Kategorier
Nyheter

Nytt og bedre beredskapstrenings-tilbud for oljeselskaper på norsk sokkel

Trekløveret tilbyr en ny og innovativ tilnærming til sikkerhets -og beredskapstrening (Emergency Response Training), som kombinerer toppmoderne simulering av brønnhendelser på boredekk og realistisk håndtering av disse gjennom tett samarbeid mellom beredskapsorganisasjonen på innretningen og oljeselskapets operative støtte og ledelse på land.

OFFB er en beredskapsorganisasjon som drives av ti operatørselskap på norsk sokkel og som er en integrert del av deres organisasjon.

RelyOn Nutec er et globalt selskap som tilbyr sikkerhetsopplæring av personell, inkludert digital simulering som etterligner situasjoner og scenarioer i bore- og løfteoperasjoner som er både vanskelig og farlig å gjenskape.

CAVU tilbyr på sin side konsulenttjenester og veiledning som bedrer ledelse, samarbeid og organisasjonskultur i høyrisikobransjer med en stor grad av stress.

De tre selskapene tilbyr tjenester som utfyller hverandre, og vil tilføre en stor verdi for aktører som ønsker en mer sømløs og koordinert beredskapstilnærming.

“Et partnerskap med CAVU International vil gi RelyOn Nutec og OFFB en unik mulighet til å kombinere gjennomgående sikkerhet med teknisk og organisatorisk ekspertise, i en samlet Emergency Response Management-pakke”, sier Tom Bremer, administrerende direktør i RelyOn Nutec Simulation.

“Vi ser frem til å kunne gi medlemmene våre et unikt miljø for beredskapstrening, et miljø der vi integrerer og kombinerer avansert simulatorteknologi med våre standard opplæringsprogrammer for beredskap”, sier Ole Jacob Haug, daglig leder i OFFB.

“Målet vårt er at «STORM» skal utstyre selskaper med ferdigheter som vanligvis kreves i organisasjoner med høye krav til pålitelighet og nøyaktighet, som atomkraft og kommersiell luftfart. Dette vil gjøre det mulig å takle enhver potensiell nødsituasjon”, sier Leo Luft, CAVU visepresident i Europa og Asia.

“Å gjenskape svært realistiske hendelser vil gjøre det mulig for deltakerne å mestre kritiske ledelsesferdigheter som situasjonsbevissthet, beslutningstaking, kommunikasjon, lagarbeid og menneskelige ytelsesfaktorer”, legger Luft til.

Om RelyOn Nutec:

RelyOn Nutec er en global leverandør av opplæring i sikkerhet, beredskap og overlevelse. Selskapet leverer end-to-end-løsninger innen applikasjoner, simuleringsteknologi, administrerte tjenester, rådgivning og læring for sikkerhetskritiske næringer som olje og gass, maritim vind, offshore vind samt andre høyrisikoindustrier, fra 34 opplæringssentre fordelt på 20 land over hele verden.

www.relyonnutec.com

Om OFBB:

Operatørenes forening for beredskap (OFFB) er en brukerstyrt beredskapsorganisasjon som drives av flere operatørselskap på norsk sokkel. OFFB leverer profesjonell 2. linje beredskap og er en integrert del av medlemsselskapenes organisasjon. I tillegg fungerer OFFB som et ressurs- og kompetansesenter for alle medlemmer.

www.offb.no

Om CAVU International :

CAVU International er et globalt konsulentselskap som tilbyr veiledning og opplæring nødvendig for å bygge vinnerteam i miljøer med høy grad av stress, høy risiko og høye krav til pålitelighet ved hjelp av en kontinuerlig forbedringsmetodikk. Selskapet opererer på fem kontinenter og har fokus på ledelse, prosess, sikkerhet og kultur i høyrisikobransjer

www.cavu-intl.com

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.