Kategorier
Nyheter

OKEA blir medlem i Operatørenes forening for beredskap (OFFB)

Avtalen om medlemskap ble signert på OFFB sin stand under ONS-konferansen i Stavanger, som fra 27. til 30. august samler operatører og leverandører fra hele verden til en av verdens største møteplasser for olje- og gassindustrien.

I juni 2018 inngikk OKEA avtale med A/S Norske Shell om å kjøpe selskapets eierandel på 44,56 prosent og operatørskap i norskehavsfeltet Draugen og en ikke-operert andel på 12 prosent i Gjøa-feltet til en prislapp på 4,52 milliarder kroner.


Avtalen gir OKEA en estimert produksjon på rundt 22.000 fat oljeekvivalenter per dag fra januar 2018, noe som ifølge Woodmac vil rangere OKEA på en 19. plass over de største produsentene på norsk sokkel i 2018.

Draugen skal fortsatt opereres fra selskapets operasjonssenter i Kristiansund. 2. linje beredskapen blir ivaretatt av Operatørenes forening for beredskap (OFFB), en brukerstyrt og ikke-kommersiell beredskapsorganisasjon som drives på vegne av flere operatørselskap på norsk sokkel – inkludert Spirit Energy Norge AS, Wintershall Norge AS, Neptune Energy Norge AS, Gassco, Wellesley Petroleum, Faroe Petroleum Norge AS, Edison Norge AS, Dea Norge AS og VNG Norge.

– Vi setter stor pris på at vi får inn OKEA i samarbeidet i OFFB. Vi har jobbet med Erik Haugane tidligere og verdsetter hans kunnskap og kompetansen han har samlet i OKEA, sier daglig leder i OFFB, Ole Jacob Haug.

– Vi ser også fram til samarbeidet med personellet knyttet til driften av Draugen-feltet og er sikre på at de vil bidra til å styrke kvaliteten i OFFB ytterligere, sier Haug.

Styreleder i OFFB og direktør for anskaffelser i Neptune Energy, Eva Fagernes, er også svært fornøyd med at OKEA har blitt medlem i OFFB:

– OKEA er et nytt norsk selskap med store ambisjoner og høy aktivitet. Dette vil styrke foreningen, både når det gjelder kompetanse og mulighet for erfaringsoverføring, sier Fagernes.

Administrerende direktør i OKEA, Erik Haugane, var en av initiativtakerne til opprettelsen av OFFB i 2010 og ser store fordeler med medlemskapet i beredskapsorganisasjonen – både med tanke på økonomi, kompetanse og erfaring. 

De siste ti til 15 årene har det kommet flere nye aktører til på norsk sokkel og hendelser som krever mobilisering av 2. linje beredskapsorganisasjoner skjer heldigvis sjelden. Haugane mener derfor det er viktig at mange selskaper går sammen og deler ressurser, erfaring og lærdom fra hendelsene som oppstår for å kunne stå bedre rustet i framtiden – slik de gjør i OFFB.

– At industrien deler med hverandre kommer alle til gode, sier Haugane. 

Operatørenes forening for beredskap (OFFB) er en brukerstyrt og ikke-kommersiell beredskapsorganisasjon som eies av flere operatørselskap på norsk sokkel. OFFB leverer profesjonell 2. linje beredskap til våre medlemsbedrifter, og er en integrert del av deres beredskapssystem. I tillegg fungerer OFFB som et ressurs- og kompetansesenter for alle medlemmer.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.