Kategorier
Nyheter

Aksjonsledelse med statlig overtakelse

Til sammen deltok rundt 50 deltakere. I tillegg til ansatte blant medlemmer i OFFB, deltok representanter fra Miljødirektoratet, Norsk Olje og Gass, Kystverket, NOFO, OSRL og Politiet. Foredragsholderne fra OFFB, Engie, NOFO, Norsk Olje og Gass og Kystverket presenterte sine roller og oppgaver under håndtering av en langvarig hendelse med akutt forurensning. Etter presentasjonene ble det gjennomført en paneldebatt hvor emnet ble diskutert og hvor det ble reist flere interessante spørsmål fra salen.

Temadagen ble godt mottatt, flere læringspunkter ble funnet og nye kontakter ble knyttet.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.