Kontakt OFFB

OFFB, Koppholen 19, 4313 Sandnes, Norway

+47 51 96 33 20

offb@offb.no


 

OFFB HAR PLASS TIL FLERE MEDLEMMER

Som medlem hos oss får du både tilgang til – og eierskap i – en brukerstyrt og ikke-kommersiell 2. linje beredskapsorganisasjon. Alle olje- og gasselskaper på norsk sokkel kan bli medlemmer hos oss.

Les mer