Kategorier
Nyheter

– Det verste man kan gjøre, er å gjøre ingenting

Tekst: Alf Inge Molde

Jakob Inge Kristoffersen har jobbet som psykolog i over 40 år og har flere tiårs erfaring fra større ulykker og katastrofer og opplæring og oppfølging av innsatspersonell i både inn- og utland.

Onsdag 30. november holdt spesialisten fra Klinikk for krisepsykologi i Bergen, som OFFB har hatt samarbeidsavtale med i en årrekke, kurs i håndtering av krisereaksjoner ved OFFB Kompetansesenter.

Kristoffersen delte mange sterke glimt fra hendelser som har satt seg i det kollektive minnet i den norske befolkningen de siste tiårene. På spørsmål om ikke også hjelperne kan bli berørt, la han ikke skjul på at det kan renne noen tårer nedover kinnet også hos ham når han møter mennesker som har vært utsatt for det verste.

– Jeg har aldri fått kritikk for det. Da er det nok lov for mindre trente personer også. Men klarer man å holde fokus på oppgavene man ivaretar, hjelper det oss til å holde en avstand til det tragiske, sier Kristoffersen

Les mer: Slik ivaretas de berørte i kriser 

Fakta, ikke følelser
50 personer med beredskapsroller i OFFB og hos olje- og gasselskapene som medlemmer i beredskapsorganisasjonen fikk innføring i forutsetninger for å håndtere kritiske hendelser, akutte stressreaksjoner og reaksjoner over tid, håndtering og oppfølging, prinsipper for psykologisk førstehjelp, ivaretakelse av rammede og berørte, psykologiske beredskapsplaner, erfaringer fra senter for evakuerte og pårørende, konsekvenser for bedriften og ansatte og hvordan man kan forberede seg – både på individnivå, som team og bedrift.

Mange kvier seg for å gjøre noe feil når de skal følge opp berørte og deres pårørende. Men det verste man kan gjøre, er å gjøre ingenting. Som regel gjør ikke folk noe som er helt feil, beroliger Kristoffersen.

Den første tiden etter en kritisk hendelse er det avgjørende at overlevende og berørte blir ivaretatt på et sted – for eksempel på et mottak eller senter for evakuerte og pårørende – hvor de kan føle seg trygge og får roet seg ned og dermed dempe stresset.

Umiddelbart etter hendelser er det svært viktig å dempe stress. Eller aktivering, som det kalles på fagspråket.

– God informasjon og faktaopplysninger er viktigere enn å få prate om følelser rett etter en hendelse. Man bør vente med å gi verbalt uttrykk for hva man tenker og føler. Da er det bedre å spørre om hva som har skjedd og hva de har gjort, råder han.

Folk reagerer veldig forskjellig. De fleste er rolige. Erfaring viser også at antall berørte personer etter hendelser ofte er høyere enn man tenker i utgangspunktet. Kritiske hendelser rammer gjerne langt flere enn det vi tror.

Støtteparadokset
Når kritiske hendelser oppstår, mobiliseres det som regel mye støtteressurser for å ivareta de rammede og deres pårørende den første tiden. Det er bra. Men etter hvert som tiden går, øker gjerne behovet for støtte samtidig som tilgjengelig støtte og hjelp avtar.

– Erfaring fra de siste 20 årene viser at behovet for hjelp og støtte strekker seg over lang tid. Da må også hjelpen fortsatt være der, sier Kristoffersen.

Ifølge psykologspesialisten har mange bedrifter tatt i bruk ordningen med pårørendekontakter som et bindeledd mellom selskapet og familien som har blitt berørt. Det er bra. Men pårørendekontaktene må ha opplæring i forkant, slik at de kjenner og forstår sin rolle.

Ikke minst er det viktig at rollen er kjent internt i bedriften – både blant kollegaer og av sjefen. Og alle parter må være klar over at dette vil ta tid og legge beslag på noe av pårørendekontaktens arbeidstid.

– Hvor lenge skal de stå i den rollen? I tre uker? Nei, de bør ha en horisont på ett år, sier Kristoffersen.

Tar ansvaret på alvor
Leder for OFFB Kompetansesenter, Dag Normann Aasjord, er svært fornøyd med interessen for å delta på kurset og mener dette viser at håndtering av krisereaksjoner er et relevant tema som opptar medlemmene.

– Innholdet i kurset har direkte relevans til ivaretakelse av personell som har vært involvert i hendelser og kriser, og dette ansvaret tar medlemmene på alvor. Vi har et godt samarbeid med Klinikk for krisepsykologi og Jakob Inge Kristoffersen har en lang og unik erfaring, sier Aasjord.

Kurs i regi av kompetansesenteret er i tillegg en god arena for erfaringsutveksling, der også pausene ble brukt til å knytte kontakter mellom medlemmene.

Les mer: OFFB Kompetansesenter

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.