Kursplan

21. februar 0830-1530
Kurs 3.linje beredskapsledelse
Frist for påmelding: 10. februar

7. juni 0830-1530
Kurs 3.linje beredskapsledelse
Frist for påmelding: 24. mai

15. mars 0900-1500
Kurs for selskapsrepresentanter ved operatørens senter for evakuerte og pårørende (OSEP)
Frist for påmelding: 1. mars

28. mars 0900-1500
Kurs for liaisoner/selskapsrepresentanter ved beredskapshendelser
First for påmelding: 10.mars

12. april 1200-1500
Beredskapskurs for resepsjonister
Frist for påmelding: 29. mars

19. april 0830-1530
Kurs i mediehåndtering
Frist for påmelding: 19. april

21. april 1200-1530
Kurs i stakeholderanalyse/interessentanalyse
Frist for påmelding: 5. april

8. februar 0830-1500
Grunnkurs Aksjonsledelse
Frist for påmelding: 20. januar

CIM opplæring: Pågår fortløpende etter behov fra medlemmene

Merk: Kursene er bare for medlemmer.
Påmelding: gjennom kontaktperson i eget selskap

Dag Normann Aasjord
Leder Kompetansesenter
dag.normann.aasjord@offb.no

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.