Kategorier
Nyheter

Beredskapen blir ivaretatt

OFFB følger retningslinjene fra myndighetene og jobber fra hjemmefra. Beredskapsoppgavene blir likevel ivaretatt fullt ut. Øvelser, kurs og andre samlinger er i første omgang avlyst fram til påske.

Operatørenes forening for beredskap (OFFB) er fullt operativt og jobber, som vanlig, med å ivareta beredskapen for våre medlemsbedrifter. 

Samtidig bidrar OFFB med å koordinere og samkjøre beredskapsarbeidet til en rekke aktører, både offentlige og private, som har en rolle i å ivareta sikkerheten til personell som jobber i olje- og gassvirksomheten på norsk sokkel.

Bruk epost eller mobilnummeret for å kontakte oss.

Her finner du Norsk olje og gass sine anbefalinger for Coronavirus (Covid-19) og offshorearbeid: https://norskoljeoggass.no/arbeidsliv/covid19/

Her finner du Helsedirektoratets råd, anbefalinger og informasjonsmateriell om hvordan man skal forholde seg til Coronaviruset: https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus

Vi oppfordrer alle til å følge retningslinjer og tiltak publisert på Folkehelseinstituttet sin nettside: https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Kategorier
Nyheter

Erfaringsdeling med helsesektoren

Målet for møtet var blant annet å få innblikk i hvordan OFFB har bygget opp tavlene i det elektroniske krisehåndteringsverktøyet CIM, hvordan beredskapslagene til OFFB er sammensatt, hvordan førstemøtene og situasjonsmøtene gjennomføres og deling av informasjon med samvirkeaktører.

Leder for plan og beredskap og beredskapsleder i OFFB, Pia Fjærli, sier at OFFB jevnlig har besøk av organisasjoner med beredskapsansvar som ønsker å lære mer om hvordan OFFB jobber. Det setter OFFB stor pris på.

– Vi ønsker å dele våre erfaringer, også med andre næringer og samfunnsaktører enn de nærmeste samarbeidsaktørene i oljenæringen. På den måten får vi også verdifull innsikt i hvordan andre jobber og tenker – og blir bedre kjent med det brede spekteret av aktører som må finne hverandre og samvirke når situasjonen krever det, sier Fjærli.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.