KOMMENDE AKTIVITETER

DATO AKTIVITET
23.04.2020 Table top Nova/Vega/Gjøa - Wintershall Dea

Kontaktperson: Magnus Klem Husebye

Walk through/talk through av brodokument med påfølgende oljevernrelaterte caser.

07.05.2020 Nivå 2 øvelse Nova-Vega - Wintershall Dea - Oljevern

Kontaktperson: Magnus Klem Husebye


13.05.2020 Nivå 3 øvelse Brage - Wintershall Dea

Kontaktperson: Magnus Klem Husebye


11.06.2020 Table top Dvalin - Wintershall Dea & Equinor

Kontaktperson: Magnus Klem Husebye

Fra operasjon til produksjon. Boreoperasjonen til Transcoean Arctic ferdigstilles. Veien videre drøftes. Lokasjon: Equinor, Sandsli  Bergen. 

02.09.2020 OSEP øvelse - Wintershall Dea - Bergen

Kontaktperson: Magnus Klem Husebye


29.10.2020 Nivå 2 øvelse Brage - Wintershall Dea - Intern

Kontaktperson: Magnus Klem Husebye


 

 

OFFB HAR PLASS TIL FLERE MEDLEMMER

Som medlem hos oss får du både tilgang til – og eierskap i – en brukerstyrt og ikke-kommersiell 2. linje beredskapsorganisasjon. Alle olje- og gasselskaper på norsk sokkel kan bli medlemmer hos oss.

Les mer

alternative text

BLI MED I OFFB

OFFB er en brukerstyrt og ikke-kommersiell beredskapsorganisasjon som brukes av flere operatørselskap. Vi vil være din foretrukne 2.linjes beredskapsorganisasjon.

 

>Les mer

alternative text

BEREDSKAPSSENTER

Beredskapsarbeidet ledes fra vårt beredskapssenter på Forus. To uavhengige beredskapsrom gjør oss i stand til å håndtere to hendelser samtidig.

 

>Les mer

alternative text

EVAKUERTSENTRE

Våre evakuertsentre er plassert langs kysten; i Sandnes, Bergen, Florø, Kristiansund, Brønnøysund og Hammerfest.

 

>Les mer

alternative text

OFFB PÅ FIRE MINUTTER

Hvem er 1. linje, 2. linje og 3. linje? Og hva gjør egentlig OFFB? Bli kjent med oss - på fire minutter.

 

>Les mer