Medlemskap

OFFB har plass til flere medlemmer! Siden oppstarten i 2009 har vi støttet over 100 operasjoner på norsk sokkel og har omfattende erfaring med å ivareta beredskap for leteoperasjoner, produksjonsinnretninger, landanlegg og rørledninger.

Som medlem hos oss får du både tilgang til og eierskap i en profesjonell, brukerstyrt og ikke-kommersiell 2. linjes beredskapsorganisasjon som blir en integrert del av selskapets organisasjon. Alle olje- og gasselskaper som er prekvalifisert som operatør på norsk sokkel kan bli medlemmer hos oss.

Kontakt oss i dag for mer informasjon.

Medlemskap i OFFB innbefatter blant annet:

• Håndtering av beredskapshendelser døgnet rundt, året rundt, med seks rullerende vaktlag.
• Operatørens senter for evakuerte og pårørende (OSEP) ved flere lokasjoner.
• Vaktlegeordning iht. NOROG 014.
• Telefonsvarsenter for pårørende.
• Strategisk krisekommunikasjonsteam (SKT) for 3.linje.
• Trening og øving av beredskapsorganisasjonen.
• Utarbeidelse av planverk.
• OFFB kompetansesenter med kurs og temadager etter medlemmenes behov.
• Rådgivning innen beredskap.
• Fast operatørkontakt i staben.
• Et unikt nettverk og samarbeidsforum for medlemmene.
• OFFB er en pådriver for standardisering, videreutvikling, samvirke og erfaringsutveksling mellom medlemmer og eksterne aktører.

Fordeler

Eget kompetansesenter:
Senteret sikrer kontinuerlig kompetanseheving hos den enkelte operatør, og bidrar til at nye medlemmer raskt kommer opp på nødvendig beredskapsnivå.

Hyppige øvelser:
Den eneste måten å forberede seg på det verst tenkelige, er å øve på det verst tenkelige. OFFB arranger stadig øvelser tilpasset den enkelte operatørs situasjon, og står for planlegging, gjennomføring og evaluering i samarbeid med operatør.

Erfaringsoverføring:
OFFBs ansatte jobber med ere operatørselskaper som bruker de samme riggene. Dette sikrer erfaringsoverføring som kommer hvert medlem til gode.

Fagforum:
OFFB er en åpen og demokratisk organisasjon. I vårt eget fagforum får medlemsselskapene tilgang til hverandres erfaringer fra HMS, beredskap, øvelser og eventuelle hendelser.

Ressursbesparende:
En kostnadseffektiv organisasjon og sambruk av tjenester bidrar til at OFFB er et ressurs- besparende alternativ på alle måter. Samtidig går vi aldri på akkord med kvaliteten, og beredskapsarbeidet skjer alltid i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

 

Våre verdier

Samarbeid:
I OFFB samarbeider vi med åpenhet og respekt.
Vi er en pådriver for samarbeid mellom medlemmene og andre beredskapsaktører gjennom å være inkluderende og engasjerte.

Kvalitet:
I OFFB utvikler vi kvalitet i våre leveranser gjennom kontinuerlig læring og forbedring. Vi er en pådriver for nytenking og utvikling av beredskap

Profesjonalitet:
I OFFB er vi kontinuerlig fokusert på beredskap.
Vi er pålitelige, og medlemmene skal være trygge på våre gjennkjennbare og forutsigbare leveranser.Våre prinsipper

OFFBs unike posisjon er en profesjonalisering av beredskap i et ikke-kommersielt, brukerstyrt og samarbeidende miljø. Driften av foreningen er basert på prinsippet om ”Nonprofit”. Beredskapen er dimensjonert for å håndtere en storulykke, og organisasjonen jobber ut fra proaktiv beredskapshåndtering.

Samarbeid, åpenhet og vilje til å dele mellom medlemmene i OFFB og med eksterne aktører er nøkkelen til suksess for godt samvirke under en beredskapshendelse.

Medlemskap

OFFB har plass til flere medlemmer! Siden oppstarten i 2009 har vi støttet over 100 operasjoner på norsk sokkel og har omfattende erfaring med å ivareta beredskap for leteoperasjoner, produksjonsinnretninger, landanlegg og rørledninger.

Som medlem hos oss får du både tilgang til og eierskap i en profesjonell, brukerstyrt og ikke-kommersiell 2. linjes beredskapsorganisasjon som blir en integrert del av selskapets organisasjon. Alle olje- og gasselskaper som er prekvalifisert som operatør på norsk sokkel kan bli medlemmer hos oss.

Kontakt oss i dag for mer informasjon.

Medlemskap i OFFB innbefatter blant annet:

• Håndtering av beredskapshendelser døgnet rundt, året rundt, med seks rullerende vaktlag.
• Operatørens senter for evakuerte og pårørende (OSEP) ved flere lokasjoner.
• Vaktlegeordning iht. NOROG 014.
• Telefonsvarsenter for pårørende.
• Strategisk krisekommunikasjonsteam (SKT) for 3.linje.
• Trening og øving av beredskapsorganisasjonen.
• Utarbeidelse av planverk.
• OFFB kompetansesenter med kurs og temadager etter medlemmenes behov.
• Rådgivning innen beredskap.
• Fast operatørkontakt i staben.
• Et unikt nettverk og samarbeidsforum for medlemmene.
• OFFB er en pådriver for standardisering, videreutvikling, samvirke og erfaringsutveksling mellom medlemmer og eksterne aktører.

Fordeler

Eget kompetansesenter:
Senteret sikrer kontinuerlig kompetanseheving hos den enkelte operatør, og bidrar til at nye medlemmer raskt kommer opp på nødvendig beredskapsnivå.

Hyppige øvelser:
Den eneste måten å forberede seg på det verst tenkelige, er å øve på det verst tenkelige. OFFB arranger stadig øvelser tilpasset den enkelte operatørs situasjon, og står for planlegging, gjennomføring og evaluering i samarbeid med operatør.

Erfaringsoverføring:
OFFBs ansatte jobber med ere operatørselskaper som bruker de samme riggene. Dette sikrer erfaringsoverføring som kommer hvert medlem til gode.

Fagforum:
OFFB er en åpen og demokratisk organisasjon. I vårt eget fagforum får medlemsselskapene tilgang til hverandres erfaringer fra HMS, beredskap, øvelser og eventuelle hendelser.

Ressursbesparende:
En kostnadseffektiv organisasjon og sambruk av tjenester bidrar til at OFFB er et ressurs- besparende alternativ på alle måter. Samtidig går vi aldri på akkord med kvaliteten, og beredskapsarbeidet skjer alltid i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

 

Våre verdier

Samarbeid:
I OFFB samarbeider vi med åpenhet og respekt.
Vi er en pådriver for samarbeid mellom medlemmene og andre beredskapsaktører gjennom å være inkluderende og engasjerte.

Kvalitet:
I OFFB utvikler vi kvalitet i våre leveranser gjennom kontinuerlig læring og forbedring. Vi er en pådriver for nytenking og utvikling av beredskap

Profesjonalitet:
I OFFB er vi kontinuerlig fokusert på beredskap.
Vi er pålitelige, og medlemmene skal være trygge på våre gjennkjennbare og forutsigbare leveranser.Våre prinsipper

OFFBs unike posisjon er en profesjonalisering av beredskap i et ikke-kommersielt, brukerstyrt og samarbeidende miljø. Driften av foreningen er basert på prinsippet om ”Nonprofit”. Beredskapen er dimensjonert for å håndtere en storulykke, og organisasjonen jobber ut fra proaktiv beredskapshåndtering.

Samarbeid, åpenhet og vilje til å dele mellom medlemmene i OFFB og med eksterne aktører er nøkkelen til suksess for godt samvirke under en beredskapshendelse.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.