Tester kunstig intelligens for samtaletrening

OFFB er blant de første i beredskaps-/energi bransjen til å ta i bruk verktøyet som er utviklet av det lokale oppstartsselskapet Sklls. – Et nyttig supplement for mengdetrening på samtaler, sier Kim Sviland, fagansvarlig for pårørende telefonsvarsenter.

Noe av det mennesker som er berørt av en krise trenger mest er informasjon.

Derfor har OFFB et eget telefonsvarsenter her i våre lokaler på Forus. Totalt har vi fem vaktgående teamledere og 35 operatører som kan kalles inn ved behov. De kan drifte telefonsvarsenteret 24/7 ved hendelser som oppstår hos våre medlemsbedrifter, hvor personell blir berørt på ulikt vis. 

– Våre telefonsvarere kan gi informasjon som er godkjent av selskapet som eier hendelsen. Alle som føler seg som pårørende kan ringe inn. De som svarer på telefonen må derfor være forberedt på et spekter av spørsmål, reaksjoner og følelser, så det er viktig at de kjenner seg trygge i rollen, sier Sviland.

Telefonsvarerne i teamet har variert fagbakgrunn og bred kompetanse. Mange har helsefaglig utdannelse og erfaring. Flere har frivillige verv i Røde Kors, Redningsselskapet og menigheter. Samlet behersker de åtte ulike språk, og alle har erfaring med å prate med mennesker i utfordrende situasjoner.

For å sørge for at våre telefonsvarere er klare for oppgaven trener vi jevnlig, både på det tekniske, men også på gjennomføring av samtaler.

–Vi har obligatoriske halvårige treninger med teori og praksis. Nytt av året er at vi har fått med oss dyktige Trine Bjørnsen og Håkon Hapnes Strand fra Sklls AI, og vi har fått trent på å ha pårørendesamtaler med kunstig intelligens på andre siden av røret, forteller Sviland.

Faktaboks: Artificial Intelligence (AI) – eller kunstig intelligens (KI) på norsk:

«Kunstig intelligente systemer utfører handlinger, fysisk eller digitalt, basert på tolkning og behandling av strukturerte eller ustrukturerte data, i den hensikt å oppnå et gitt mål. Enkelte KI-systemer kan også tilpasse seg gjennom å analysere og ta hensyn til hvordan tidligere handlinger har påvirket omgivelsene.»   Kilde: Digdir.no – https://www.digdir.no/kunstig-intelligens/hva-er-kunstig-intelligens/4133  

Trygg trening

OFFB signerte nylig en avtale over to år for å ta i bruk Sklls sin AI-baserte kommunikasjonssimulator HiSklls. Telefonsvarsenteret er først ute med å teste systemet her i OFFB.

Samtalen foregår omtrent på samme vis som om en person hadde ringt inn og etterspurt informasjon. AI-en tolker svaret og samtaler utvikler seg deretter.

– Vi har utviklet en AI-basert løsning for å trene på kritiske telefonsamtaler i samarbeid med nødetatene. Det fine med dette verktøyet er at operatørene kan trene så ofte de vil i en trygg virtuell setting. Beredskapsansvarlige i olje- og gassnæringen kan også ha god nytte av denne typen trening. Nå jobber vi med samarbeidspartnere som OFFB med å videreutvikle både teknologien og kursinnholdet for å treffe behovene til industrien, sier teknologidirektør Håkon Hapnes Strand i Sklls.

Etter hvert vil flere i OFFB benytte AI ved trening og øving.
Med HiSklls kan ansatte i beredskapslinjene trene på mottak av informasjon, krisekommunikasjon og pårørendesamtaler i en trygg virtuell setting. Løsningen er utviklet i Stavanger i samarbeid med Rakos og Helse Stavanger.

Løsningen brukes blant annet av legevakter og nødsentraler i Norge, Europa og USA.

– Noen blir skeptiske når de hører at de skal ha en samtale med en maskin, og da særlig denne type samtaler hvor det gjerne er følelser involvert. Erfaringen etter å ha testet det ut er at de fleste synes dette var både nyttig og spennende, så blir det interessant å følge med etter hvert som den norske versjonen klarer å tolke emosjoner enda bedre, sier Sviland.

Nasjonalbiblioteket har de siste årene jobbet med å lage en språkmodell som gjør at kunstige intelligenser, talemaskiner og oversettelsesprogrammer ikke bare forstår norsk, men også ulike dialekter. Den siste versjonen er nylig integrert i Sklls-verktøyet. Tanken er altså ikke at kunstig intelligens skal erstatte våre telefonsvarere, men at maskinen skal hjelpe til med at flere skal få trent så godt som mulig på å innhente riktig informasjon og bringe den videre.

Positivt overrasket

Cathrine Strand Liland er en av telefonsvarerne i teamet. Hun jobber til daglig som kreftsykepleier, og er også utdannet HMS-rådgiver.

– Jeg valgte å bli med i telefonsvarteamet fordi jeg syns det virket spennende å lære mer om beredskapsfeltet samt at jeg tenkte at med min erfaring med å snakke med pasienter og pårørende i kriser, så kunne jeg kanskje bidra på en god måte i pårørendesenteret når innringere opplever å være i en uoversiktlig situasjon, sier hun.

Liland er positiv til samtaletrening med AI.

– Jeg syntes det var utrolig kult, og har tro på at det vil kunne bli en mye mer «ektefølt» samtaletrening fremover. Jeg er positivt overrasket over hvor godt det fungerte allerede og gleder meg til mer samtaletrening med AI, sier hun.

Sviland legger til at Ai-simulerte samtaler sørger for nødvendig mengdetrening, og at det er et godt supplement til vår egen treningsmetode.

– Nå gleder vi oss til å være en del av utviklingen. AI-en fungerer nemlig ikke helt ulikt oss mennesker – den blir bedre jo mer den får trent.

Helt i OFFB sin ånd, med andre ord.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

OFFB-ansatte kurset i livreddende førstehjelp

Siden beredskap er vår fulltidsjobb i OFFB, vet vi at ulykker oppstår jevnlig ute i den virkelige verden. Vi vet også at ingen kan sikre seg mot å bli stående i førstelinje for å hjelpe til. Men, du kan øve for å være best mulig rustet.

Les mer»

Equinor-ulykke ga stort læringsutbytte for Neptune Energy

Våren 2023 øvde alle Neptune Energy sine seks beredskapslag på å håndtere en ulykke med alvorlige personskader på Gjøa-plattformen. Utgangspunktet var en reell hendelse på Heimdal-feltet i 2019. Beredskapsleder Pål Erland i OFFB berømmer Equinor for å dele sine erfaringer. – Vi har lært mye, sier han.

Les mer»

Løpefest i Stavanger

Lørdag 3. juni deltok hele 3.750 personer i Energistafetten i Stavanger. Åtte av dem hadde OFFB-logoen på brystet. – I år var ambisjonsnivået å delta. Nå begynner planleggingen av neste års stafett, sier stabsleder og løpegeneral Brigt Nesheim.

Les mer»

Fagforum for 50. gang

Hvert kvartal møtes operatørselskapene i OFFB til fagforum for å utveksle erfaringer og drøfte beredskapsfaglige problemstillinger. – Et forum med stor nytteverdi, sier leder Kåre Olav Oftedal fra Gassco.

Les mer»

Aker BP medlem i OFFB

Aker BP har meldt seg inn i Operatørenes forening for beredskap (OFFB). – Vi ser fram til å videreutvikle beredskapssamarbeidet i OFFB sammen med en så stor og dyktig aktør på norsk sokkel, sier daglig leder i OFFB, Ole Jacob Haug.

Les mer»

– Det verste man kan gjøre, er å gjøre ingenting

– En tommelfingerregel er at de som skal ivareta berørte og pårørende etter kriser ikke bør gråte mer enn de man skal hjelpe, sier psykologspesialist Jakob Inge Kristoffersen med et smil. Klasserommet til OFFB Kompetansesenter var fullt da han nylig holdt kurs i håndtering av krisereaksjoner.

Les mer»

Beredskapskonferansen i Stavanger i september

13. til 14. september inviterer Offshore Norge, Industri Energi, Petroleumstilsynet og OFFB alle som jobber med beredskapsfaglige spørsmål i privat og offentlig sektor, akademia, organisasjoner, politi og forsvar til Beredskapskonferansen i Stavanger.

Les mer»

OFFB gratulerer

OFFB er stolt sponsor av KFUM Stavanger J07. I påsken vant førstelaget J14-klassen i Peter Wessel Cupen 2022, uoffisielt norgesmesterskap i aldersbestemt håndball. Andrelaget ble nummer to i sin pulje.

Les mer»

Stor samvirkesamling i Florø

30. mars inviterte OFFB og Neptune Energy et bredt spekter av samvirkeaktører til beredskapssamling i Florø. På agendaen sto blant annet helsefaglig oppfølging av evakuerte og pårørende og beredskapsplanlegging ved økt trusselnivå.

Les mer»

Krisehåndtering i store hendelser

Hvordan følger man opp alle som påvirkes av kriser på en god måte? Og når kan krisen avsluttes? Det var sentrale spørsmål da OFFB Kompetansesenter inviterte til temadag om strategisk krisehåndtering i slutten av februar.

Les mer»

OSEP-øvelse i Florø

OSEP spiller en nøkkelrolle i ivaretakelsen av evakuerte og pårørende i beredskapssituasjoner. Pandemien har gjort det utfordrende å gjennomføre fysiske øvelser, men 30. november til 1. desember var det endelig mulig å samles i Florø.

Les mer»

Krisehåndtering med masterstudenter

På Universitetet i Stavanger får masterstudenter i samfunnssikkerhet grundig teoretisk innføring i krisehåndteringsfaget. Mandag 1. november besøkte de OFFB for å lære mer om hvordan kunnskapen anvendes i praksis.

Les mer»

OFFB i NATO-magasin

Som en spisset, sivil beredskapsorganisasjon er OFFB en del av det norske totalforsvaret. I siste utgave av NATO-magasinet The Three Swords presenteres organisasjonen for et internasjonalt publikum.

Les mer»

Forskning: Fagfellevurdert artikkel publisert i Magma

Ny forskningsartikkel av Riana Steen og Alf Inge Molde henter ut læringspunkter fra håndteringen av et covid-19-utbrudd på West Phonenix i august 2020 og synliggjør hvordan usikkerhet, tidspress og eskalerende konsekvenser forsterker behovet for resiliens, altså motstandsdyktighet, i beredskapsarbeidet.

Les mer»

Slik ivaretas de berørte i kriser

– Frykten for å gjøre noe feil er kanskje den største utfordringen når man møter mennesker i kriser, sier psykologspesialist Heidi Wittrup Djup. Sammen med kollegaene i Klinikk for krisepsykologi er hun klar til å rykke ut døgnet rundt, året rundt, for å ivareta de berørte i beredskapshendelser – og å støtte de som skal håndtere situasjonen.

Les mer»

Stor samvirkeøvelse i Florø

I dag, 28. januar, gjennomfører OFFB en fullskalaøvelse med utgangspunkt i en sikringshendelse på heliporten i Florø, i nært samarbeid med Securitas, politiet, Neptune Energy, Avinor, Widerøe, Kinn kommune, Petroleumstilsynet og Bristow.

Les mer»

Gjesteforelesning ved Universitetet i Stavanger

Når kriser oppstår må kriseledere fatte beslutninger, ofte under tidspress og stor grad av usikkerhet. 15. september utfordret beredskapslederne Geir Haakonsen og Bjørn Stein masterstudenter i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger.

Les mer»

Suksesskriterier for god koordinering

Grenseoverskridende kriser som koronakrisen byr på helt spesielle utfordringer for krisehåndterere på alle nivåer. Nøkkelen er felles situasjonsforståelse, robust samarbeid og koordinering, mener sikkerhetsforsker Riana Steen.

Les mer»

Beredskapen blir ivaretatt

OFFB følger retningslinjene fra myndighetene og jobber fra hjemmefra. Beredskapsoppgavene blir likevel ivaretatt fullt ut. Øvelser, kurs og andre samlinger er i første omgang avlyst fram til påske.

Les mer»

Erfaringsdeling med helsesektoren

I slutten av februar var beredskapsorganisasjonen til Helse Midt-Norge på besøk hos OFFB for å lære hvordan beredskapsorganisasjonen jobber med proaktiv stabsmetodikk og CIM.

Les mer»

Forsker på OFFB og Safety-II

HMS-arbeid står foran et paradigmeskifte, mener sikkerhetsforsker Riana Steen. Nå skal hun forske på hvordan prinsipper og metoder i resilience engineering og safety-II kan løfte kriserespons- og koordineringsarbeid i beredskapsrommet.

Les mer»

Stor øvelse på Deepsea Yantai

Rundt 200 personer deltok aktivt da Neptune Energy, riggeier Odfjell Drilling og et bredt spekter av samarbeidsaktører øvde på å håndtere en alvorlig ulykke på riggen Deepsea Yantai 18. desember 2019.

Les mer»

OFFB søker stabsleder

En av våre erfarne beredskapsledere pensjonerer seg. Nå søker OFFB etter ny vaktgående stabsleder som også er en ressursperson innen IKT og cyber security.

Les mer»

OFFB-samarbeid i ny rapport

Oljenæringen gjør Norge sikrere, tryggere og bedre, slås det fast i en fersk rapport utgitt av Kunnskapsparken Nord og Norsk olje og gass. Ett av eksemplene rapporten viser til er OFFBs kunnskapsdeling med Stavanger fengsel.

Les mer»

Samvirketabletop i Bergen

4. september inviterer OFFB alle aktører i bergensområdet som jobber med krisehåndtering og
får en rolle under beredskapshendelser offshore til samvirketabletop ved Thon
Hotel Bergen Airport.

Les mer»

Beredskapsmøte med Sola kommune

I midten av juni besøkte beredskapsledelsen i Sola kommune OFFB for å lære mer om organisering av beredskap, metodikk og hvordan oljenæringen jobber med samvirke i krisehåndtering. – Inspirerende, sier rådmann Ingrid Nordbø.

Les mer»

Utfordrer strategisk nivå

Hvert år arrangerer OFFB 130 treninger og øvelser. 8. mai møttes OFFB og medlemmene til temadag i OFFB Kompetansesenter for å finne nye måter å utfordre strategisk nivå i øvelser.

Les mer»

Krisekommunikasjon på Beredskapskonferansen

Kravene til krisekommunikasjon har endret seg dramatisk de siste 20 årene. På Beredskapskonferansen i Bodø forteller OFFB hvorfor og tidligere CHC-direktør Arne Roland om hvordan det var å stå som kriseleder under Turøy-ulykken.

Les mer»

ICS-trening med Shell

Torsdag 7. mars øvde totalt 75 personer fra AS Norske Shell og Shells internasjonale organisasjon, personell fra OFFB og sentrale støttespillere som NOFO og politiet på å håndtere en stor og langvarig hendelse etter ICS-modellen.

Les mer»

Faglig påfyll?

I fjor deltok nær 300 personer på kurs i regi av OFFB Kompetansesenter. Her er kursplanen for første halvdel av 2019.

Les mer»

Ledig stilling som stabsleder

Vakthavende stabsleder koordinerer beredskapsvaktlaget og er hovedkontakt mot 1. linje på innretningen i en beredskapssituasjon. Utover vaktfunksjonen vil stabsleder inngå i et team som bidrar til vedlikehold og kontinuerlig utvikling av beredskap i tett samarbeid med medlemmer og andre relevante beredskapsaktører.

Les mer»

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.