Kategorier
Nyheter

OFFB Kompetansesenter arrangerer foredrag for medlemmene. Tema: Krisekommunikasjon i Norge

Om masteroppgaven/foredraget:

Hvorfor har krisekommunikasjonen under alvorlige hendelser i Norge endret seg de siste 20 årene?

Svarene har de funnet gjennom å analysere 42 rapporter og dokumenter etter 19 alvorlige hendelser i perioden 1997 til 2016. I tillegg er det gjennomført dybdeintervjuer med 18 nøkkelinformanter knyttet til seks av hendelsene; Åsta-ulykken (2000), tsunamien (2004), Vest Tank (2007), 22. juli (2011), Synne (2015), Turøy (2016). De 19 alvorlige hendelsene er ulike når det gjelder type, sektor og omfang, men krisehåndtererne har likevel møtt mange av de samme utfordringene. 

Stikkord er samspillet mellom kriseledelsen, mediene og omverdenen, medieutvikling, teknologiutvikling, planverk og fokus på trening og øving – ispedd konkrete eksempler og erfaringer fra mennesker som har stått midt i krisene selv.

Velkommen!

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.