Kategorier
Nyheter

OFFB-ansatte kurset i livreddende førstehjelp

– Hvis du havner i en situasjon hvor det kreves hjerte-lunge-redning, er det aller viktigste at du faktisk gjør noe, for hvert sekund kan telle. Men, du har et klart fortrinn hvis du har trent på forhånd. Det å ha fått prøvd seg på hvordan en hjertestarter virker er også en klar fordel, sier Kim Åke Sviland.

I tillegg til å være stabsleder i OFFB har han flere års erfaring som sykepleier, samt lang fartstid innen frivillig søk- og redningstjeneste. Kim minner oss om viktigheten av at de i nærheten setter i gang med livreddende førstehjelp umiddelbart, for at vi sammen kan styrke overlevelsen ved akutt sykdom og skade.

En viktig investering

Nettopp fordi beredskap er vårt hovedvirke i OFFB, må vi leve som vi lærer. Samtlige fast ansatte har nå tatt tretimerskurs i hjerte- og lungeredning med bruk av defibrillator.

DHLR-kurs består av både teori og praksis. Her fikk alle trene på det som skal til når hjerte-lungeredning kreves. (Foto: Eirin Herland)

– Det var viktig for oss å prioritere dette. Både for å være bedre rustet ved hendelser hos selskapene vi går vakt for, men også for å støtte opp om myndighetenes strategi om å gjøre befolkningen bedre i stand til å hjelpe seg selv og andre ved akutt sykdom og skade, sier Ole Jacob Haug, daglig leder i OFFB.

I løpet av kurset trente vi på varsling til nødnummer, undersøkelse av syk eller skadd person, sikring av frie luftveier og stabilt sideleie, HLR (hjerte- og lungeredning), bruk av hjertestarter, hva du gjør hvis et fremmedlegeme sitter fast i luftveiene og hvordan du oppdager tegnene på akutt hjertesykdom.

Alle kursdeltagerne måtte ut på gulvet og gjøre praktiske øvelser. Og nå er vi alle også godt kjent med hjertestarteren på huset.

Det anbefales å friske opp DHLR-kurs minst hvert andre år. Kurset tilbys blant annet av Røde Kors.  

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.