Kursplan

FØRSTE HALVÅR 2024

14. februar 0830-1530
Kurs 3.linje beredskapsledelse
Frist for påmelding: 1. februar

11. juni 0830-1530
Kurs 3.linje beredskapsledelse
Frist for påmelding: 28. mai

7. mars 0900-1500
Kurs for selskapsrepresentanter ved operatørens senter for evakuerte og pårørende (OSEP)
Frist for påmelding: 20. februar

4. april 0900-1500
Kurs for liaisoner/selskapsrepresentanter ved beredskapshendelser
Frist for påmelding: 19. mars

17. april 1200-1500
Beredskapskurs for resepsjonister
Frist for påmelding: 17. april

23. april 0830-1530
Kurs i mediehåndtering
Frist for påmelding: 2. april

7. mai 1200-1530
Kurs i stakeholderanalyse/interessentanalyse
Frist for påmelding: 23. april

10. april 0830-1500
Grunnkurs Aksjonsledelse
Frist for påmelding: 22. mars

22. mai 1200-1500
Kurs strategisk håndtering av beredskapshendelser
Frist for påmelding: 3.mai

 

CIM opplæring: Pågår fortløpende etter behov fra medlemmene

Merk: Kursene er bare for medlemmer.
Påmelding: gjennom kontaktperson i eget selskap

Dag Normann Aasjord
Leder Kompetansesenter
dag.normann.aasjord@offb.no

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.