Kategorier
Medlemmer

Aker BP

Vi er operatør for seks feltsentre: Alvheim, Ivar Aasen, Skarv, Edvard Grieg, Ula og Valhall, samt medeier i Johan Sverdrup.

Hovedkontoret er på Fornebu, utenfor Oslo. Selskapet har også kontorlokasjoner i Stavanger, Trondheim, Harstad og Sandnessjøen. 

Aker BP er notert på Oslo Børs med ticker ‘AKRBP’.

Kategorier
Nyheter

Aker BP medlem i OFFB

– Høsten 2022 startet vi en anbudsprosess for å vurdere leverandører av beredskapstjenester inn til Aker BP. Vi ønsket en leverandør som har høy beredskapskompetanse, lang erfaring, en robust organisasjon og som har et tett beredskapssamarbeid med andre operatører og beredskapsinstanser, sier Marit Blaasmo, direktør people & safety Aker BP

– Aker BP setter høye krav til sin beredskapsorganisasjon og forventningene til ny leverandør er at den skal bidra til ytterligere å styrke og utvikle vårt beredskapssystem. Valget falt på Operatørenes Forening For Beredskap (OFFB), en medlemsorganisasjon som med Aker BP nå teller ni operatører. Vi ser frem til godt og tett samarbeid, sier Blaasmo.

Aker BP driver med leting og produksjon av olje og gass på norsk sokkel og målt i produksjon er selskapet et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa. Selskapet er i dag operatør for de seks feltsentrene Alvheim, Ivar Aasen, Skarv, Edvard Grieg, Ula og Valhall, samt medeier i Johan Sverdrup. Selskapet planlegger også for betydelig vekst:

Sammen med partnere leverte Aker BP totalt ti planer for utbygging og drift (PUD) og en plan for anlegg og drift (PAD) til Olje- og energidepartementet i desember 2022 med totale investeringer på i overkant av 200 milliarder 2022-kroner. Utbyggingsprosjektene, sammen med en rekke tiltak for økt utvinning og effektivisering, gjør at Aker BP forventer å øke produksjonen fra drøyt 400.000 fat per dag til om lag 525.000 fat i 2028.

Aker BP har hovedkontor på Fornebu. Selskapet har også kontorlokasjoner i Stavanger, Trondheim, Harstad og Sandnessjøen.

– Vi setter stor pris på å ha fått inn et nytt stort medlem i OFFB. Dette er en unik mulighet til å videreutvikle beredskapssamarbeidet, både for medlemmene i organisasjonen, Aker BP og for norsk sokkel, sier daglig leder i OFFB, Ole Jacob Haug.

OFFB er en brukerstyrt beredskapsorganisasjon som drives av operatørene A/S Norske Shell, DNO, Gassco, Neptune Energy Norge, OKEA, Sval Energi, Wellesley Petroleum, Wintershall Dea, og nå, Aker BP.

Oversikt: Medlemmer i OFFB

Beredskapssenteret har siden oppstarten i 2009 levert profesjonell 2. linje beredskap og støtte til strategisk beredskapsledelse til medlemsbedriftene og er en integrert del av deres beredskapssystem. I tillegg fungerer OFFB som et ressurs- og kompetansesenter for alle medlemmer.

Bildet øverst, fra venstre: Harald Kvernstrøm (Aker BP), Marlén Jünge (OFFB), Knut Øystein Sørmo (Aker BP), Ole Jacob Haug (OFFB), Leif Gunnar Hestholm (Aker BP) og Pål Erland (OFFB).

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.