Krisekommunikasjon

Strategisk krisekommunikasjonsteam (SKT) består av fem vaktgående ledere og elleve trente rådgivere. SKT er klare til å mobiliseres i Stavanger-regionen innen én time – døgnet rundt, året rundt. Teamet støtter også operatører i andre deler av landet.

SKT bistår operatørene på strategisk nivå med kommunikasjonsledelse og -rådgiving, interessentanalyse og interessentoppfølging, prioritering av ressurser, faglig utvikling og medietrening.

Målet til SKT er å sikre et godt samarbeid med alle som blir påvirket av krisesituasjoner og at korrekt informasjon blir frigitt til enhver tid.

Krisekommunikasjon

Strategisk krisekommunikasjonsteam (SKT) består av fem vaktgående ledere og elleve trente rådgivere. SKT er klare til å mobiliseres i Stavanger-regionen innen én time – døgnet rundt, året rundt. Teamet støtter også operatører i andre deler av landet.

SKT bistår operatørene på strategisk nivå med kommunikasjonsledelse og -rådgiving, interessentanalyse og interessentoppfølging, prioritering av ressurser, faglig utvikling og medietrening.

Målet til SKT er å sikre et godt samarbeid med alle som blir påvirket av krisesituasjoner og at korrekt informasjon blir frigitt til enhver tid.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.