Kategorier
Nyheter

OFFB med på viktig arbeid for helikoptersikkerhet

Petroleumsregelverket sier at alle operatører på norsk sokkel er pliktet å påse at helikopterleverandørene følger gjeldende regelverk. Det vil si at de må etterleve nasjonalt regelverk, gjeldende standarder, Offshore Norge sine bransjeretningslinjer, samt operatørenes egne kontraktskrav.

Operatørselskapene har utviklet et felles rammeverk, og samarbeider om felles revisjon av leverandørene som tilbyr helikoptertjenester på norsk sokkel. Offshore Qualific – et heleid datterselskap av bransjeorganisasjonen Offshore Norge – har ansvar for å koordinere arbeidet mellom operatørene.

Team fra flere operatørselskaper

Nylig ble den årlige fellesrevisjonen av CHC Helikopter Service AS gjennomført. Et team bestående av representanter fra operatørselskapene Aker BP, Equinor, Vår Energi og ConocoPhillips har hatt det faglige ansvaret, med et stort antall mennesker involvert i tillegg.

OFFB er altså representert i revisjonsteamet ved Thea Blume. Blume er tidligere helikopterpilot, og er naturlig nok vår ressurs på luftfart, i tillegg til rollene hun har som stabsleder og operatørkontakt.

–  Det var veldig fint å se hvor godt revisjonsteamet jobber sammen mot et felles mål om å opprettholde de gode rutinene for sikkerheten, sier Blume.

Den årlige revisjonen er et omfattende program som dekker alle fagfelt innen helikopteroperasjoner. CHC-revisjonen omfatter hovedkontoret på Sola og basene i Kristiansund og Brønnøysund.

Bildet, bakerst fra høyre: Revisjonsleder John Arild Gundersen (Aker BP), Ole Morgen Løge (Offshore Qualific), Rune Meinich-Bache (Vår Energi), Maj Brit Fjermestad (Equinor), Øyvind Solberg (Equinor), Thea Blume (OFFB) og Stein Atle Puntervoll (ConocoPhillips). Foto: Offshore Qualific

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.