Telefonsvarsenter

Ved behov har OFFB et eget telefonsvarsenter der ti personer kan betjene henvendelser fra pårørende. En trent gruppe på fem teamledere, 35 operatører og moderne systemer sørger for at innringerne får den siste, oppdaterte informasjonen om hendelsen.

Telefonsvarsenter

Ved behov har OFFB et eget telefonsvarsenter der ti personer kan betjene henvendelser fra pårørende. En trent gruppe på fem teamledere, 35 operatører og moderne systemer sørger for at innringerne får den siste, oppdaterte informasjonen om hendelsen.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.