Kategorier
Nyheter

Åpen dag og 10-årsjubileum

Vi ønsker alle velkommen til åpen dag hos OFFB i Koppholen 19 (4. etasje) i tidsrommet 10.00 til 13.00 for tilbakeblikk, beredskapsprat og hyggelig samvær! Sett av tiden som passer for deg. Det er ikke nødvendig å være til stede i hele tidsrommet. Ingen påmelding.

Parkering: På stor parkeringsplass på nordsiden av Koppholen 19.

Velkommen!

(Det arrangeres egen middag om kvelden for innbudte gjester).

Kategorier
Nyheter

OFFB søker stabsleder

OPPDATERING: Stillingen er besatt

Siden Operatørenes forening for beredskap (OFFB) gikk på vakt i mars 2010 har organisasjonen hatt fem vaktgående beredskapslag som går i rotasjon. På grunn av vedvarende høy aktivitet øker OFFB nå antall vaktlag fra fem til seks.

Samtidig går en av våre mest erfarne beredskapsledere, som har vært med siden oppstarten, av med pensjon ved nyttår.

Vi søker derfor etter ny stabsleder som vil være med på å videreutvikle vårt sterke beredskapsmiljø og jobbe tett med noen av de mest spennende operatørselskapene på norsk sokkel.

Området vi ønsker å styrke oss på denne gangen er IKT og cyber security.

Stadig større grad av digitalisering og automatisering gjør at olje- og gassindustrien står overfor nye og sammensatte trusselbilder innen digital sårbarhet og datasikkerhet. OFFB sine egne IKT-systemer og krisehåndteringsverktøy er også i utvikling.

Vi søker derfor etter en dyktig stabsleder som kan bidra til å øke vår forståelse innen fagfeltet og se datasikkerhetspotensialet i beredskapssituasjoner som kan oppstå og bistå i generell drift av OFFB.

Som stabsleder i OFFB får du ansvar for å koordinere vaktlaget i en beredskapssituasjon og å være hovedkontakten mot 1. linje på en innretning eller på et landanlegg.

Rollen som stabsleder innebærer imidlertid langt mer enn det å gå beredskapsvakt. I tillegg til rollen som fagansvarlig for IKT og datasikkerhet vil du også få rollen som operatørkontakt mot ett eller flere av våre medlemsselskaper.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.