Kategorier
Nyheter

Tester kunstig intelligens for samtaletrening

Noe av det mennesker som er berørt av en krise trenger mest er informasjon.

Derfor har OFFB et eget telefonsvarsenter her i våre lokaler på Forus. Totalt har vi fem vaktgående teamledere og 35 operatører som kan kalles inn ved behov. De kan drifte telefonsvarsenteret 24/7 ved hendelser som oppstår hos våre medlemsbedrifter, hvor personell blir berørt på ulikt vis. 

– Våre telefonsvarere kan gi informasjon som er godkjent av selskapet som eier hendelsen. Alle som føler seg som pårørende kan ringe inn. De som svarer på telefonen må derfor være forberedt på et spekter av spørsmål, reaksjoner og følelser, så det er viktig at de kjenner seg trygge i rollen, sier Sviland.

Telefonsvarerne i teamet har variert fagbakgrunn og bred kompetanse. Mange har helsefaglig utdannelse og erfaring. Flere har frivillige verv i Røde Kors, Redningsselskapet og menigheter. Samlet behersker de åtte ulike språk, og alle har erfaring med å prate med mennesker i utfordrende situasjoner.

For å sørge for at våre telefonsvarere er klare for oppgaven trener vi jevnlig, både på det tekniske, men også på gjennomføring av samtaler.

–Vi har obligatoriske halvårige treninger med teori og praksis. Nytt av året er at vi har fått med oss dyktige Trine Bjørnsen og Håkon Hapnes Strand fra Sklls AI, og vi har fått trent på å ha pårørendesamtaler med kunstig intelligens på andre siden av røret, forteller Sviland.

Faktaboks: Artificial Intelligence (AI) – eller kunstig intelligens (KI) på norsk:

«Kunstig intelligente systemer utfører handlinger, fysisk eller digitalt, basert på tolkning og behandling av strukturerte eller ustrukturerte data, i den hensikt å oppnå et gitt mål. Enkelte KI-systemer kan også tilpasse seg gjennom å analysere og ta hensyn til hvordan tidligere handlinger har påvirket omgivelsene.»   Kilde: Digdir.no – https://www.digdir.no/kunstig-intelligens/hva-er-kunstig-intelligens/4133  

Trygg trening

OFFB signerte nylig en avtale over to år for å ta i bruk Sklls sin AI-baserte kommunikasjonssimulator HiSklls. Telefonsvarsenteret er først ute med å teste systemet her i OFFB.

Samtalen foregår omtrent på samme vis som om en person hadde ringt inn og etterspurt informasjon. AI-en tolker svaret og samtaler utvikler seg deretter.

– Vi har utviklet en AI-basert løsning for å trene på kritiske telefonsamtaler i samarbeid med nødetatene. Det fine med dette verktøyet er at operatørene kan trene så ofte de vil i en trygg virtuell setting. Beredskapsansvarlige i olje- og gassnæringen kan også ha god nytte av denne typen trening. Nå jobber vi med samarbeidspartnere som OFFB med å videreutvikle både teknologien og kursinnholdet for å treffe behovene til industrien, sier teknologidirektør Håkon Hapnes Strand i Sklls.

Etter hvert vil flere i OFFB benytte AI ved trening og øving.
Med HiSklls kan ansatte i beredskapslinjene trene på mottak av informasjon, krisekommunikasjon og pårørendesamtaler i en trygg virtuell setting. Løsningen er utviklet i Stavanger i samarbeid med Rakos og Helse Stavanger.

Løsningen brukes blant annet av legevakter og nødsentraler i Norge, Europa og USA.

– Noen blir skeptiske når de hører at de skal ha en samtale med en maskin, og da særlig denne type samtaler hvor det gjerne er følelser involvert. Erfaringen etter å ha testet det ut er at de fleste synes dette var både nyttig og spennende, så blir det interessant å følge med etter hvert som den norske versjonen klarer å tolke emosjoner enda bedre, sier Sviland.

Nasjonalbiblioteket har de siste årene jobbet med å lage en språkmodell som gjør at kunstige intelligenser, talemaskiner og oversettelsesprogrammer ikke bare forstår norsk, men også ulike dialekter. Den siste versjonen er nylig integrert i Sklls-verktøyet. Tanken er altså ikke at kunstig intelligens skal erstatte våre telefonsvarere, men at maskinen skal hjelpe til med at flere skal få trent så godt som mulig på å innhente riktig informasjon og bringe den videre.

Positivt overrasket

Cathrine Strand Liland er en av telefonsvarerne i teamet. Hun jobber til daglig som kreftsykepleier, og er også utdannet HMS-rådgiver.

– Jeg valgte å bli med i telefonsvarteamet fordi jeg syns det virket spennende å lære mer om beredskapsfeltet samt at jeg tenkte at med min erfaring med å snakke med pasienter og pårørende i kriser, så kunne jeg kanskje bidra på en god måte i pårørendesenteret når innringere opplever å være i en uoversiktlig situasjon, sier hun.

Liland er positiv til samtaletrening med AI.

– Jeg syntes det var utrolig kult, og har tro på at det vil kunne bli en mye mer «ektefølt» samtaletrening fremover. Jeg er positivt overrasket over hvor godt det fungerte allerede og gleder meg til mer samtaletrening med AI, sier hun.

Sviland legger til at Ai-simulerte samtaler sørger for nødvendig mengdetrening, og at det er et godt supplement til vår egen treningsmetode.

– Nå gleder vi oss til å være en del av utviklingen. AI-en fungerer nemlig ikke helt ulikt oss mennesker – den blir bedre jo mer den får trent.

Helt i OFFB sin ånd, med andre ord.

Kategorier
Nyheter

Kommer til OFFB for læring og nettverk

Det gikk ikke lang tid fra oppstarten av OFFB i 2010 før medlemsbedriftene fant ut at de trengte et felles kurs- og kompetansesenter. Nå planlegger og arrangerer vi kurs, temadager og andre kompetansehevende tiltak som er åpne for alle som er medlem hos oss.

– Kompetansesenteret er blitt en arena for å møtes på tvers av selskapene, hvor ansatte kan dele erfaringer de har gjort seg innen beredskap, sier Dag Normann Aasjord, leder for OFFB Kompetansesenter.

I løpet av det siste tiåret har Aasjord bygget opp kursporteføljen i tett dialog med representanter fra selskapene. Nå arrangerer OFFB rundt 30 kurs årlig i våre lokaler i Koppholen 19, samt enkeltkurs ute hos selskapene.

På kurs hos oss møtes folk på tvers av selskapene, og vi ser at mange setter pris på å utvide nettverket i tillegg til å friske opp eller fylle på med ny kunnskap.

– I og med at OFFB kjører beredskapstrening, øvelser og håndterer hendelser, er det kort vei fra observasjoner til å fange det opp i kursene. I tillegg slipper våre medlemmer å gå ut på det kommersielle markedet, sier Aasjord.

Deling av kunnskap og utveksling av erfaringer er helt i tråd med det OFFB er tuftet på, og vi opplever at medlemmene er villige og flinke til å dele erfaringer de gjør seg rundt beredskap. Kompetansesenteret er en arena for å gjøre dette på en god måte.


Fakta: Kompetansesenteret
OFFB Kompetansesenter er et kompetansetorg for medlemmene.

Målet med kompetansesenteret er å:
Forenkle medlemmenes tilgang til kvalifisert kompetanseheving.
Utvikle og gjennomføre kurs og temadager tilpasset medlemmene behov.
Utarbeide og formidle kursplan til medlemmene.
Utvikle og formidle anbefalte praksiser som verktøy for medlemmene.
Bidra til å få nye medlemmer raskt opp på riktig nivå.
Ivareta strukturert kompetanseheving av eget personell.

Leveransene fra OFFB Kompetansesenter er dekket gjennom medlemskap i OFFB.– Vi ser at pausepraten på kursene også er kompetansehevende. Vi vet også at det å delta på kurs er et fint avbrekk fra jobbhverdagen til daglig, sier Aasjord.

Samsvar mellom kurs, øvelser og beredskap

OFFBs Kompetansesenter bruker egne ansatte som instruktører, og vi sørger på den måten for samsvar med treninger og øvinger. I tillegg deltar egne ansatte på kurs – nyansatte som mer erfarne med behov for oppdatert kunnskap.

Våre kurs er også koordinert med de andre instansene vi samarbeider tett med ved øvelser og hendelser, som blant annet HRS, politi, helsevesen, Havtil og kommuner – i tillegg til våre egne medlemmer.  

– Det er viktig for oss at kursene er basert på reelle behov. Vi kjører årlige medlemsundersøkelser som viser at både deltagerne og de som sender folk på kurs hos oss er godt fornøyd, sier Aasjord.

Justerer kursplanen etter ønsker og behov

Modellen for Kompetansesenteret har hele tiden vært basert på at medlemmene er med å påvirke innholdet. Hvis medlemsbedriftene har tanker om nye produkter eller kurs er vi fleksible til å justere oss etter ønsker og behov. Kursene i mediehåndtering og interessentanalyse er eksempler på kurs som har kommet til på den måten.


– Akkurat nå ser vi at flere av selskapene ønsker å styrke seg ytterligere på strategisk beredskap. Det viser igjen på kursplanen for 2024, hvor vi kjører flere runder med strategisk beredskapsledelse, mediehåndtering, interessentanalyse, kurs for liaisoner, håndtering av krisereaksjoner og OSEP-kurs – blant annet, sier Aasjord.

Vil du på kurs? Her finner du oppdatert plan

Det er også vår jobb å dra ut å observere og evaluere beredskapen hos medlemmene. De får gode råd basert på evalueringer. Rådene og erfaringene blir igjen samlet i skriftlige dokument kalt anbefalte praksiser.

Vite mer?

Ta kontakt med leder for OFFB Kompetansesenter, Dag Normann Aasjord:

Kontortelefon: +47 51 96 51 52
Mobil: +47 958 86 986
E-post: dag.normann.aasjord ( a ) offb.no

Kategorier
Nyheter

Nå legges planene for beredskapsåret

– I 2023 gjennomførte vi 137 treninger og øvinger med utgangspunkt i 11 ulike definerte fare- og ulykkessituasjoner (DFU-er). Aktiviteten har vært høy og resultatene gode, sier Trond Gleditsch, leder trening og øving i OFFB.  

Ulike behov over tid

Medlemmene i OFFB er forskjellige og har ulik aktivitet som varierer over tid. Det gjenspeiles i behovet for trening og øving. For å forstå hva selskapene trenger og å kunne levere på best mulig måte, har hvert medlem en dedikert kontaktperson i OFFB. Vi bruker POC-begrepet (point of contact).

– Det er litt som å ha en betalt bestevenn, sier stabsleder Kim Åke Sviland med et smil.

Han er ny POC for Wintershall Dea Norge fra 2024.

For å bli kjent med beredskapsorganisasjonen til Wintershall Dea har Sviland skygget kollega Magnus Klem Husebye de siste månedene.

– Kim begynte i OFFB i mars 2023, og ble tatt med i tidligfase. Denne måten å jobbe på sørger for god overlapp og at kontinuiteten ivaretas. Som POC får du den røde tråden fra leteoperasjoner til produksjon. Det ville ha blitt fragmentert hvis noen satt på operasjoner, noen andre trening, mens en tredje person hadde den daglige kontakten, sier Klem Husebye. 

Magnus Klem Husebye, Kim Sviland fra OFFB og Øyvind Norheim fra Wintershall Dea Norge.

– Målet er at dialogen skal være ryddig og enkel. Operatøren vet hvem i OFFB de skal snakke med, og vi har historikken, legger Sviland til.

I samarbeid med leder for beredskap og sikring i Wintershall Dea, Øyvind Norheim, setter Sviland nå opp årets aktiviteter som OFFB skal levere. Også «motparten» synes ordningen med POC og samarbeidet om øvelser fungerer godt.

– Det er veldig greit å ha ett menneske å henvende seg til hvis det skulle være noe. Jeg synes vi samarbeider godt med OFFB om å få til gode øvelser slik at alle som skal ta vare på beredskapen til Wintershall Dea er best mulig rustet til det, sier Norheim.

Målet er å lære

I OFFB jobber vi med beredskapsoppgaver hver eneste dag, men mange av personene som går beredskapsvakt for sine selskaper har helt andre arbeidsoppgaver til daglig. Det er derfor viktig å legge opp øvelsene slik at vaktlagene får best mulig utbytte av treningen.

Alle trenings- og øvingsaktiviteter anses som viktige bidrag til kontinuerlig forbedring i utførelsen av beredskapsfunksjonen. Alt etter aktiviteten det skal øves for og hvor mange i vaktlaget som skal trenes, blir vi enige om hva slags trenings- og øvingsaktivitet det skal legges opp til. For eksempel om det skal være en table top, nivå 1-øvelse, nivå 2-øvelse eller nivå 3-øvelse.

Samtlige personer i våre vaktlag har krav om å delta i et visst antall øvelser hvert kvartal. Informasjonskoordinator Patricia Karlsen og beredskapsleder/leder trening og øving, Trond Gleditsch under øvelse her i vårt beredskapsrom på Forus.

– OFFB deler trenings- og øvingsaktiviteter inn i flere nivå, alt etter hvor mange av medlemmets beredskapslinjer som er involvert. Ofte kjøres en serie med samme scenario, slik at samtlige vaktlag for trent og læringen for selskapet totalt sett blir best mulig, forklarer Gleditsch.

OFFB er også med på planlegging og gjennomføring av storøvelser i samarbeid med andre samvirkeaktører innen beredskap. Disse øvelsene rullerer mellom operatørselskapene, men som alle våre medlemmer er invitert til å delta i, slik det var på Øvelse Draugen i 2023.

Månedlige statusmøter

POC-ene har månedlige statusmøter med kontaktpersonen hos sin operatør. Da går de gjennom aktiviteten fremover, planene som er lagt og eventuelle endringer som trengs. 

– Sammen med medlemmet ser vi hva selskapet trenger av øvingsaktivitet, for eksempel kan de vise et behov for å ville trene mer på oljevern. Da lager vi en øvelse med et realistisk scenario, som operatøren selvsagt godkjenner, sier Sviland.

Han trives godt i POC-rollen.

– Du blir veldig involvert og får stor grad av innsyn i operatørens aktivitet, og det er din oppgave å formidle dette til de andre som går vakt i OFFB. Det er alltid spennende når selskapene skal i gang med nye boreoperasjoner. Jeg har tro på at også 2024 blir et år med mange nyttige øvelser, sier Sviland.

Kategorier
Nyheter

Gjør oss klar for å utvide beredskapssamarbeidet

OFFB har lagt bak seg et travelt og innholdsrikt 2023. Antall operasjoner organisasjonen støtter har holdt seg jevnt og høyt siden 2020, samtidig som det har vært høyt aktivitetsnivå innen trening og øving og i OFFB Kompetansesenter.

Den største enkeltaktiviteten var uten tvil Øvelse Draugen i mars 2023. Totalt 800 personer deltok da OKEA, NOFO og OFFB gjennomførte en av de største oljevernøvelsene i Norge noensinne, med støtte fra OFFBs øvrige medlemmer og en rekke andre organisasjoner.

2023 bød også på endringer, både blant OFFBs medlemmer og internt i organisasjonen. Fjoråret startet med at 22 personer som har vært innleid som koordinatorer i 2. linje ble ansatt på deltid.

Flere nye med på laget betyr mer trening og oppfriskning av kunnskap, men vi opplever at en tettere tilknytning er styrkende for vaktlagene. (Foto: Jan Inge Haga)

– Det har krevd en del av oss som organisasjon i form av opplæring og oppfriskning på trening, men summen er positiv. Vi ser at folk får en annen kjennskap til bedriften og føler på en større tilhørighet når de er ansatt, sier Ole Jacob Haug.

Flere nye ansatte

I løpet av 2023 gikk to personer som har vært med siden oppstarten av OFFB av med pensjon, i tillegg til at en tredje med lang erfaring valgte å gå videre til beredskapsoppgaver i en annen organisasjon.

Med dem forsvant mye erfaring og historikk. Samtidig har vi fått inn nye og dyktige folk i staben som står på skuldrene til arbeidet som er lagt ned tidligere og tar oss videre. I tillegg har vi styrket vårt strategiske krisekommunikasjonsteam på bakgrunn av mengden leveranser og etterspørsel blant medlemmene. 

Aker BP nytt medlem

Medlemsmassen i OFFB er stabil, men likevel i stadig utvikling. I januar 2023 kom Aker BP inn som medlem. Gjennom året har vi blitt godt kjent med organisasjonen, både gjennom planlegging og gjennomføring av øvelser, men også medietrening levert av strategisk krisekommunikasjonsteam (SKT) i OFFB.

– Det å få en høykompetent organisasjon som Aker BP som medlem har utelukkende vært en positiv opplevelse. Vi har blitt kjent med dyktige folk, og vi har fått testet ut nye måter å øve på. Dette opplever vi at har vært lærerikt for begge parter, sier Haug. 

ICS-trening i praksis

Et annet felt hvor vi er i læringsfasen er Incident Command System (ICS). Operatørene på norsk sokkel inngikk i fjor en gjensidig avtale om å benytte ICS ved langvarige hendelser. I avtalen ligger det at operatørene forplikter seg til å sørge for trening og opplæring, men også til å dele på trent personell ved hendelser som forutsetter ICS-organisering.

Øvelse Draugen ble gjennomført som en samhandlingsøvelse mellom NOFO, OKEA og OFFB, med felles målsetning om å øve samhandling og kommunikasjon innen og mellom beredskapsnivå for håndtering av en langvarig hendelse. (Foto: Alf Inge Molde)

OFFB har opparbeidet seg god ICS-kompetanse internt og vi rigger organisasjonen slik at vi kan støtte medlemmene inn i deres ICS-organisasjoner. Alle fast ansatte er kurset. I tillegg deltok flere av våre deltidsansatte på Øvelse Draugen i fjor og fikk sjeldent god praktisk trening.  Hele oljevernaksjonen ble nemlig håndtert i henhold til ledelsessystemet ICS.

– Øvelse Draugen var nyttig læring av langvarig hendelse og hvordan håndtere det fremover, sier Haug.

Nå bidrar OFFB inn i planleggingen av neste storøvelse sammen med Aker BP. Dette blir nok en anledning hvor medlemmene kan få praktisert bruken av ICS.

Ser mot nye næringer

Som alle andre i energibransjen følger OFFB utviklingen i den grønne omstillingen med stor interesse. Vi har satt ned en egen prosjektgruppe som blant annet følger arbeidet med regelverk for beredskap for havvind tett.

– Det er kjekt å oppleve at vi blir spurt om å være med når beredskap for nye næringer skal planlegges. Vi har bred kompetanse og lang erfaring med å ha beredskap øverst på agendaen, og dette ser vi at kan overføres fra olje- og gassindustrien til nye næringer. Vi mener klart at OFFB har en rolle å spille der, sier Haug, og legger til:

– Vi har et positivt blikk på fremtiden. Navnendringene til Havindustritilsynet og Sokkeldirektoratet er et tegn i tiden, og vi i OFFB følger med. Det kommer nye næringer inn som trenger beredskap, og det er vi parat til å kunne levere på, sier Haug.

Vi legger bak oss et travelt og innholdsrikt år, og ruster oss nå for en tid hvor vi mener beredskap bør stå i høysetet for enda flere innen energibransjen, sier daglig leder Ole Jacob Haug. (Foto: Jan Inge Haga)

Det siste året har vi også prøvd ut flere nye teknologier, deriblant AI for å effektivisere trening og øving. Styringssystemet for krisehåndtering som våre medlemmer bruker – CIM – får nå også en skreddersydd ICS-modul.

Medlemsmassen øker – men vi har plass til flere

De seneste årene har trenden på norsk sokkel vært oppkjøp og sammenslåinger, og flere av medlemmene har blitt større og sterkere. 2023 var intet unntak, da Vår Energi kjøpte Neptune Energy, og nyheten om at Wintershall Deas norske aktivitet var kjøpt av Harbour Energy kom helt på tampen av året. 

– Dette byr på muligheter og utfordringer, men vi i OFFB henger med og leverer det medlemmene trenger fra oss for å ha robust beredskap. I løpet av 2024 vil medlemsmassen vår faktisk øke, da nye selskaper kommer til, sier Haug, og understreker at OFFB har plass til flere medlemmer – både små og store.

Det viktigste er et volum som gir læring og en sammensetning av medlemmer som gir variasjon.

– Det er viktig for oss at vi får øvd med mange, så vi får lært sammen med flere, og at vi har hendelser vi kan lære av. Vi ser at vi har en viktig rolle og bidrar til beredskap, og at OFFB har vært med på å sette en standard. Det skal vi fortsette med også i 2024, sier Ole Jacob Haug.

Om OFFB:

OFFB er en brukerstyrt beredskapsorganisasjon som drives av operatørene A/S Norske Shell, DNO, Gassco, Neptune Energy Norge, OKEA, Sval Energi, Wellesley Petroleum, Wintershall Dea og Aker BP.

Beredskapssenteret har siden oppstarten i 2009 levert profesjonell 2. linje beredskap og støtte til strategisk beredskapsledelse til medlemsbedriftene og er en integrert del av deres beredskapssystem. I tillegg fungerer OFFB som et ressurs- og kompetansesenter for alle medlemmer.

Kategorier
Nyheter

OFFB-ansatte kurset i livreddende førstehjelp

– Hvis du havner i en situasjon hvor det kreves hjerte-lunge-redning, er det aller viktigste at du faktisk gjør noe, for hvert sekund kan telle. Men, du har et klart fortrinn hvis du har trent på forhånd. Det å ha fått prøvd seg på hvordan en hjertestarter virker er også en klar fordel, sier Kim Åke Sviland.

I tillegg til å være stabsleder i OFFB har han flere års erfaring som sykepleier, samt lang fartstid innen frivillig søk- og redningstjeneste. Kim minner oss om viktigheten av at de i nærheten setter i gang med livreddende førstehjelp umiddelbart, for at vi sammen kan styrke overlevelsen ved akutt sykdom og skade.

En viktig investering

Nettopp fordi beredskap er vårt hovedvirke i OFFB, må vi leve som vi lærer. Samtlige fast ansatte har nå tatt tretimerskurs i hjerte- og lungeredning med bruk av defibrillator.

DHLR-kurs består av både teori og praksis. Her fikk alle trene på det som skal til når hjerte-lungeredning kreves. (Foto: Eirin Herland)

– Det var viktig for oss å prioritere dette. Både for å være bedre rustet ved hendelser hos selskapene vi går vakt for, men også for å støtte opp om myndighetenes strategi om å gjøre befolkningen bedre i stand til å hjelpe seg selv og andre ved akutt sykdom og skade, sier Ole Jacob Haug, daglig leder i OFFB.

I løpet av kurset trente vi på varsling til nødnummer, undersøkelse av syk eller skadd person, sikring av frie luftveier og stabilt sideleie, HLR (hjerte- og lungeredning), bruk av hjertestarter, hva du gjør hvis et fremmedlegeme sitter fast i luftveiene og hvordan du oppdager tegnene på akutt hjertesykdom.

Alle kursdeltagerne måtte ut på gulvet og gjøre praktiske øvelser. Og nå er vi alle også godt kjent med hjertestarteren på huset.

Det anbefales å friske opp DHLR-kurs minst hvert andre år. Kurset tilbys blant annet av Røde Kors.  

Kategorier
Nyheter

Ny film: Øvelse Draugen

Øvelse Draugen tok utgangspunkt i et tenkt scenario hvor operatørselskapet OKEA mistet kontroll på en letebrønn på Draugen-feltet på Haltenbanken og måtte håndtere en utblåsning på 35.000 liter per døgn.

Øvelsen ble gjennomført som en samhandlingsøvelse mellom NOFO, OKEA og OFFB, med felles målsetning om å øve samhandling og kommunikasjon innen og mellom beredskapsnivå for håndtering av en langvarig hendelse.

Under øvelsen drev den simulerte oljen nordover med kyststrømmen og resulterte i landpåslag blant annet i området rundt Ofoten, Sør-Troms, Lofoten, Vesterålen, Salten og Rana.

Dette er områder som ikke er reelle for landpåslag fra Draugen-feltet, men det var viktig at de interkommunale utvalgene mot akutt forurensning (IUA) i de respektive områdene fikk øve.

I tillegg deltok flere andre oljeselskaper med personell inn i aksjonsledelsen og viktige aktører som Kystverket, statsforvaltere – samt fartøy, fly, droner og en rekke underleverandører.

Hele oljevernaksjonen ble håndtert i henhold til ledelsessystemet ICS.

Bli bedre kjent med Øvelse Draugen og hvordan oljevernaksjoner håndteres på norsk sokkel her:

Kategorier
Nyheter

Equinor-ulykke ga stort læringsutbytte for Neptune Energy

Det var i forbindelse med påfylling av nitrogen fra flaske over til hydraulikkakkumulatorer at det oppstod en eksplosjon der to personer ble alvorlig skadd på Heimdal. Petroleumstilsynet (Ptil) konkluderte i sin granskningsrapport med at «ved ubetydelige endrede omstendigheter hadde hendelsen potensial for en dødsulykke».

I Equinor internt er det gjort flere tiltak i etterkant, og hele bransjen har lært av hendelsen. Da Neptune Energy i vår skulle trene sine seks vaktlag sammen med OFFB, ble nettopp Heimdal-hendelsen valgt som utgangspunkt til case – men da med Gjøa-innretningen som øvingsobjekt.

Foretrukken øvingsmåte

Det å bruke en reell hendelse gir et mer alvorlig bakteppe, som igjen gir mening og læringsutbytte. Flere som deltok på øvelsene har sagt at de foretrekker denne måten å øve på.

– Vi som jobber med å planlegge øvelsene i OFFB er opptatt av å få til et godt samvirke med de vi øver sammen med. Det er viktig for oss å lære hva som treffer og hva som kan gjøres bedre. Øvelsene skal kjennes nyttige for alle som er med. Det er ekstra kjekt når vi treffer på både scenario og gjennomførelse, sier Pål Erland, beredskapsleder og ansvarlig øvingsleder i OFFB.

Erland har jobbet med planlegging og gjennomføring av øvelser i OFFB siden 2010. Før det har han lang fartstid i politiet.

Planleggingen ga verdifull informasjon og læring

For å få til et mest mulig realistisk scenario ble materiale fra Equinor og Petroleumstilsynets granskningsrapport etter Heimdal-hendelsen brukt i planleggingen. I tillegg fikk øvingsledelsen verdifull informasjon av Equinor sin beredskapsleder i 2. linje som håndterte hendelsen i 2019. Øvelsen var basert rundt et «worst case»-scenario for å få størst mulig læringsutbytte.

Alle vaktlag fikk øvd på det samme

Ved å gjennomføre samme scenario i alle øvelsene, fikk samtlige vaktgående vaktlag i Neptune Energy sin 2. linje og 3. linje likt grunnlag for håndtering av hendelsen. Reell mobilisering ble gjennomført i 2. linje og 3. linje, samt at alle førstevarslinger fra 2. linje ble gjennomført til alle relevante samvirke-aktører. Dette inkluderte HRS Sør-Norge, politiet, Ptil, kontraktører, vaktlege, beredskapslege, leder for operatørenes senter for evakuerte og pårørende (OSEP), leder pårørende telefonsvarsenter og Klinikk for krisepsykologi.

I tillegg deltok Neptune Energy sitt vaktgående personell på logistikkbasen i Florø på alle gjennomføringene, samt at beredskapslegen tilhørende operatør samvirket inn i 2. linje med verdifull støtte i håndteringen.

– Det var viktig at alle vaktlag skulle øve på samme scenario og trenes på samme hendelse. Det var også et poeng at flest mulig reelle aktører var med, og her fikk vi gode bidrag, blant annet fra plattformsjefen på Gjøa, sier Erland.

Seminaret i OFFBs lokaler i etterkant av øvelsene var en viktig del av læringen. Foto: Alf Inge Molde

I etterkant av de gjennomførte øvelsene avholdt Neptune Energy en lærings/evalueringssamling hos OFFB der alle øvingsdeltakere var invitert. Her delte beredskapsleder fra Equinor sin 2. linje, Geir Helge Johnsen, Equinors og sine egne personlige erfaringer fra Heimdal-hendelsen.

– Læringsutbytte er viktig for OFFB og de vi øver sammen med. Derfor er evalueringsprosessen sentral. Etter Neptune-øvelsene var evalueringsseminaret med Equinor nyttig og lærerikt. Foredraget fra Johnsen ble satt stor pris på, både av deltakerne og øvingsledelsen, sier Erland.

Kategorier
Nyheter

OFFB med på viktig arbeid for helikoptersikkerhet

Petroleumsregelverket sier at alle operatører på norsk sokkel er pliktet å påse at helikopterleverandørene følger gjeldende regelverk. Det vil si at de må etterleve nasjonalt regelverk, gjeldende standarder, Offshore Norge sine bransjeretningslinjer, samt operatørenes egne kontraktskrav.

Operatørselskapene har utviklet et felles rammeverk, og samarbeider om felles revisjon av leverandørene som tilbyr helikoptertjenester på norsk sokkel. Offshore Qualific – et heleid datterselskap av bransjeorganisasjonen Offshore Norge – har ansvar for å koordinere arbeidet mellom operatørene.

Team fra flere operatørselskaper

Nylig ble den årlige fellesrevisjonen av CHC Helikopter Service AS gjennomført. Et team bestående av representanter fra operatørselskapene Aker BP, Equinor, Vår Energi og ConocoPhillips har hatt det faglige ansvaret, med et stort antall mennesker involvert i tillegg.

OFFB er altså representert i revisjonsteamet ved Thea Blume. Blume er tidligere helikopterpilot, og er naturlig nok vår ressurs på luftfart, i tillegg til rollene hun har som stabsleder og operatørkontakt.

–  Det var veldig fint å se hvor godt revisjonsteamet jobber sammen mot et felles mål om å opprettholde de gode rutinene for sikkerheten, sier Blume.

Den årlige revisjonen er et omfattende program som dekker alle fagfelt innen helikopteroperasjoner. CHC-revisjonen omfatter hovedkontoret på Sola og basene i Kristiansund og Brønnøysund.

Bildet, bakerst fra høyre: Revisjonsleder John Arild Gundersen (Aker BP), Ole Morgen Løge (Offshore Qualific), Rune Meinich-Bache (Vår Energi), Maj Brit Fjermestad (Equinor), Øyvind Solberg (Equinor), Thea Blume (OFFB) og Stein Atle Puntervoll (ConocoPhillips). Foto: Offshore Qualific

Kategorier
Nyheter

Løpefest i Stavanger

Energistafetten henter inspirasjon fra Holmenkollstafetten og stemningen i Tour de France, og ble i år arrangert for første gang av Bedriftsidretten i Rogaland, sammen med en rekke frivillige fra organisasjonens støttespillere.

OFFB ble utfordret til å stille av medlemsselskapet Aker BP like etter påske, og tokt utfordringen på strak arm. Arrangementet fikk full uttelling med knallvær og fulltegnet deltakerliste.

– Vi er imponert over hva arrangørene har fått til. De lyktes på alle områder. God informasjon, god logistikk, masse folk og enormt god stemning. Det var rett og slett veldig kjekt, skryter Brigt Nesheim.

Hvert lag skulle løpe ti etapper. OFFB stilte med åtte stykker; Thea Blume, Magnus Klem Husebye, Brigt Nesheim, Marlén Jünge, Jone Nevøy, Otto Galta, Ole Jacob Haug og Therese Hansen. Otto Galta meldte seg til å ta tre etapper på rappen.

Det slo egentlig bare positivt ut på sluttresultatet – cirka midt på treet totalt sett.

Det viktigste var imidlertid å delta, presiserer Nesheim.

– Det kjekkeste var å møte hverandre og skape en god sosial arena utenfor kontoret, treffe kjentfolk fra medlemsselskapene i OFFB, samarbeidspartnerne våre og heie hverandre fram. Nå håper vi at flere har lyst til å henge seg på neste år, sier han.

Og OFFB stiller i 2024?

– Absolutt!

Kategorier
Nyheter

Fagforum for 50. gang

Tekst: Alf Inge Molde

– Det er egentlig unikt at operatørselskapene kan møtes på denne måten og dele med hverandre – både av det som har gått bra og det som ikke har gått bra. Det er høyt under taket og selskapene er veldig ærlige med hverandre, sier sekretær i fagforum, Dag Normann Aasjord.

Det har Aasjord, som til daglig er vaktgående beredskapsleder i 2. linje og leder for OFFB kompetansesenter, vært siden 2012. Ledervervet i fagforum går imidlertid på rundgang mellom medlemmene.

Målet med forumet er å være en arena for erfaringsutveksling mellom medlemmene i OFFB på beredskapsfeltet, samtidig som det skal være et rådgivende organ for daglig leder i beredskapsorganisasjonen.

Her diskuteres alt fra utvikling av planverk, trening og øvelser, kurs og kompetanse til håndteringen av faktiske hendelser, organisering av beredskapsarbeid og standardiserte løsninger på felles problemstillinger.

Dag Normann Aasjord

Læring på tvers
På det 50. møtet i rekken var Gassco, Wintershall Dea, DNO, Shell, OKEA, Sval Energi, Aker BP, Wellesley og Neptune representert, sammen med en rekke personer fra staben i OFFB.

I tillegg til status for driften og arbeidet som pågår i OFFB, fikk fagforum en gjennomgang av hvordan ett av OFFB-medlemmene håndterte en hendelse som resulterte i mobilisering i vinter og en presentasjon og gjennomgang av status, forventninger og utfordringer knyttet til en samarbeidsavtale i bransjen om hvordan en skal håndtere store oljevernaksjoner.

Sistnevnte resulterte i at det nå etableres en egen arbeidsgruppe som skal sikre en felles tilnærming blant OFFBs medlemmer.

– Det er allerede etablert arbeidsgrupper på flere andre områder, forteller Aasjord, inkludert HR-området, kommunikasjon, CIM og nå også aksjonsledelse.

Ulike, men felles utfordringer
Det er ikke til å legge skjul på at operatørene i beredskapssamarbeidet er forskjellige, både når det gjelder størrelse, eierskap, kultur, aktivitet og organisering.

– Likevel finnes det mange fellestrekk og alle har noe å lære av hverandre, liten som stor. Det er ikke noe krav om at alle skal være like, presiserer Aasjord.

Kåre Olav Oftedal, HMS-rådgiver i Gassco, har vært medlem i fagforum siden 2016 og leder siden 2021. Han mener det er viktig å møte de andre operatørene på jevnlig basis.

– I år har det vært spennende å få Aker BP inn som nytt medlem i OFFB og i fagforum, og det er stadig aktuelle saker å få drøftet i fellesskap. Det er nyttig å sette fagfolkene til OFFB og medlemmene sammen, sier Oftedal.

Ole Jacob Haug

Videreutvikler beredskapen

Daglig leder i OFFB, Ole Jacob Haug, berømmer innsatsen som er lagt ned i fagforum siden oppstarten i 2010.

– Rådene og tilbakemeldingene fra medlemmene har vært, og er, veldig nyttige for å sikre at administrasjonen utvikler beredskapen og leveransen slik at den fungerer godt for alle medlemmene, uavhengig av størrelse og aktivitet, sier Haug.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.