Kompetansesenter

OFFB Kompetansesenter er et kompetansetorg for medlemmene.
Målet med kompetansesenteret er å:

  • Forenkle medlemmenes tilgang til kvalifisert kompetanseheving.
  • Utvikle og gjennomføre kurs og temadager tilpasset medlemmene behov.
  • Utarbeide og formidle kursplan til medlemmene.
  • Utvikle og formidle anbefalte praksiser som verktøy for medlemmene.
  • Bidra til å få nye medlemmer raskt opp på riktig nivå.
  • Ivareta strukturert kompetanseheving av eget personell.
  • Leveransene fra OFFB Kompetansesenter er dekket gjennom medlemskap i OFFB (ingen kursavgift).

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.