2. linje

Profesjonell 2. linje beredskap er kjernevirksomheten i OFFB. Hovedoppgaven er å respondere på hendelser hos våre medlemmer som har potensial til å ramme eller berøre mennesker, miljø eller materielle verdier.

OFFB 2. linje består av seks vaktlag som går i rotasjon. Beredskapslaget på vakt har én times mobiliseringstid til vårt beredskapssenter på Forus – døgnet rundt, året rundt.

Arbeidet med å håndtere hendelser starter likevel umiddelbart.

Hvert vaktlag inkluderer beredskapsleder, stabsleder, myndighetskoordinator, logistikkoordinator, personellkoordinator og informasjonskoordinator.

Det kan også hentes inn teknisk støtte fra operatørselskapene. OFFB bruker CIM som gjennomgående krisestyringssystem mellom 2. og 3. linje.

OFFBs 2. linje beredskap er en integrert del av operatørenes beredskapsorganisasjoner og sørger for opplæring, trening og øving av eget personell, operatørens beredskapsorganisasjon i 3. linje og samvirkende aktører

2. linje

Profesjonell 2. linje beredskap er kjernevirksomheten i OFFB. Hovedoppgaven er å respondere på hendelser hos våre medlemmer som har potensial til å ramme eller berøre mennesker, miljø eller materielle verdier.

OFFB 2. linje består av seks vaktlag som går i rotasjon. Beredskapslaget på vakt har én times mobiliseringstid til vårt beredskapssenter på Forus – døgnet rundt, året rundt.

Arbeidet med å håndtere hendelser starter likevel umiddelbart.

Hvert vaktlag inkluderer beredskapsleder, stabsleder, myndighetskoordinator, logistikkoordinator, personellkoordinator og informasjonskoordinator.

Det kan også hentes inn teknisk støtte fra operatørselskapene. OFFB bruker CIM som gjennomgående krisestyringssystem mellom 2. og 3. linje.

OFFBs 2. linje beredskap er en integrert del av operatørenes beredskapsorganisasjoner og sørger for opplæring, trening og øving av eget personell, operatørens beredskapsorganisasjon i 3. linje og samvirkende aktører

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.