Kategorier
Nyheter

A/S Norske Shell har blitt medlem i OFFB

Operatørenes forening for beredskap (OFFB) ivaretar dermed 2. linjeberedskap for feltene Ormen Lange og Knarr, hvor A/S Norske Shell er operatør, og Nyhamna prosessanlegg, hvor Shell er teknisk tjenesteyter.

– Etter salget av Draugen, så vi medlemskap i OFFB som en god måte å sikre fortsatt høy kvalitet på vår 2. linjeberedskap. Vi ser frem til å være en aktiv deltaker i samarbeidet som organisasjonen representerer, sier administrerende direktør Rich Denny i A/S Norske Shell.

Daglig leder i OFFB, Ole Jacob Haug, er svært fornøyd med å kunne inkludere A/S Norske Shell i beredskapssamarbeidet.

– Det betyr mye for OFFB å få A/S Norske Shell som medlem. Selskapet har høy kompetanse og kvalitet i arbeidet de gjør og blir en viktig samarbeidspartner som har mye å bidra med i fellesskapet i OFFB, sier Haug.

Subseafeltet Ormen Lange befinner i Norskehavet, 120 kilometer sørnordvest for Kristiansund, og er Norges nest største gassfelt. Gassen fra Ormen Lange prosesseres på Nyhamna prosessanlegg, før den eksporteres gjennom den 1.200 kilometer lange rørledningen Langeled til Easington i England.

Knarr-feltet ligger 122 kilometer vest for Florø i Nordsjøen, og er bygget ut med seks brønnen tilknyttet produksjons- og lagringsskipet Petrojarl Knarr FPSO.

Nyhamna prosessanlegg ligger i Aukra kommune i Møre og Romdsdal og ble satt i drift i 2007. Opprinnelig ble landanlegget bygget for prosessering og eksport av gass fra Ormen Lange-feltet. Nå er også Aasta Hansteen-produksjonen knyttet opp mot prosessanlegget. Shell er teknisk tjenesteyter for Nyhamna prosessanlegg, hvor Gassco er operatør.

Shell har vært aktiv i Norge siden 1912 og er i tillegg til å være operatør medeier i en rekke produksjonslisenser på norsk sokkel.

Operatørenes forening for beredskap (OFFB) er en brukerstyrt og ikke-kommersiell beredskapsorganisasjon som eies av flere operatørselskap på norsk sokkel – inkludert A/S Norske Shell, Spirit Energy Norge AS, Wintershall Norge AS, Neptune Energy Norge AS, Gassco, Wellesley Petroleum, Faroe Petroleum Norge AS, Edison Norge AS, Dea Norge AS, OKEA og M Vest Energy. 

OFFB leverer profesjonell 2. linje beredskap til medlemsbedriftene og er en integrert del av deres beredskapssystem. I tillegg fungerer OFFB som et ressurs- og kompetansesenter for alle medlemmer.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.