Trening og øving

En stor del av OFFBs daglige virksomhet består i å gjennomføre treninger og øvelser. Faktisk gjennomføres det hvert år over 130 aktiviteter fordelt på alt fra grunnleggende ferdighetstrening til store samvirkeøvelser. Samvirke er viktig for OFFB og i øvelser har vi tett kontakt med aktører som politiet, Havindustritilsynet og Hovedredningssentralen.

Trenings- og øvingsaktiviteter deles inn i flere nivå, alt etter hvor mange av medlemmets beredskapslinjer som er involvert. Alle trenings- og øvingsaktiviteter, uavhengig av nivå, ansees som viktige bidrag til kontinuerlig forbedring i utførelsen av beredskapsfunksjonen.

Trenings- og øvingsaktiviteter i OFFB:

Seminar/workshop:
Aktivitet hvor aktuelle deltakere/aktører møtes for å gjennomgå rammen for øvelsen, avstemme planverk, målsetninger/forventninger og identifisere hva det må arbeides videre med for at beredskapen skal kunne styrkes og målsettingen oppnås. Seminar/workshop er den første samlingen for aktørene som skal delta på øvelsen.

 

Tabletop:
Diskusjonsbasert aktivitet hvor deltakerne er samlet i et rom og arbeider med et scenario og/eller problemstillinger etter innspill fra øvingsleder. Deltagerne skal ikke utføre noen handlinger utenfor øvelsesrommet. Metoden legger opp til at deltagerne skal diskutere tiltak og beslutninger basert på eksempelvis innspill som blir gitt dem av øvingslederen.

 

Nivå 1-øvelse:
Øvelse hvor formålet er å øve en av beredskapslinjene eller de interne aktørene separat. OFFB står for planer og øvrig dokumentasjon for øvelsen, eventuell spillstab og øvingsledelse. Kan også involvere flere interne/eksterne aktører. Øvelsen har normalt en varighet inntil fire timer og arrangeres med OFFB-personell.

 

Nivå 2-øvelse:
Øvelse som involverer aktiv deltakelse fra to av beredskapslinjene i beredskapsorganisasjonen. 2. linje spiller aktivt fra situasjonsrom, andre deltakere fra sine lokasjoner eller via deltakelse i spillstab. Kan også involvere flere interne/eksterne aktører. Øvelsen har normalt en varighet på fire timer og arrangeres med OFFB-personell.

 

Nivå 3-øvelse:
Øvelse som involverer aktiv deltakelse fra alle beredskapslinjene, samt flest mulig aktører som er aktuelle i en reell hendelse. Øvelsen har normalt en varighet på fire timer og arrangeres med OFFB-personell. Ved deltakelse offshore stiller OFFB med én person.

 

OFFBs storøvelse:
Øvelse som involverer aktiv deltakelse fra alle beredskapslinjene og aktører som er aktuelle i en reell hendelse. OFFBs storøvelser skal være en arena for trening, øvelse og læring for alle medlemmene samt alle aktørene som er aktivert i en beredskapshendelse.

 

Andre øvelser:
I tillegg gjennomføres det jevnlige øvelser som involverer personell ved Operatørens senter for evakuerte og pårørende (OSEP) og OFFBs telefonsvarsenter.

Øvelsesweb for spillstab

Før offshoreøvelser og store øvelser med flere aktører bør det opprettes en kommunikasjonslinje mellom øvingsledelse på land og offshore. Bruk chattefunksjon via vår storøvelses web.

>Logg inn på øvelsesweb

Trening og øving

En stor del av OFFBs daglige virksomhet består i å gjennomføre treninger og øvelser. Faktisk gjennomføres det hvert år over 130 aktiviteter fordelt på alt fra grunnleggende ferdighetstrening til store samvirkeøvelser. Samvirke er viktig for OFFB og i øvelser har vi tett kontakt med aktører som politiet, Havindustritilsynet og Hovedredningssentralen.

Trenings- og øvingsaktiviteter deles inn i flere nivå, alt etter hvor mange av medlemmets beredskapslinjer som er involvert. Alle trenings- og øvingsaktiviteter, uavhengig av nivå, ansees som viktige bidrag til kontinuerlig forbedring i utførelsen av beredskapsfunksjonen.

Trenings- og øvingsaktiviteter i OFFB:

Seminar/workshop:
Aktivitet hvor aktuelle deltakere/aktører møtes for å gjennomgå rammen for øvelsen, avstemme planverk, målsetninger/forventninger og identifisere hva det må arbeides videre med for at beredskapen skal kunne styrkes og målsettingen oppnås. Seminar/workshop er den første samlingen for aktørene som skal delta på øvelsen.

 

Tabletop:
Diskusjonsbasert aktivitet hvor deltakerne er samlet i et rom og arbeider med et scenario og/eller problemstillinger etter innspill fra øvingsleder. Deltagerne skal ikke utføre noen handlinger utenfor øvelsesrommet. Metoden legger opp til at deltagerne skal diskutere tiltak og beslutninger basert på eksempelvis innspill som blir gitt dem av øvingslederen.

 

Nivå 1-øvelse:
Øvelse hvor formålet er å øve en av beredskapslinjene eller de interne aktørene separat. OFFB står for planer og øvrig dokumentasjon for øvelsen, eventuell spillstab og øvingsledelse. Kan også involvere flere interne/eksterne aktører. Øvelsen har normalt en varighet inntil fire timer og arrangeres med OFFB-personell.

 

Nivå 2-øvelse:
Øvelse som involverer aktiv deltakelse fra to av beredskapslinjene i beredskapsorganisasjonen. 2. linje spiller aktivt fra situasjonsrom, andre deltakere fra sine lokasjoner eller via deltakelse i spillstab. Kan også involvere flere interne/eksterne aktører. Øvelsen har normalt en varighet på fire timer og arrangeres med OFFB-personell.

 

Nivå 3-øvelse:
Øvelse som involverer aktiv deltakelse fra alle beredskapslinjene, samt flest mulig aktører som er aktuelle i en reell hendelse. Øvelsen har normalt en varighet på fire timer og arrangeres med OFFB-personell. Ved deltakelse offshore stiller OFFB med én person.

 

OFFBs storøvelse:
Øvelse som involverer aktiv deltakelse fra alle beredskapslinjene og aktører som er aktuelle i en reell hendelse. OFFBs storøvelser skal være en arena for trening, øvelse og læring for alle medlemmene samt alle aktørene som er aktivert i en beredskapshendelse.

 

Andre øvelser:
I tillegg gjennomføres det jevnlige øvelser som involverer personell ved Operatørens senter for evakuerte og pårørende (OSEP) og OFFBs telefonsvarsenter.

Øvelsesweb for spillstab

Før offshoreøvelser og store øvelser med flere aktører bør det opprettes en kommunikasjonslinje mellom øvingsledelse på land og offshore. Bruk chattefunksjon via vår storøvelses web.

>Logg inn på øvelsesweb

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.