Beredskapssenter

Beredskapssenteret til OFFB er plassert i Koppholen 19 i Sandnes. Vi har moderne og tidsriktige lokaler. Her har vi alle fasiliteter som trengs, inkludert to uavhengige situasjonsrom. Vi har også et eget telefonsvarersenter og arbeidsplass til liaisoner og teknisk støtte. Dersom en hendelse inntreffer mobiliserer vårt beredskapslag innen en time.

Ansvarsområder

Ved en hendelse mobiliserer vårt beredskapslag innen en time. Beredskapslaget består av seks personer som hver har sitt arbeidsområde:

 • Beredskapsleder har kontakt med operatøren i 3.linje.
 • Stabsleder har kontakt med plattformsjefen i 1.linje.
 • Myndighetskoordinator rapporterer til myndighetene.
 • Personellkoordinator ser til at pårørende og evakuerte håndteres på en god måte.
 • Logistikkoordinator sørger for nødvendige ressurser til søk og redningstjenester, og samkjører ressurser med hovedredningssentralen.
 • Informasjonskoordinator sørger for at verifisert informasjon gis til 3. linje. Det er operatør som tar de strategiske valg om hvilken informasjon som skal frigis til media og pårørende.

Beredskapssenter

Beredskapssenteret til OFFB er plassert i Koppholen 19 i Sandnes. Vi har moderne og tidsriktige lokaler. Her har vi alle fasiliteter som trengs, inkludert to uavhengige situasjonsrom. Vi har også et eget telefonsvarersenter og arbeidsplass til liaisoner og teknisk støtte. Dersom en hendelse inntreffer mobiliserer vårt beredskapslag innen en time.

Ansvarsområder

Ved en hendelse mobiliserer vårt beredskapslag innen en time. Beredskapslaget består av seks personer som hver har sitt arbeidsområde:

 • Beredskapsleder har kontakt med operatøren i 3.linje.
 • Stabsleder har kontakt med plattformsjefen i 1.linje.
 • Myndighetskoordinator rapporterer til myndighetene.
 • Personellkoordinator ser til at pårørende og evakuerte håndteres på en god måte.
 • Logistikkoordinator sørger for nødvendige ressurser til søk og redningstjenester, og samkjører ressurser med hovedredningssentralen.
 • Informasjonskoordinator sørger for at verifisert informasjon gis til 3. linje. Det er operatør som tar de strategiske valg om hvilken informasjon som skal frigis til media og pårørende.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.