Nå legges planene for beredskapsåret

En stor del av OFFBs daglige virke består i å gjennomføre treninger og øvinger for å teste beredskapen for våre ni medlemsbedrifter. Planleggingen skjer i tett samarbeid med selskapene.

– I 2023 gjennomførte vi 137 treninger og øvinger med utgangspunkt i 11 ulike definerte fare- og ulykkessituasjoner (DFU-er). Aktiviteten har vært høy og resultatene gode, sier Trond Gleditsch, leder trening og øving i OFFB.  

Ulike behov over tid

Medlemmene i OFFB er forskjellige og har ulik aktivitet som varierer over tid. Det gjenspeiles i behovet for trening og øving. For å forstå hva selskapene trenger og å kunne levere på best mulig måte, har hvert medlem en dedikert kontaktperson i OFFB. Vi bruker POC-begrepet (point of contact).

– Det er litt som å ha en betalt bestevenn, sier stabsleder Kim Åke Sviland med et smil.

Han er ny POC for Wintershall Dea Norge fra 2024.

For å bli kjent med beredskapsorganisasjonen til Wintershall Dea har Sviland skygget kollega Magnus Klem Husebye de siste månedene.

– Kim begynte i OFFB i mars 2023, og ble tatt med i tidligfase. Denne måten å jobbe på sørger for god overlapp og at kontinuiteten ivaretas. Som POC får du den røde tråden fra leteoperasjoner til produksjon. Det ville ha blitt fragmentert hvis noen satt på operasjoner, noen andre trening, mens en tredje person hadde den daglige kontakten, sier Klem Husebye. 

Magnus Klem Husebye, Kim Sviland fra OFFB og Øyvind Norheim fra Wintershall Dea Norge.

– Målet er at dialogen skal være ryddig og enkel. Operatøren vet hvem i OFFB de skal snakke med, og vi har historikken, legger Sviland til.

I samarbeid med leder for beredskap og sikring i Wintershall Dea, Øyvind Norheim, setter Sviland nå opp årets aktiviteter som OFFB skal levere. Også «motparten» synes ordningen med POC og samarbeidet om øvelser fungerer godt.

– Det er veldig greit å ha ett menneske å henvende seg til hvis det skulle være noe. Jeg synes vi samarbeider godt med OFFB om å få til gode øvelser slik at alle som skal ta vare på beredskapen til Wintershall Dea er best mulig rustet til det, sier Norheim.

Målet er å lære

I OFFB jobber vi med beredskapsoppgaver hver eneste dag, men mange av personene som går beredskapsvakt for sine selskaper har helt andre arbeidsoppgaver til daglig. Det er derfor viktig å legge opp øvelsene slik at vaktlagene får best mulig utbytte av treningen.

Alle trenings- og øvingsaktiviteter anses som viktige bidrag til kontinuerlig forbedring i utførelsen av beredskapsfunksjonen. Alt etter aktiviteten det skal øves for og hvor mange i vaktlaget som skal trenes, blir vi enige om hva slags trenings- og øvingsaktivitet det skal legges opp til. For eksempel om det skal være en table top, nivå 1-øvelse, nivå 2-øvelse eller nivå 3-øvelse.

Samtlige personer i våre vaktlag har krav om å delta i et visst antall øvelser hvert kvartal. Informasjonskoordinator Patricia Karlsen og beredskapsleder/leder trening og øving, Trond Gleditsch under øvelse her i vårt beredskapsrom på Forus.

– OFFB deler trenings- og øvingsaktiviteter inn i flere nivå, alt etter hvor mange av medlemmets beredskapslinjer som er involvert. Ofte kjøres en serie med samme scenario, slik at samtlige vaktlag for trent og læringen for selskapet totalt sett blir best mulig, forklarer Gleditsch.

OFFB er også med på planlegging og gjennomføring av storøvelser i samarbeid med andre samvirkeaktører innen beredskap. Disse øvelsene rullerer mellom operatørselskapene, men som alle våre medlemmer er invitert til å delta i, slik det var på Øvelse Draugen i 2023.

Månedlige statusmøter

POC-ene har månedlige statusmøter med kontaktpersonen hos sin operatør. Da går de gjennom aktiviteten fremover, planene som er lagt og eventuelle endringer som trengs. 

– Sammen med medlemmet ser vi hva selskapet trenger av øvingsaktivitet, for eksempel kan de vise et behov for å ville trene mer på oljevern. Da lager vi en øvelse med et realistisk scenario, som operatøren selvsagt godkjenner, sier Sviland.

Han trives godt i POC-rollen.

– Du blir veldig involvert og får stor grad av innsyn i operatørens aktivitet, og det er din oppgave å formidle dette til de andre som går vakt i OFFB. Det er alltid spennende når selskapene skal i gang med nye boreoperasjoner. Jeg har tro på at også 2024 blir et år med mange nyttige øvelser, sier Sviland.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Ledig stilling

Brenner du for beredskap og ønsker å være en ressursperson innen IKT og cyber security? Vi ser etter en vaktgående stabsleder som vil være med på å videreutvikle vårt sterke beredskapsmiljø og jobbe tett med noen av de mest spennende operatørselskapene på norsk sokkel.

Les mer»

Petroleum og havindustri – felles beredskap

Operatørselskaper på norsk sokkel konkurrerer om det meste, men ikke beredskap. På dette feltet må alle være best. Nå inviterer åtte olje- og gasselskap de nye havindustriene inn i samarbeidet i den felles beredskapsorganisasjon OFFB.

Les mer»

Tester kunstig intelligens for samtaletrening

OFFB er blant de første i beredskaps-/energi bransjen til å ta i bruk verktøyet som er utviklet av det lokale oppstartsselskapet Sklls. – Et nyttig supplement for mengdetrening på samtaler, sier Kim Sviland, fagansvarlig for pårørende telefonsvarsenter.

Les mer»

OFFB-ansatte kurset i livreddende førstehjelp

Siden beredskap er vår fulltidsjobb i OFFB, vet vi at ulykker oppstår jevnlig ute i den virkelige verden. Vi vet også at ingen kan sikre seg mot å bli stående i førstelinje for å hjelpe til. Men, du kan øve for å være best mulig rustet.

Les mer»

Equinor-ulykke ga stort læringsutbytte for Neptune Energy

Våren 2023 øvde alle Neptune Energy sine seks beredskapslag på å håndtere en ulykke med alvorlige personskader på Gjøa-plattformen. Utgangspunktet var en reell hendelse på Heimdal-feltet i 2019. Beredskapsleder Pål Erland i OFFB berømmer Equinor for å dele sine erfaringer. – Vi har lært mye, sier han.

Les mer»

Løpefest i Stavanger

Lørdag 3. juni deltok hele 3.750 personer i Energistafetten i Stavanger. Åtte av dem hadde OFFB-logoen på brystet. – I år var ambisjonsnivået å delta. Nå begynner planleggingen av neste års stafett, sier stabsleder og løpegeneral Brigt Nesheim.

Les mer»

Fagforum for 50. gang

Hvert kvartal møtes operatørselskapene i OFFB til fagforum for å utveksle erfaringer og drøfte beredskapsfaglige problemstillinger. – Et forum med stor nytteverdi, sier leder Kåre Olav Oftedal fra Gassco.

Les mer»

Aker BP medlem i OFFB

Aker BP har meldt seg inn i Operatørenes forening for beredskap (OFFB). – Vi ser fram til å videreutvikle beredskapssamarbeidet i OFFB sammen med en så stor og dyktig aktør på norsk sokkel, sier daglig leder i OFFB, Ole Jacob Haug.

Les mer»

– Det verste man kan gjøre, er å gjøre ingenting

– En tommelfingerregel er at de som skal ivareta berørte og pårørende etter kriser ikke bør gråte mer enn de man skal hjelpe, sier psykologspesialist Jakob Inge Kristoffersen med et smil. Klasserommet til OFFB Kompetansesenter var fullt da han nylig holdt kurs i håndtering av krisereaksjoner.

Les mer»

Beredskapskonferansen i Stavanger i september

13. til 14. september inviterer Offshore Norge, Industri Energi, Petroleumstilsynet og OFFB alle som jobber med beredskapsfaglige spørsmål i privat og offentlig sektor, akademia, organisasjoner, politi og forsvar til Beredskapskonferansen i Stavanger.

Les mer»

OFFB gratulerer

OFFB er stolt sponsor av KFUM Stavanger J07. I påsken vant førstelaget J14-klassen i Peter Wessel Cupen 2022, uoffisielt norgesmesterskap i aldersbestemt håndball. Andrelaget ble nummer to i sin pulje.

Les mer»

Stor samvirkesamling i Florø

30. mars inviterte OFFB og Neptune Energy et bredt spekter av samvirkeaktører til beredskapssamling i Florø. På agendaen sto blant annet helsefaglig oppfølging av evakuerte og pårørende og beredskapsplanlegging ved økt trusselnivå.

Les mer»

Krisehåndtering i store hendelser

Hvordan følger man opp alle som påvirkes av kriser på en god måte? Og når kan krisen avsluttes? Det var sentrale spørsmål da OFFB Kompetansesenter inviterte til temadag om strategisk krisehåndtering i slutten av februar.

Les mer»

OSEP-øvelse i Florø

OSEP spiller en nøkkelrolle i ivaretakelsen av evakuerte og pårørende i beredskapssituasjoner. Pandemien har gjort det utfordrende å gjennomføre fysiske øvelser, men 30. november til 1. desember var det endelig mulig å samles i Florø.

Les mer»

Krisehåndtering med masterstudenter

På Universitetet i Stavanger får masterstudenter i samfunnssikkerhet grundig teoretisk innføring i krisehåndteringsfaget. Mandag 1. november besøkte de OFFB for å lære mer om hvordan kunnskapen anvendes i praksis.

Les mer»

OFFB i NATO-magasin

Som en spisset, sivil beredskapsorganisasjon er OFFB en del av det norske totalforsvaret. I siste utgave av NATO-magasinet The Three Swords presenteres organisasjonen for et internasjonalt publikum.

Les mer»

Forskning: Fagfellevurdert artikkel publisert i Magma

Ny forskningsartikkel av Riana Steen og Alf Inge Molde henter ut læringspunkter fra håndteringen av et covid-19-utbrudd på West Phonenix i august 2020 og synliggjør hvordan usikkerhet, tidspress og eskalerende konsekvenser forsterker behovet for resiliens, altså motstandsdyktighet, i beredskapsarbeidet.

Les mer»

Slik ivaretas de berørte i kriser

– Frykten for å gjøre noe feil er kanskje den største utfordringen når man møter mennesker i kriser, sier psykologspesialist Heidi Wittrup Djup. Sammen med kollegaene i Klinikk for krisepsykologi er hun klar til å rykke ut døgnet rundt, året rundt, for å ivareta de berørte i beredskapshendelser – og å støtte de som skal håndtere situasjonen.

Les mer»

Stor samvirkeøvelse i Florø

I dag, 28. januar, gjennomfører OFFB en fullskalaøvelse med utgangspunkt i en sikringshendelse på heliporten i Florø, i nært samarbeid med Securitas, politiet, Neptune Energy, Avinor, Widerøe, Kinn kommune, Petroleumstilsynet og Bristow.

Les mer»

Gjesteforelesning ved Universitetet i Stavanger

Når kriser oppstår må kriseledere fatte beslutninger, ofte under tidspress og stor grad av usikkerhet. 15. september utfordret beredskapslederne Geir Haakonsen og Bjørn Stein masterstudenter i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger.

Les mer»

Suksesskriterier for god koordinering

Grenseoverskridende kriser som koronakrisen byr på helt spesielle utfordringer for krisehåndterere på alle nivåer. Nøkkelen er felles situasjonsforståelse, robust samarbeid og koordinering, mener sikkerhetsforsker Riana Steen.

Les mer»

Beredskapen blir ivaretatt

OFFB følger retningslinjene fra myndighetene og jobber fra hjemmefra. Beredskapsoppgavene blir likevel ivaretatt fullt ut. Øvelser, kurs og andre samlinger er i første omgang avlyst fram til påske.

Les mer»

Erfaringsdeling med helsesektoren

I slutten av februar var beredskapsorganisasjonen til Helse Midt-Norge på besøk hos OFFB for å lære hvordan beredskapsorganisasjonen jobber med proaktiv stabsmetodikk og CIM.

Les mer»

Forsker på OFFB og Safety-II

HMS-arbeid står foran et paradigmeskifte, mener sikkerhetsforsker Riana Steen. Nå skal hun forske på hvordan prinsipper og metoder i resilience engineering og safety-II kan løfte kriserespons- og koordineringsarbeid i beredskapsrommet.

Les mer»

Stor øvelse på Deepsea Yantai

Rundt 200 personer deltok aktivt da Neptune Energy, riggeier Odfjell Drilling og et bredt spekter av samarbeidsaktører øvde på å håndtere en alvorlig ulykke på riggen Deepsea Yantai 18. desember 2019.

Les mer»

OFFB søker stabsleder

En av våre erfarne beredskapsledere pensjonerer seg. Nå søker OFFB etter ny vaktgående stabsleder som også er en ressursperson innen IKT og cyber security.

Les mer»

OFFB-samarbeid i ny rapport

Oljenæringen gjør Norge sikrere, tryggere og bedre, slås det fast i en fersk rapport utgitt av Kunnskapsparken Nord og Norsk olje og gass. Ett av eksemplene rapporten viser til er OFFBs kunnskapsdeling med Stavanger fengsel.

Les mer»

Samvirketabletop i Bergen

4. september inviterer OFFB alle aktører i bergensområdet som jobber med krisehåndtering og
får en rolle under beredskapshendelser offshore til samvirketabletop ved Thon
Hotel Bergen Airport.

Les mer»

Beredskapsmøte med Sola kommune

I midten av juni besøkte beredskapsledelsen i Sola kommune OFFB for å lære mer om organisering av beredskap, metodikk og hvordan oljenæringen jobber med samvirke i krisehåndtering. – Inspirerende, sier rådmann Ingrid Nordbø.

Les mer»

Utfordrer strategisk nivå

Hvert år arrangerer OFFB 130 treninger og øvelser. 8. mai møttes OFFB og medlemmene til temadag i OFFB Kompetansesenter for å finne nye måter å utfordre strategisk nivå i øvelser.

Les mer»

Krisekommunikasjon på Beredskapskonferansen

Kravene til krisekommunikasjon har endret seg dramatisk de siste 20 årene. På Beredskapskonferansen i Bodø forteller OFFB hvorfor og tidligere CHC-direktør Arne Roland om hvordan det var å stå som kriseleder under Turøy-ulykken.

Les mer»

ICS-trening med Shell

Torsdag 7. mars øvde totalt 75 personer fra AS Norske Shell og Shells internasjonale organisasjon, personell fra OFFB og sentrale støttespillere som NOFO og politiet på å håndtere en stor og langvarig hendelse etter ICS-modellen.

Les mer»

Faglig påfyll?

I fjor deltok nær 300 personer på kurs i regi av OFFB Kompetansesenter. Her er kursplanen for første halvdel av 2019.

Les mer»

Ledig stilling som stabsleder

Vakthavende stabsleder koordinerer beredskapsvaktlaget og er hovedkontakt mot 1. linje på innretningen i en beredskapssituasjon. Utover vaktfunksjonen vil stabsleder inngå i et team som bidrar til vedlikehold og kontinuerlig utvikling av beredskap i tett samarbeid med medlemmer og andre relevante beredskapsaktører.

Les mer»

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.