifisert kompetanseheving.
 • Utvikle og gjennomføre kurs og temadager tilpasset medlemmene behov.
 • Utarbeide og formidle kursplan til medlemmene.
 • Utvikle og formidle anbefalte praksiser som verktøy for medlemmene.
 • Bidra til å få nye medlemmer raskt opp på riktig nivå.
 • Ivareta strukturert kompetanseheving av eget personell.
 • Leveransene fra OFFB Kompetansesenter er dekket gjennom medlemskap i OFFB (ingen kursavgift).

Kompetansesenter

OFFB Kompetansesenter er et kompetansetorg for medlemmene.
Målet med kompetansesenteret er å:

 • Forenkle medlemmenes tilgang til kvalifisert kompetanseheving.
 • Utvikle og gjennomføre kurs og temadager tilpasset medlemmene behov.
 • Utarbeide og formidle kursplan til medlemmene.
 • Utvikle og formidle anbefalte praksiser som verktøy for medlemmene.
 • Bidra til å få nye medlemmer raskt opp på riktig nivå.
 • Ivareta strukturert kompetanseheving av eget personell.
 • Leveransene fra OFFB Kompetansesenter er dekket gjennom medlemskap i OFFB (ingen kursavgift).

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.