– Det verste man kan gjøre, er å gjøre ingenting

- En tommelfingerregel er at de som skal ivareta berørte og pårørende etter kriser ikke bør gråte mer enn de man skal hjelpe, sier psykologspesialist Jakob Inge Kristoffersen med et smil. Klasserommet til OFFB Kompetansesenter var fullt da han nylig holdt kurs i håndtering av krisereaksjoner.

Tekst: Alf Inge Molde

Jakob Inge Kristoffersen har jobbet som psykolog i over 40 år og har flere tiårs erfaring fra større ulykker og katastrofer og opplæring og oppfølging av innsatspersonell i både inn- og utland.

Onsdag 30. november holdt spesialisten fra Klinikk for krisepsykologi i Bergen, som OFFB har hatt samarbeidsavtale med i en årrekke, kurs i håndtering av krisereaksjoner ved OFFB Kompetansesenter.

Kristoffersen delte mange sterke glimt fra hendelser som har satt seg i det kollektive minnet i den norske befolkningen de siste tiårene. På spørsmål om ikke også hjelperne kan bli berørt, la han ikke skjul på at det kan renne noen tårer nedover kinnet også hos ham når han møter mennesker som har vært utsatt for det verste.

– Jeg har aldri fått kritikk for det. Da er det nok lov for mindre trente personer også. Men klarer man å holde fokus på oppgavene man ivaretar, hjelper det oss til å holde en avstand til det tragiske, sier Kristoffersen

Les mer: Slik ivaretas de berørte i kriser 

Fakta, ikke følelser
50 personer med beredskapsroller i OFFB og hos olje- og gasselskapene som medlemmer i beredskapsorganisasjonen fikk innføring i forutsetninger for å håndtere kritiske hendelser, akutte stressreaksjoner og reaksjoner over tid, håndtering og oppfølging, prinsipper for psykologisk førstehjelp, ivaretakelse av rammede og berørte, psykologiske beredskapsplaner, erfaringer fra senter for evakuerte og pårørende, konsekvenser for bedriften og ansatte og hvordan man kan forberede seg – både på individnivå, som team og bedrift.

Mange kvier seg for å gjøre noe feil når de skal følge opp berørte og deres pårørende. Men det verste man kan gjøre, er å gjøre ingenting. Som regel gjør ikke folk noe som er helt feil, beroliger Kristoffersen.

Den første tiden etter en kritisk hendelse er det avgjørende at overlevende og berørte blir ivaretatt på et sted – for eksempel på et mottak eller senter for evakuerte og pårørende – hvor de kan føle seg trygge og får roet seg ned og dermed dempe stresset.

Umiddelbart etter hendelser er det svært viktig å dempe stress. Eller aktivering, som det kalles på fagspråket.

– God informasjon og faktaopplysninger er viktigere enn å få prate om følelser rett etter en hendelse. Man bør vente med å gi verbalt uttrykk for hva man tenker og føler. Da er det bedre å spørre om hva som har skjedd og hva de har gjort, råder han.

Folk reagerer veldig forskjellig. De fleste er rolige. Erfaring viser også at antall berørte personer etter hendelser ofte er høyere enn man tenker i utgangspunktet. Kritiske hendelser rammer gjerne langt flere enn det vi tror.

Støtteparadokset
Når kritiske hendelser oppstår, mobiliseres det som regel mye støtteressurser for å ivareta de rammede og deres pårørende den første tiden. Det er bra. Men etter hvert som tiden går, øker gjerne behovet for støtte samtidig som tilgjengelig støtte og hjelp avtar.

– Erfaring fra de siste 20 årene viser at behovet for hjelp og støtte strekker seg over lang tid. Da må også hjelpen fortsatt være der, sier Kristoffersen.

Ifølge psykologspesialisten har mange bedrifter tatt i bruk ordningen med pårørendekontakter som et bindeledd mellom selskapet og familien som har blitt berørt. Det er bra. Men pårørendekontaktene må ha opplæring i forkant, slik at de kjenner og forstår sin rolle.

Ikke minst er det viktig at rollen er kjent internt i bedriften – både blant kollegaer og av sjefen. Og alle parter må være klar over at dette vil ta tid og legge beslag på noe av pårørendekontaktens arbeidstid.

– Hvor lenge skal de stå i den rollen? I tre uker? Nei, de bør ha en horisont på ett år, sier Kristoffersen.

Tar ansvaret på alvor
Leder for OFFB Kompetansesenter, Dag Normann Aasjord, er svært fornøyd med interessen for å delta på kurset og mener dette viser at håndtering av krisereaksjoner er et relevant tema som opptar medlemmene.

– Innholdet i kurset har direkte relevans til ivaretakelse av personell som har vært involvert i hendelser og kriser, og dette ansvaret tar medlemmene på alvor. Vi har et godt samarbeid med Klinikk for krisepsykologi og Jakob Inge Kristoffersen har en lang og unik erfaring, sier Aasjord.

Kurs i regi av kompetansesenteret er i tillegg en god arena for erfaringsutveksling, der også pausene ble brukt til å knytte kontakter mellom medlemmene.

Les mer: OFFB Kompetansesenter

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Tester kunstig intelligens for samtaletrening

OFFB er blant de første i beredskaps-/energi bransjen til å ta i bruk verktøyet som er utviklet av det lokale oppstartsselskapet Sklls. – Et nyttig supplement for mengdetrening på samtaler, sier Kim Sviland, fagansvarlig for pårørende telefonsvarsenter.

Les mer»

OFFB-ansatte kurset i livreddende førstehjelp

Siden beredskap er vår fulltidsjobb i OFFB, vet vi at ulykker oppstår jevnlig ute i den virkelige verden. Vi vet også at ingen kan sikre seg mot å bli stående i førstelinje for å hjelpe til. Men, du kan øve for å være best mulig rustet.

Les mer»

Equinor-ulykke ga stort læringsutbytte for Neptune Energy

Våren 2023 øvde alle Neptune Energy sine seks beredskapslag på å håndtere en ulykke med alvorlige personskader på Gjøa-plattformen. Utgangspunktet var en reell hendelse på Heimdal-feltet i 2019. Beredskapsleder Pål Erland i OFFB berømmer Equinor for å dele sine erfaringer. – Vi har lært mye, sier han.

Les mer»

Løpefest i Stavanger

Lørdag 3. juni deltok hele 3.750 personer i Energistafetten i Stavanger. Åtte av dem hadde OFFB-logoen på brystet. – I år var ambisjonsnivået å delta. Nå begynner planleggingen av neste års stafett, sier stabsleder og løpegeneral Brigt Nesheim.

Les mer»

Fagforum for 50. gang

Hvert kvartal møtes operatørselskapene i OFFB til fagforum for å utveksle erfaringer og drøfte beredskapsfaglige problemstillinger. – Et forum med stor nytteverdi, sier leder Kåre Olav Oftedal fra Gassco.

Les mer»

Aker BP medlem i OFFB

Aker BP har meldt seg inn i Operatørenes forening for beredskap (OFFB). – Vi ser fram til å videreutvikle beredskapssamarbeidet i OFFB sammen med en så stor og dyktig aktør på norsk sokkel, sier daglig leder i OFFB, Ole Jacob Haug.

Les mer»

Beredskapskonferansen i Stavanger i september

13. til 14. september inviterer Offshore Norge, Industri Energi, Petroleumstilsynet og OFFB alle som jobber med beredskapsfaglige spørsmål i privat og offentlig sektor, akademia, organisasjoner, politi og forsvar til Beredskapskonferansen i Stavanger.

Les mer»

OFFB gratulerer

OFFB er stolt sponsor av KFUM Stavanger J07. I påsken vant førstelaget J14-klassen i Peter Wessel Cupen 2022, uoffisielt norgesmesterskap i aldersbestemt håndball. Andrelaget ble nummer to i sin pulje.

Les mer»

Stor samvirkesamling i Florø

30. mars inviterte OFFB og Neptune Energy et bredt spekter av samvirkeaktører til beredskapssamling i Florø. På agendaen sto blant annet helsefaglig oppfølging av evakuerte og pårørende og beredskapsplanlegging ved økt trusselnivå.

Les mer»

Krisehåndtering i store hendelser

Hvordan følger man opp alle som påvirkes av kriser på en god måte? Og når kan krisen avsluttes? Det var sentrale spørsmål da OFFB Kompetansesenter inviterte til temadag om strategisk krisehåndtering i slutten av februar.

Les mer»

OSEP-øvelse i Florø

OSEP spiller en nøkkelrolle i ivaretakelsen av evakuerte og pårørende i beredskapssituasjoner. Pandemien har gjort det utfordrende å gjennomføre fysiske øvelser, men 30. november til 1. desember var det endelig mulig å samles i Florø.

Les mer»

Krisehåndtering med masterstudenter

På Universitetet i Stavanger får masterstudenter i samfunnssikkerhet grundig teoretisk innføring i krisehåndteringsfaget. Mandag 1. november besøkte de OFFB for å lære mer om hvordan kunnskapen anvendes i praksis.

Les mer»

OFFB i NATO-magasin

Som en spisset, sivil beredskapsorganisasjon er OFFB en del av det norske totalforsvaret. I siste utgave av NATO-magasinet The Three Swords presenteres organisasjonen for et internasjonalt publikum.

Les mer»

Forskning: Fagfellevurdert artikkel publisert i Magma

Ny forskningsartikkel av Riana Steen og Alf Inge Molde henter ut læringspunkter fra håndteringen av et covid-19-utbrudd på West Phonenix i august 2020 og synliggjør hvordan usikkerhet, tidspress og eskalerende konsekvenser forsterker behovet for resiliens, altså motstandsdyktighet, i beredskapsarbeidet.

Les mer»

Slik ivaretas de berørte i kriser

– Frykten for å gjøre noe feil er kanskje den største utfordringen når man møter mennesker i kriser, sier psykologspesialist Heidi Wittrup Djup. Sammen med kollegaene i Klinikk for krisepsykologi er hun klar til å rykke ut døgnet rundt, året rundt, for å ivareta de berørte i beredskapshendelser – og å støtte de som skal håndtere situasjonen.

Les mer»

Stor samvirkeøvelse i Florø

I dag, 28. januar, gjennomfører OFFB en fullskalaøvelse med utgangspunkt i en sikringshendelse på heliporten i Florø, i nært samarbeid med Securitas, politiet, Neptune Energy, Avinor, Widerøe, Kinn kommune, Petroleumstilsynet og Bristow.

Les mer»

Gjesteforelesning ved Universitetet i Stavanger

Når kriser oppstår må kriseledere fatte beslutninger, ofte under tidspress og stor grad av usikkerhet. 15. september utfordret beredskapslederne Geir Haakonsen og Bjørn Stein masterstudenter i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger.

Les mer»

Suksesskriterier for god koordinering

Grenseoverskridende kriser som koronakrisen byr på helt spesielle utfordringer for krisehåndterere på alle nivåer. Nøkkelen er felles situasjonsforståelse, robust samarbeid og koordinering, mener sikkerhetsforsker Riana Steen.

Les mer»

Beredskapen blir ivaretatt

OFFB følger retningslinjene fra myndighetene og jobber fra hjemmefra. Beredskapsoppgavene blir likevel ivaretatt fullt ut. Øvelser, kurs og andre samlinger er i første omgang avlyst fram til påske.

Les mer»

Erfaringsdeling med helsesektoren

I slutten av februar var beredskapsorganisasjonen til Helse Midt-Norge på besøk hos OFFB for å lære hvordan beredskapsorganisasjonen jobber med proaktiv stabsmetodikk og CIM.

Les mer»

Forsker på OFFB og Safety-II

HMS-arbeid står foran et paradigmeskifte, mener sikkerhetsforsker Riana Steen. Nå skal hun forske på hvordan prinsipper og metoder i resilience engineering og safety-II kan løfte kriserespons- og koordineringsarbeid i beredskapsrommet.

Les mer»

Stor øvelse på Deepsea Yantai

Rundt 200 personer deltok aktivt da Neptune Energy, riggeier Odfjell Drilling og et bredt spekter av samarbeidsaktører øvde på å håndtere en alvorlig ulykke på riggen Deepsea Yantai 18. desember 2019.

Les mer»

OFFB søker stabsleder

En av våre erfarne beredskapsledere pensjonerer seg. Nå søker OFFB etter ny vaktgående stabsleder som også er en ressursperson innen IKT og cyber security.

Les mer»

OFFB-samarbeid i ny rapport

Oljenæringen gjør Norge sikrere, tryggere og bedre, slås det fast i en fersk rapport utgitt av Kunnskapsparken Nord og Norsk olje og gass. Ett av eksemplene rapporten viser til er OFFBs kunnskapsdeling med Stavanger fengsel.

Les mer»

Samvirketabletop i Bergen

4. september inviterer OFFB alle aktører i bergensområdet som jobber med krisehåndtering og
får en rolle under beredskapshendelser offshore til samvirketabletop ved Thon
Hotel Bergen Airport.

Les mer»

Beredskapsmøte med Sola kommune

I midten av juni besøkte beredskapsledelsen i Sola kommune OFFB for å lære mer om organisering av beredskap, metodikk og hvordan oljenæringen jobber med samvirke i krisehåndtering. – Inspirerende, sier rådmann Ingrid Nordbø.

Les mer»

Utfordrer strategisk nivå

Hvert år arrangerer OFFB 130 treninger og øvelser. 8. mai møttes OFFB og medlemmene til temadag i OFFB Kompetansesenter for å finne nye måter å utfordre strategisk nivå i øvelser.

Les mer»

Krisekommunikasjon på Beredskapskonferansen

Kravene til krisekommunikasjon har endret seg dramatisk de siste 20 årene. På Beredskapskonferansen i Bodø forteller OFFB hvorfor og tidligere CHC-direktør Arne Roland om hvordan det var å stå som kriseleder under Turøy-ulykken.

Les mer»

ICS-trening med Shell

Torsdag 7. mars øvde totalt 75 personer fra AS Norske Shell og Shells internasjonale organisasjon, personell fra OFFB og sentrale støttespillere som NOFO og politiet på å håndtere en stor og langvarig hendelse etter ICS-modellen.

Les mer»

Faglig påfyll?

I fjor deltok nær 300 personer på kurs i regi av OFFB Kompetansesenter. Her er kursplanen for første halvdel av 2019.

Les mer»

Ledig stilling som stabsleder

Vakthavende stabsleder koordinerer beredskapsvaktlaget og er hovedkontakt mot 1. linje på innretningen i en beredskapssituasjon. Utover vaktfunksjonen vil stabsleder inngå i et team som bidrar til vedlikehold og kontinuerlig utvikling av beredskap i tett samarbeid med medlemmer og andre relevante beredskapsaktører.

Les mer»

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.