Kategorier
Nyheter

Ny film: Øvelse Draugen

Øvelse Draugen tok utgangspunkt i et tenkt scenario hvor operatørselskapet OKEA mistet kontroll på en letebrønn på Draugen-feltet på Haltenbanken og måtte håndtere en utblåsning på 35.000 liter per døgn.

Øvelsen ble gjennomført som en samhandlingsøvelse mellom NOFO, OKEA og OFFB, med felles målsetning om å øve samhandling og kommunikasjon innen og mellom beredskapsnivå for håndtering av en langvarig hendelse.

Under øvelsen drev den simulerte oljen nordover med kyststrømmen og resulterte i landpåslag blant annet i området rundt Ofoten, Sør-Troms, Lofoten, Vesterålen, Salten og Rana.

Dette er områder som ikke er reelle for landpåslag fra Draugen-feltet, men det var viktig at de interkommunale utvalgene mot akutt forurensning (IUA) i de respektive områdene fikk øve.

I tillegg deltok flere andre oljeselskaper med personell inn i aksjonsledelsen og viktige aktører som Kystverket, statsforvaltere – samt fartøy, fly, droner og en rekke underleverandører.

Hele oljevernaksjonen ble håndtert i henhold til ledelsessystemet ICS.

Bli bedre kjent med Øvelse Draugen og hvordan oljevernaksjoner håndteres på norsk sokkel her:

Kategorier
Ansatte

Line Njaa Viste

Telefon 51 96 51 08
Mobil 994 36 633
E-post line.viste ( a ) offb.no

Kategorier
Nyheter

Løpefest i Stavanger

Energistafetten henter inspirasjon fra Holmenkollstafetten og stemningen i Tour de France, og ble i år arrangert for første gang av Bedriftsidretten i Rogaland, sammen med en rekke frivillige fra organisasjonens støttespillere.

OFFB ble utfordret til å stille av medlemsselskapet Aker BP like etter påske, og tokt utfordringen på strak arm. Arrangementet fikk full uttelling med knallvær og fulltegnet deltakerliste.

– Vi er imponert over hva arrangørene har fått til. De lyktes på alle områder. God informasjon, god logistikk, masse folk og enormt god stemning. Det var rett og slett veldig kjekt, skryter Brigt Nesheim.

Hvert lag skulle løpe ti etapper. OFFB stilte med åtte stykker; Thea Blume, Magnus Klem Husebye, Brigt Nesheim, Marlén Jünge, Jone Nevøy, Otto Galta, Ole Jacob Haug og Therese Hansen. Otto Galta meldte seg til å ta tre etapper på rappen.

Det slo egentlig bare positivt ut på sluttresultatet – cirka midt på treet totalt sett.

Det viktigste var imidlertid å delta, presiserer Nesheim.

– Det kjekkeste var å møte hverandre og skape en god sosial arena utenfor kontoret, treffe kjentfolk fra medlemsselskapene i OFFB, samarbeidspartnerne våre og heie hverandre fram. Nå håper vi at flere har lyst til å henge seg på neste år, sier han.

Og OFFB stiller i 2024?

– Absolutt!

Kategorier
Nyheter

Fagforum for 50. gang

Tekst: Alf Inge Molde

– Det er egentlig unikt at operatørselskapene kan møtes på denne måten og dele med hverandre – både av det som har gått bra og det som ikke har gått bra. Det er høyt under taket og selskapene er veldig ærlige med hverandre, sier sekretær i fagforum, Dag Normann Aasjord.

Det har Aasjord, som til daglig er vaktgående beredskapsleder i 2. linje og leder for OFFB kompetansesenter, vært siden 2012. Ledervervet i fagforum går imidlertid på rundgang mellom medlemmene.

Målet med forumet er å være en arena for erfaringsutveksling mellom medlemmene i OFFB på beredskapsfeltet, samtidig som det skal være et rådgivende organ for daglig leder i beredskapsorganisasjonen.

Her diskuteres alt fra utvikling av planverk, trening og øvelser, kurs og kompetanse til håndteringen av faktiske hendelser, organisering av beredskapsarbeid og standardiserte løsninger på felles problemstillinger.

Dag Normann Aasjord

Læring på tvers
På det 50. møtet i rekken var Gassco, Wintershall Dea, DNO, Shell, OKEA, Sval Energi, Aker BP, Wellesley og Neptune representert, sammen med en rekke personer fra staben i OFFB.

I tillegg til status for driften og arbeidet som pågår i OFFB, fikk fagforum en gjennomgang av hvordan ett av OFFB-medlemmene håndterte en hendelse som resulterte i mobilisering i vinter og en presentasjon og gjennomgang av status, forventninger og utfordringer knyttet til en samarbeidsavtale i bransjen om hvordan en skal håndtere store oljevernaksjoner.

Sistnevnte resulterte i at det nå etableres en egen arbeidsgruppe som skal sikre en felles tilnærming blant OFFBs medlemmer.

– Det er allerede etablert arbeidsgrupper på flere andre områder, forteller Aasjord, inkludert HR-området, kommunikasjon, CIM og nå også aksjonsledelse.

Ulike, men felles utfordringer
Det er ikke til å legge skjul på at operatørene i beredskapssamarbeidet er forskjellige, både når det gjelder størrelse, eierskap, kultur, aktivitet og organisering.

– Likevel finnes det mange fellestrekk og alle har noe å lære av hverandre, liten som stor. Det er ikke noe krav om at alle skal være like, presiserer Aasjord.

Kåre Olav Oftedal, HMS-rådgiver i Gassco, har vært medlem i fagforum siden 2016 og leder siden 2021. Han mener det er viktig å møte de andre operatørene på jevnlig basis.

– I år har det vært spennende å få Aker BP inn som nytt medlem i OFFB og i fagforum, og det er stadig aktuelle saker å få drøftet i fellesskap. Det er nyttig å sette fagfolkene til OFFB og medlemmene sammen, sier Oftedal.

Ole Jacob Haug

Videreutvikler beredskapen

Daglig leder i OFFB, Ole Jacob Haug, berømmer innsatsen som er lagt ned i fagforum siden oppstarten i 2010.

– Rådene og tilbakemeldingene fra medlemmene har vært, og er, veldig nyttige for å sikre at administrasjonen utvikler beredskapen og leveransen slik at den fungerer godt for alle medlemmene, uavhengig av størrelse og aktivitet, sier Haug.

Kategorier
Ansatte

Kim Sviland

Telefon 51 96 51 03
Mobil 934 56 489
E-post kim.sviland (a) offb.no

Krisekommunikasjonsrådgivere søkes

OFFB Strategisk krisekommunikasjonsteam (SKT) består av fem vaktgående kommunikasjonsledere og elleve trente ikke-vaktgående kommunikasjonsrådgivere som kan kalles inn ved behov.

Olje- og gasselskapene vi jobber for er A/S Norske Shell, Aker BP, DNO, Gassco, Neptune Energy, OKEA, Sval Energi, Wellesley Petroleum og Wintershall Dea. Teamet støtter operatørens strategiske kriseledelse og er klart til å mobiliseres innen én time – døgnet rundt, året rundt.

Oppgavene til OFFB SKT inkluderer blant annet:

  • Kommunikasjonsfaglig rådgiving
  • Utarbeidelse av skriftlige budskap
  • Interessentanalyse og -oppfølging
  • Analyse av mediebildet
  • Medietelefonsvartjeneste

Vi ønsker nå å styrke teamet med tre rådgivere som ikke går i en fast vaktturnus, men som deltar på jevnlige øvelser og aktiviteter og kan kalles inn ved behov. Flere av våre rådgivere kombinerer rollen hos oss med annen konsulentvirksomhet, men vi har også rådgivere som er heltidsansatt i andre organisasjoner.

Deltakelse i SKT krever fleksibilitet i hverdagen til å delta på jevnlige øvelser og aktiviteter – og mulighet til å trø til i beredskapssituasjoner.

Vi tilbyr:

  • Grundig opplæringsløp
  • Jevnlig deltakelse på øvelser – tilpasset den enkeltes timeplan
  • Faste fagsamlinger
  • Kontinuerlig aktivitet
  • Mulighet for videreutvikling og påvirkningskraft i et faglig sterkt miljø

Høres dette interessant ut?

Ta kontakt for en uforpliktende prat eller send inn en kortfattet CV til:

Alf Inge Molde
Leder Strategisk krisekommunikasjonsteam
Mail: alf.inge.molde (a) offb.no
Mob: 47 75 61 05

Kategorier
Medlemmer

Aker BP

Vi er operatør for seks feltsentre: Alvheim, Ivar Aasen, Skarv, Edvard Grieg, Ula og Valhall, samt medeier i Johan Sverdrup.

Hovedkontoret er på Fornebu, utenfor Oslo. Selskapet har også kontorlokasjoner i Stavanger, Trondheim, Harstad og Sandnessjøen. 

Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker ‘AKRBP’.

Kategorier
Nyheter

Aker BP medlem i OFFB

– Høsten 2022 startet vi en anbudsprosess for å vurdere leverandører av beredskapstjenester inn til Aker BP. Vi ønsket en leverandør som har høy beredskapskompetanse, lang erfaring, en robust organisasjon og som har et tett beredskapssamarbeid med andre operatører og beredskapsinstanser, sier Marit Blaasmo, direktør people & safety Aker BP

– Aker BP setter høye krav til sin beredskapsorganisasjon og forventningene til ny leverandør er at den skal bidra til ytterligere å styrke og utvikle vårt beredskapssystem. Valget falt på Operatørenes Forening For Beredskap (OFFB), en medlemsorganisasjon som med Aker BP nå teller ni operatører. Vi ser frem til godt og tett samarbeid, sier Blaasmo.

Aker BP driver med leting og produksjon av olje og gass på norsk sokkel og målt i produksjon er selskapet et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Selskapet er i dag operatør for de seks feltsentrene Alvheim, Ivar Aasen, Skarv, Edvard Grieg, Ula og Valhall, samt medeier i Johan Sverdrup. Selskapet planlegger også for betydelig vekst:

Sammen med partnere leverte Aker BP totalt ti planer for utbygging og drift (PUD) og en plan for anlegg og drift (PAD) til Olje- og energidepartementet i desember 2022 med totale investeringer på i overkant av 200 milliarder 2022-kroner. Utbyggingsprosjektene, sammen med en rekke tiltak for økt utvinning og effektivisering, gjør at Aker BP forventer å øke produksjonen fra drøyt 400.000 fat per dag til om lag 525.000 fat i 2028.

Aker BP har hovedkontor på Fornebu. Selskapet har også kontorlokasjoner i Stavanger, Trondheim, Harstad og Sandnessjøen.

– Vi setter stor pris på å ha fått inn et nytt stort medlem i OFFB. Dette er en unik mulighet til å videreutvikle beredskapssamarbeidet, både for medlemmene i organisasjonen, Aker BP og for norsk sokkel, sier daglig leder i OFFB, Ole Jacob Haug.

OFFB er en brukerstyrt beredskapsorganisasjon som drives av operatørene A/S Norske Shell, DNO, Gassco, Neptune Energy Norge, OKEA, Sval Energi, Wellesley Petroleum, Wintershall Dea, og nå, Aker BP.

Oversikt: Medlemmer i OFFB

Beredskapssenteret har siden oppstarten i 2009 levert profesjonell 2. linje beredskap og støtte til strategisk beredskapsledelse til medlemsbedriftene og er en integrert del av deres beredskapssystem. I tillegg fungerer OFFB som et ressurs- og kompetansesenter for alle medlemmer.

Bildet øverst, fra venstre: Harald Kvernstrøm (Aker BP), Marlén Jünge (OFFB), Knut Øystein Sørmo (Aker BP), Ole Jacob Haug (OFFB), Leif Gunnar Hestholm (Aker BP) og Pål Erland (OFFB).

Kategorier
Ansatte

Otto Galta

Mobil 911 70 693
E-post otto.galta ( a ) offb.no

Kategorier
Ansatte

Randi Morvik

Mobil 415 54 303
E-post randi.morvik ( a ) offb.no

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.