Kategorier
Nyheter

ICS-trening med Shell

Incident Command System (ICS) er i utgangspunktet en amerikansk og standardisert måte å ta kommando og kontroll under store hendelser som krever innsats fra en rekke aktører – både offentlige og private, lokale, regionale, nasjonale og internasjonale – og å koordinere håndteringen ved hjelp av felles organisasjonsstruktur, roller, ansvar og handlingsmåter.

Flere operatører, Shell inkludert, legger ned betydelige ressurser i trening og øving på å håndtere hendelser ved hjelp av ICS-strukturen. Denne organiseringen gjør det mulig å hente inn store ressurser fra selskapets internasjonale organisasjon når situasjoner krever det.

2.000 trente personer kan hentes inn
I sitt Global Response Support Network (GRSN) har selskapet 2.000 personer som er trent og som kan bistå de nasjonale organisasjonene verden rundt.

I forkant av ICS 300-øvelsen gjennomførte sju personer fra OFFB og en rekke Shell-ansatte og norske støttespillere de grunnleggende og elektroniske kursene ICS 100 og ICS 200. I tillegg til ansatte i AS Norske Shell deltok også Shell-ansatte fra blant annet Hellas, Egypt, India, Tyrkia, England og Nederland.

Øvelsen startet på dag to i et tenkt og pågående oljeutslipp på Knarr-feltet, som oppstod etter at en fiktiv rigg hadde boret en ny produksjonsbrønn i en havbunnsramme rundt fem kilometer fra produksjons- og lagringsskipet Knarr FPSO.

Ved øvelsens oppstart overleverte Shells beredskapsorganisasjon ansvaret for håndteringen av hendelsen til en Incident Commander, som fikk ansvaret for den videre krisehåndteringen. Parallelt med etableringen av IMT (Incident Management Team), ble også Shells kriseledelse satt (Crisis Management Team).

Styrker OFFBs kompetanse
Seniorrådgiver i OFFB og beredskapsleder i Shell sin 2. linje, Gunnar Henriksen, berømmer AS Norske Shell og innsatsen som legges ned i å kurse og øve organisasjonen i ICS-metodikken, som er spesielt effektiv når man må håndtere store og langvarige hendelser som oljeutslipp.

– Det er vanskelig å øve på scenarier som dette, samtidig som det er svært ressurskrevende å gjennomføre. Vi i OFFB er glad for at vi gjennom Shell kan bygge kompetanse og erfaring i bruken av ICS, kunnskap som vil komme alle medlemmene til gode, sier Henriksen.

ICS opptrer under flere navn, blant annet Incident Management System (IMS). I Norge jobber flere aktører, som Kystverket og andre myndigheter, etter et såkalt ELS-system (Enhetlig ledelsessystem). Systemet har mange fellestrekk ved ICS og er på mange måter en fornorsking av det amerikanske systemet.

– Til felles har systemene at man bygger ut organisasjonen etter behov. Vi toucher også innpå temaet i OFFB sitt kurs om aksjonsledelse, sier Henriksen.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.