Kategorier
Nyheter

Fagforum for 50. gang

Tekst: Alf Inge Molde

– Det er egentlig unikt at operatørselskapene kan møtes på denne måten og dele med hverandre – både av det som har gått bra og det som ikke har gått bra. Det er høyt under taket og selskapene er veldig ærlige med hverandre, sier sekretær i fagforum, Dag Normann Aasjord.

Det har Aasjord, som til daglig er vaktgående beredskapsleder i 2. linje og leder for OFFB kompetansesenter, vært siden 2012. Ledervervet i fagforum går imidlertid på rundgang mellom medlemmene.

Målet med forumet er å være en arena for erfaringsutveksling mellom medlemmene i OFFB på beredskapsfeltet, samtidig som det skal være et rådgivende organ for daglig leder i beredskapsorganisasjonen.

Her diskuteres alt fra utvikling av planverk, trening og øvelser, kurs og kompetanse til håndteringen av faktiske hendelser, organisering av beredskapsarbeid og standardiserte løsninger på felles problemstillinger.

Dag Normann Aasjord

Læring på tvers
På det 50. møtet i rekken var Gassco, Wintershall Dea, DNO, Shell, OKEA, Sval Energi, Aker BP, Wellesley og Neptune representert, sammen med en rekke personer fra staben i OFFB.

I tillegg til status for driften og arbeidet som pågår i OFFB, fikk fagforum en gjennomgang av hvordan ett av OFFB-medlemmene håndterte en hendelse som resulterte i mobilisering i vinter og en presentasjon og gjennomgang av status, forventninger og utfordringer knyttet til en samarbeidsavtale i bransjen om hvordan en skal håndtere store oljevernaksjoner.

Sistnevnte resulterte i at det nå etableres en egen arbeidsgruppe som skal sikre en felles tilnærming blant OFFBs medlemmer.

– Det er allerede etablert arbeidsgrupper på flere andre områder, forteller Aasjord, inkludert HR-området, kommunikasjon, CIM og nå også aksjonsledelse.

Ulike, men felles utfordringer
Det er ikke til å legge skjul på at operatørene i beredskapssamarbeidet er forskjellige, både når det gjelder størrelse, eierskap, kultur, aktivitet og organisering.

– Likevel finnes det mange fellestrekk og alle har noe å lære av hverandre, liten som stor. Det er ikke noe krav om at alle skal være like, presiserer Aasjord.

Kåre Olav Oftedal, HMS-rådgiver i Gassco, har vært medlem i fagforum siden 2016 og leder siden 2021. Han mener det er viktig å møte de andre operatørene på jevnlig basis.

– I år har det vært spennende å få Aker BP inn som nytt medlem i OFFB og i fagforum, og det er stadig aktuelle saker å få drøftet i fellesskap. Det er nyttig å sette fagfolkene til OFFB og medlemmene sammen, sier Oftedal.

Ole Jacob Haug

Videreutvikler beredskapen

Daglig leder i OFFB, Ole Jacob Haug, berømmer innsatsen som er lagt ned i fagforum siden oppstarten i 2010.

– Rådene og tilbakemeldingene fra medlemmene har vært, og er, veldig nyttige for å sikre at administrasjonen utvikler beredskapen og leveransen slik at den fungerer godt for alle medlemmene, uavhengig av størrelse og aktivitet, sier Haug.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.