Kategorier
Nyheter

Faglig påfyll?

OFFB Kompetansesenter setter hvert år opp kurs og temadager basert på medlemmenes behov og kompetanseplaner.

Fram mot sommeren skal det gjennomføres kurs i alt fra 3. linje beredskapsledelse, aksjonsledelse, oppgavene til selskapsrepresentanter på Operatørens senter for evakuerte og pårørende (OSEP) og liaisonrollen under beredskapshendelser til medietrening, beredskapskurs for resepsjonister og opplæring i bruk av det digitale krisestøtteverktøyet CIM.

Svært gode tilbakemeldinger
I 2018 ble det gjennomført 24 kurs med totalt 300 deltakere i regi av OFFB Kompetansesenter.

– Tilbakemeldingen fra deltakerne er svært god, sier leder for OFFB Kompetansesenter, Dag Normann Aasjord.

I etterkant av kursene blir den enkelte kursdeltakeren blir bedt om å evaluere kurset de har deltatt på, på en skala fra 1 til 6. Snittkarakteren for alle kursene i 2018 var på 5,1.

For medlemmene i OFFB

Kursplanen for første halvår 2019 finner du her.

Kursene og temadagene er forbehold medlemsselskapene i OFFB og påmelding skjer gjennom kontaktpersoner i hvert enkelt selskap.

Har du spørsmål? Ta kontakt med:

Dag Normann Aasjord

Leder OFFB Kompetansesenter

dag.normann.aasjord (a) offb.no

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.