Organisasjon

Operatørenes forening for beredskap (OFFB) er en brukerstyrt og ikke-kommersiell beredskapsorganisasjon som brukes av flere operatørselskap på norsk sokkel. Vi leverer profesjonell 2. linje beredskap og strategisk støtte til 3. linje til våre medlemsselskaper, og er en integrert del av deres beredskapssystem. I tillegg fungerer OFFB som et ressurs- og kompetansesenter for alle medlemmer.

 • 6 vaktlag
 • 14 fast ansatte
 • 15 krisekommunikasjonsrådgivere (SKT)
 • 20 koordinatorer i 2. linje
 • 35 OSEP-ledere med komplett organisasjon
 • 40 operatører på pårørende telefonsvarsenter
 • Vaktlege i henhold til NOROG 014
 • Leder støtteteam på aktive lokasjoner

Generalforsamling

Generalforsamlingens leder: Henning Eide, Sval Energi AS   

Styre

Styrets leder: Marit Brattbakk, DNO North Sea (Norge) AS

Nestleder: Anne Botne, Neptune E&P Norge AS

Styremedlemmer

Kåre Olav Oftedal, Gassco AS

Ole Martin Dahle, Wintershall Dea Norge AS

Johan Snefuglli Røe, OKEA ASA

1. varamedlem:   Jostein Fjogstad, AS Norske Shell

2. varamedlem:   Kari Langvik Østhus, Wellesley Petroleum AS

 

Organisasjon

Operatørenes forening for beredskap (OFFB) er en brukerstyrt og ikke-kommersiell beredskapsorganisasjon som brukes av flere operatørselskap på norsk sokkel. Vi leverer profesjonell 2. linje beredskap og strategisk støtte til 3. linje til våre medlemsselskaper, og er en integrert del av deres beredskapssystem. I tillegg fungerer OFFB som et ressurs- og kompetansesenter for alle medlemmer.

 • 6 vaktlag
 • 14 fast ansatte
 • 15 krisekommunikasjonsrådgivere (SKT)
 • 20 koordinatorer i 2. linje
 • 35 OSEP-ledere med komplett organisasjon
 • 40 operatører på pårørende telefonsvarsenter
 • Vaktlege i henhold til NOROG 014
 • Leder støtteteam på aktive lokasjoner

Generalforsamling

Generalforsamlingens leder: Henning Eide, Sval Energi AS   

Styre

Styrets leder: Marit Brattbakk, DNO North Sea (Norge) AS

Nestleder: Anne Botne, Neptune E&P Norge AS

Styremedlemmer

Kåre Olav Oftedal, Gassco AS

Ole Martin Dahle, Wintershall Dea Norge AS

Johan Snefuglli Røe, OKEA ASA

1. varamedlem:   Jostein Fjogstad, AS Norske Shell

2. varamedlem:   Kari Langvik Østhus, Wellesley Petroleum AS

 

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.