Vaktlege

OFFB har avtale med Offshore Health Services (OHS) om leveranse av vaktlegetjenester til alle innretninger operert av våre medlemsselskaper.

Vaktlegene har ansvar for medisinsk faglig behandling om bord og rådgivning til plattformsykepleiere via telefon og video.

I tillegg er vaktlegene tilgjengelig for selskapenes beredskapsorganisasjon og deltar på øvelser.

Vaktlege

OFFB har avtale med Offshore Health Services (OHS) om leveranse av vaktlegetjenester til alle innretninger operert av våre medlemsselskaper.

Vaktlegene har ansvar for medisinsk faglig behandling om bord og rådgivning til plattformsykepleiere via telefon og video.

I tillegg er vaktlegene tilgjengelig for selskapenes beredskapsorganisasjon og deltar på øvelser.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.