Kategorier
Nyheter

OSEP-øvelse i Florø

Oppstår det behov for å evakuere offshorepersonell til land, mobiliseres et stort system for å ta imot dem og ivareta dem på best mulig måte. Personer med fysiske skader sendes naturligvis direkte til sykehus.

Alle andre blir ivaretatt på et eget senter ved nærmeste heliport, som også er oppmøtested for pårørende som har behov for informasjon, hjelp, omsorg og samtaletjenester.

Operatørenes forening for beredskap (OFFB) har etablerte slike senter, såkalte Operatørens senter for evakuerte og pårørende (OSEP), flere steder langs norskekysten – i Stavanger, Bergen, Florø, Kristiansund, Brønnøysund og Hammerfest.

I Florø har OFFB avtale med Nordic Choice Hotels. I de andre byene har OFFB avtaler med Thon Hotels.

Les også (intern lenke): Informasjonsbrosjyren «Hva hvis…»

Les også (intern lenke): OSEP

Skulle det oppstå en hendelse på Petrojarl Knarr FPSO, vil operatør AS Norske Shell mobilisere sitt senter for evakuerte og pårørende i Florø. Samme OSEP vil bli benyttet av Neptune Energy hvis det skulle oppstå en hendelse på Gjøa.

Det stilles krav til at alle OSEP-lokasjonene øver jevnlig og holder kunnskapen og systemene ved like. Pandemien har tidvis gjort det utfordrende å samle mange mennesker til denne typen øvelser. Da gjelder det å benytte anledningen når muligheten byr seg.

30. november møttes derfor personell fra OFFB, AS Norske Shell, Petrojarl Knarr FPSO-eier Altera Infrastructure Production, Neptune Energy, Nordic Choice Hotels og Securitas til omvisning i hotellets lokaler og en felles gjennomgang av planverket for hvordan eventuelle hendelser skal håndteres og hvordan de sentrale aktørene skal samarbeide i en krisesituasjon.

Møtet ble fulgt opp med en øvelse for representantene fra AS Norske Shell, Altera Infrastructure Production, Securitas og hotellets personell 1. desember.

Les også (intern lenke): Slik ivartas de berørte i kriser

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.