Kategorier
Nyheter

Utfordrer strategisk nivå

Planlegging og gjennomføring av treninger og øvelser er en viktig del av OFFBs daglige virksomhet. I 2018 ble det gjennomført over 130 aktiviteter fordelt på alt fra grunnleggende ferdighetstrening til større samvirkeøvelser.


Les mer om hvordan vi trener og øver her.

Og selv om dagens øvingsformer og øvingsmål er gode, ønsker OFFB å bli stadig bedre. Som et ledd i arbeidet med kontinuerlig forbedring inviterte OFFB Kompetansesenter 8. mai til temadag om nye måter å utfordre operatørenes strategiske nivå under øvelser.

– Målet er å gjøre strategisk nivå i enda bedre stand til å håndtere beredskapshendelser, sier leder for OFFB Kompetansesenter, Dag Normann Aasjord. 

Les mer om OFFB Kompetansesenter her. 

Studier av større samvirkeøvelser, altså øvelser som involverer offentlige, private og frivillige aktører, viser at det er noen generelle utfordringer som går igjen. Disse knytter seg blant annet til organisatoriske ulikheter, samvirke på vertikalt og horisontalt nivå, ulikheter knyttet til begrepsforståelse, kommunikasjonskanaler og kommunikasjonsmidler, valg av scenarier og realisme i øvingsform, stressnivå og stresshåndtering og – ikke minst – evne og vilje til å lære av øvelser.

– Dette er viktige elementer å ha med seg når man planlegger og gjennomfører øvelser, sier Aasjord.

Andre tema som ble belyst var interessenthåndtering og oppfølging av liaisoner. 

Både Wintershall Dea, Neptune Energy, OKEA, Norske Shell, Wellesley og Spirit Energy deltok aktivt på temadagen, hvor nye ideer og tilnærminger ble diskutert i fellesskap og med stort engasjement. 

På denne måten kan OFFB og medlemmene videreutvikle treninger, øvelser og øvingsmål – og gjøre operatørenes strategiske nivå og 3. linjer i enda bedre stand til å håndtere beredskapshendelser.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.