Kategorier
Nyheter

Ny film: Øvelse Draugen

Øvelse Draugen tok utgangspunkt i et tenkt scenario hvor operatørselskapet OKEA mistet kontroll på en letebrønn på Draugen-feltet på Haltenbanken og måtte håndtere en utblåsning på 35.000 liter per døgn.

Øvelsen ble gjennomført som en samhandlingsøvelse mellom NOFO, OKEA og OFFB, med felles målsetning om å øve samhandling og kommunikasjon innen og mellom beredskapsnivå for håndtering av en langvarig hendelse.

Under øvelsen drev den simulerte oljen nordover med kyststrømmen og resulterte i landpåslag blant annet i området rundt Ofoten, Sør-Troms, Lofoten, Vesterålen, Salten og Rana.

Dette er områder som ikke er reelle for landpåslag fra Draugen-feltet, men det var viktig at de interkommunale utvalgene mot akutt forurensning (IUA) i de respektive områdene fikk øve.

I tillegg deltok flere andre oljeselskaper med personell inn i aksjonsledelsen og viktige aktører som Kystverket, statsforvaltere – samt fartøy, fly, droner og en rekke underleverandører.

Hele oljevernaksjonen ble håndtert i henhold til ledelsessystemet ICS.

Bli bedre kjent med Øvelse Draugen og hvordan oljevernaksjoner håndteres på norsk sokkel her:

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.