Kategorier
Nyheter

Samvirketabletop i Bergen

Temaet for øvelsen er ivaretakelse av evakuerte og deres pårørende i forbindelse med beredskapssituasjoner og samvirket mellom aktører i offentlig og privat sektor som har en rolle i krisehåndteringen.

Områdene som skal belyses er blant annet:

  • Håndtering av evakuerte og pårørende ved et etablert senter for evakuerte og pårørende.
  • Organisering, varslingsrutiner og håndtering i en krise.
  • Presentasjoner av private og offentlige aktørers krisehåndteringsorganisasjoner, ansvar og roller.
  • Equinor presenterer organisering av eget evakuert- og pårørendesenter på Kokstad, samt erfaringer gjort etter større kriser.
  • Løsning av case som tar utgangspunkt i evakuering av offshore-personell til Flesland og håndtering av evakuerte og pårørende. 

Målet er å etablere en felles situasjonsforståelse og synliggjøre hvilke ressurser, roller, oppgaver og ansvar de ulike aktørene har, forteller beredskapsleder i OFFB og kontaktperson for tabletop-en, Pål Erland.

OFFB har tidligere arrangert lignende tabletop-øvelser i både Stavanger, Brønnøysund og Florø.

På listen over inviterte står blant andre Vest politidistrikt, Helse Bergen, Bergen kommune, Klinikk for krisepsykologi, Offshore Health Services, Securitas, Thon Hotel, Avinor, Equinor, Hovedredningssentralen i Sør-Norge og operatørselskapene som er medlemmer i Operatørenes forening for beredskap (OFFB). 

I tillegg er arrangementet åpent for alle andre som arbeider med beredskap eller kan inneha en rolle i forbindelse med håndtering av evakuerte og/eller pårørende. 

Arrangementet, som er gratis, gjennomføres på Thon Hotel Bergen Airport onsdag 4. september klokken 10.00 til 14.00. Det blir servert en lett lunsj. 

Påmeldinger kan sendes på mail til pal.erland@offb.no.

Påmeldingsfrist: 28. august

Kategorier
Nyheter

Beredskapsmøte med Sola kommune

Øverst på agendaen denne dagen sto samvirke i krisehåndteringsarbeidet, et tema som også var utgangspunktet da beredskapsledelsen i Sola kommune i etterkant av møtet gjennomførte en beredskapsøvelse i OFFB sine lokaler.

Øvelsen fokuserte på håndtering av en situasjon med bakterier i drikkevannet i kommunen – ikke ulikt det Askøy kommune sto overfor i drikkevannssaken.

Erfaringsutveksling
– Vi setter stor pris på innføring i hvordan OFFB og oljenæringen organiserer seg og hvordan kriseledelsen jobber. Det er mye gjenkjennbart i håndteringsarbeidet, selv om OFFB representerer en helt annen bransje enn den vi kommer fra, sier rådmann i Sola kommune, Ingrid Nordbø.

På Nord-Jæren har kommunene Sola, Stavanger, Sandnes og Randaberg et formalisert samarbeid om beredskap, både på et operativt og strategisk nivå. Kommunene øver også sammen årlig og gjør sine ressurser tilgjengelig for hverandre. 

Nordbø sier at besøket hos OFFB inspirerer henne til videre arbeid med å etablere et felles samvirkesenter på Nord-Jæren og til å jobbe videre med proaktiv stabsmetodikk, med et tydelig skille mellom operativt og strategisk nivå i krisehåndteringen.

Alltid noe å lære
Daglig leder i OFFB, Ole Jacob Haug, er glad for at Sola kommune tok seg tid til å besøke beredskapsorganisasjonen. 

– For oss er det viktig at Sola kommune blir kjent med oss og hva vi holder på med. De er en viktig samarbeidspartner hvis det skulle oppstå en krise på sokkelen, både med tanke på helikoptertransport til og fra Sola flyplass og aktiviteten knyttet til Risavika, sier Haug.

Samtidig har OFFB noe å lære av hvordan Sola kommune – som av Fylkesmannen i Rogaland fremholdes som et eksempel til etterfølgelse på beredskapsområdet – jobber med beredskap. 

– Det er svært nyttig å høre hva andre tenker og vi har alltid noe å lære. Dette er en toveisprosess, sier Haug.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.