Gjør oss klar for å utvide beredskapssamarbeidet

- Vi legger bak oss et travelt og innholdsrikt år, og ruster oss nå for en tid hvor vi mener beredskap bør stå i høysetet for enda flere innen energibransjen, sier daglig leder Ole Jacob Haug.

OFFB har lagt bak seg et travelt og innholdsrikt 2023. Antall operasjoner organisasjonen støtter har holdt seg jevnt og høyt siden 2020, samtidig som det har vært høyt aktivitetsnivå innen trening og øving og i OFFB Kompetansesenter.

Den største enkeltaktiviteten var uten tvil Øvelse Draugen i mars 2023. Totalt 800 personer deltok da OKEA, NOFO og OFFB gjennomførte en av de største oljevernøvelsene i Norge noensinne, med støtte fra OFFBs øvrige medlemmer og en rekke andre organisasjoner.

2023 bød også på endringer, både blant OFFBs medlemmer og internt i organisasjonen. Fjoråret startet med at 22 personer som har vært innleid som koordinatorer i 2. linje ble ansatt på deltid.

Flere nye med på laget betyr mer trening og oppfriskning av kunnskap, men vi opplever at en tettere tilknytning er styrkende for vaktlagene. (Foto: Jan Inge Haga)

– Det har krevd en del av oss som organisasjon i form av opplæring og oppfriskning på trening, men summen er positiv. Vi ser at folk får en annen kjennskap til bedriften og føler på en større tilhørighet når de er ansatt, sier Ole Jacob Haug.

Flere nye ansatte

I løpet av 2023 gikk to personer som har vært med siden oppstarten av OFFB av med pensjon, i tillegg til at en tredje med lang erfaring valgte å gå videre til beredskapsoppgaver i en annen organisasjon.

Med dem forsvant mye erfaring og historikk. Samtidig har vi fått inn nye og dyktige folk i staben som står på skuldrene til arbeidet som er lagt ned tidligere og tar oss videre. I tillegg har vi styrket vårt strategiske krisekommunikasjonsteam på bakgrunn av mengden leveranser og etterspørsel blant medlemmene. 

Aker BP nytt medlem

Medlemsmassen i OFFB er stabil, men likevel i stadig utvikling. I januar 2023 kom Aker BP inn som medlem. Gjennom året har vi blitt godt kjent med organisasjonen, både gjennom planlegging og gjennomføring av øvelser, men også medietrening levert av strategisk krisekommunikasjonsteam (SKT) i OFFB.

– Det å få en høykompetent organisasjon som Aker BP som medlem har utelukkende vært en positiv opplevelse. Vi har blitt kjent med dyktige folk, og vi har fått testet ut nye måter å øve på. Dette opplever vi at har vært lærerikt for begge parter, sier Haug. 

ICS-trening i praksis

Et annet felt hvor vi er i læringsfasen er Incident Command System (ICS). Operatørene på norsk sokkel inngikk i fjor en gjensidig avtale om å benytte ICS ved langvarige hendelser. I avtalen ligger det at operatørene forplikter seg til å sørge for trening og opplæring, men også til å dele på trent personell ved hendelser som forutsetter ICS-organisering.

Øvelse Draugen ble gjennomført som en samhandlingsøvelse mellom NOFO, OKEA og OFFB, med felles målsetning om å øve samhandling og kommunikasjon innen og mellom beredskapsnivå for håndtering av en langvarig hendelse. (Foto: Alf Inge Molde)

OFFB har opparbeidet seg god ICS-kompetanse internt og vi rigger organisasjonen slik at vi kan støtte medlemmene inn i deres ICS-organisasjoner. Alle fast ansatte er kurset. I tillegg deltok flere av våre deltidsansatte på Øvelse Draugen i fjor og fikk sjeldent god praktisk trening.  Hele oljevernaksjonen ble nemlig håndtert i henhold til ledelsessystemet ICS.

– Øvelse Draugen var nyttig læring av langvarig hendelse og hvordan håndtere det fremover, sier Haug.

Nå bidrar OFFB inn i planleggingen av neste storøvelse sammen med Aker BP. Dette blir nok en anledning hvor medlemmene kan få praktisert bruken av ICS.

Ser mot nye næringer

Som alle andre i energibransjen følger OFFB utviklingen i den grønne omstillingen med stor interesse. Vi har satt ned en egen prosjektgruppe som blant annet følger arbeidet med regelverk for beredskap for havvind tett.

– Det er kjekt å oppleve at vi blir spurt om å være med når beredskap for nye næringer skal planlegges. Vi har bred kompetanse og lang erfaring med å ha beredskap øverst på agendaen, og dette ser vi at kan overføres fra olje- og gassindustrien til nye næringer. Vi mener klart at OFFB har en rolle å spille der, sier Haug, og legger til:

– Vi har et positivt blikk på fremtiden. Navnendringene til Havindustritilsynet og Sokkeldirektoratet er et tegn i tiden, og vi i OFFB følger med. Det kommer nye næringer inn som trenger beredskap, og det er vi parat til å kunne levere på, sier Haug.

Vi legger bak oss et travelt og innholdsrikt år, og ruster oss nå for en tid hvor vi mener beredskap bør stå i høysetet for enda flere innen energibransjen, sier daglig leder Ole Jacob Haug. (Foto: Jan Inge Haga)

Det siste året har vi også prøvd ut flere nye teknologier, deriblant AI for å effektivisere trening og øving. Styringssystemet for krisehåndtering som våre medlemmer bruker – CIM – får nå også en skreddersydd ICS-modul.

Medlemsmassen øker – men vi har plass til flere

De seneste årene har trenden på norsk sokkel vært oppkjøp og sammenslåinger, og flere av medlemmene har blitt større og sterkere. 2023 var intet unntak, da Vår Energi kjøpte Neptune Energy, og nyheten om at Wintershall Deas norske aktivitet var kjøpt av Harbour Energy kom helt på tampen av året. 

– Dette byr på muligheter og utfordringer, men vi i OFFB henger med og leverer det medlemmene trenger fra oss for å ha robust beredskap. I løpet av 2024 vil medlemsmassen vår faktisk øke, da nye selskaper kommer til, sier Haug, og understreker at OFFB har plass til flere medlemmer – både små og store.

Det viktigste er et volum som gir læring og en sammensetning av medlemmer som gir variasjon.

– Det er viktig for oss at vi får øvd med mange, så vi får lært sammen med flere, og at vi har hendelser vi kan lære av. Vi ser at vi har en viktig rolle og bidrar til beredskap, og at OFFB har vært med på å sette en standard. Det skal vi fortsette med også i 2024, sier Ole Jacob Haug.

Om OFFB:

OFFB er en brukerstyrt beredskapsorganisasjon som drives av operatørene A/S Norske Shell, DNO, Gassco, Neptune Energy Norge, OKEA, Sval Energi, Wellesley Petroleum, Wintershall Dea og Aker BP.

Beredskapssenteret har siden oppstarten i 2009 levert profesjonell 2. linje beredskap og støtte til strategisk beredskapsledelse til medlemsbedriftene og er en integrert del av deres beredskapssystem. I tillegg fungerer OFFB som et ressurs- og kompetansesenter for alle medlemmer.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Tester kunstig intelligens for samtaletrening

OFFB er blant de første i beredskaps-/energi bransjen til å ta i bruk verktøyet som er utviklet av det lokale oppstartsselskapet Sklls. – Et nyttig supplement for mengdetrening på samtaler, sier Kim Sviland, fagansvarlig for pårørende telefonsvarsenter.

Les mer»

OFFB-ansatte kurset i livreddende førstehjelp

Siden beredskap er vår fulltidsjobb i OFFB, vet vi at ulykker oppstår jevnlig ute i den virkelige verden. Vi vet også at ingen kan sikre seg mot å bli stående i førstelinje for å hjelpe til. Men, du kan øve for å være best mulig rustet.

Les mer»

Equinor-ulykke ga stort læringsutbytte for Neptune Energy

Våren 2023 øvde alle Neptune Energy sine seks beredskapslag på å håndtere en ulykke med alvorlige personskader på Gjøa-plattformen. Utgangspunktet var en reell hendelse på Heimdal-feltet i 2019. Beredskapsleder Pål Erland i OFFB berømmer Equinor for å dele sine erfaringer. – Vi har lært mye, sier han.

Les mer»

Løpefest i Stavanger

Lørdag 3. juni deltok hele 3.750 personer i Energistafetten i Stavanger. Åtte av dem hadde OFFB-logoen på brystet. – I år var ambisjonsnivået å delta. Nå begynner planleggingen av neste års stafett, sier stabsleder og løpegeneral Brigt Nesheim.

Les mer»

Fagforum for 50. gang

Hvert kvartal møtes operatørselskapene i OFFB til fagforum for å utveksle erfaringer og drøfte beredskapsfaglige problemstillinger. – Et forum med stor nytteverdi, sier leder Kåre Olav Oftedal fra Gassco.

Les mer»

Aker BP medlem i OFFB

Aker BP har meldt seg inn i Operatørenes forening for beredskap (OFFB). – Vi ser fram til å videreutvikle beredskapssamarbeidet i OFFB sammen med en så stor og dyktig aktør på norsk sokkel, sier daglig leder i OFFB, Ole Jacob Haug.

Les mer»

– Det verste man kan gjøre, er å gjøre ingenting

– En tommelfingerregel er at de som skal ivareta berørte og pårørende etter kriser ikke bør gråte mer enn de man skal hjelpe, sier psykologspesialist Jakob Inge Kristoffersen med et smil. Klasserommet til OFFB Kompetansesenter var fullt da han nylig holdt kurs i håndtering av krisereaksjoner.

Les mer»

Beredskapskonferansen i Stavanger i september

13. til 14. september inviterer Offshore Norge, Industri Energi, Petroleumstilsynet og OFFB alle som jobber med beredskapsfaglige spørsmål i privat og offentlig sektor, akademia, organisasjoner, politi og forsvar til Beredskapskonferansen i Stavanger.

Les mer»

OFFB gratulerer

OFFB er stolt sponsor av KFUM Stavanger J07. I påsken vant førstelaget J14-klassen i Peter Wessel Cupen 2022, uoffisielt norgesmesterskap i aldersbestemt håndball. Andrelaget ble nummer to i sin pulje.

Les mer»

Stor samvirkesamling i Florø

30. mars inviterte OFFB og Neptune Energy et bredt spekter av samvirkeaktører til beredskapssamling i Florø. På agendaen sto blant annet helsefaglig oppfølging av evakuerte og pårørende og beredskapsplanlegging ved økt trusselnivå.

Les mer»

Krisehåndtering i store hendelser

Hvordan følger man opp alle som påvirkes av kriser på en god måte? Og når kan krisen avsluttes? Det var sentrale spørsmål da OFFB Kompetansesenter inviterte til temadag om strategisk krisehåndtering i slutten av februar.

Les mer»

OSEP-øvelse i Florø

OSEP spiller en nøkkelrolle i ivaretakelsen av evakuerte og pårørende i beredskapssituasjoner. Pandemien har gjort det utfordrende å gjennomføre fysiske øvelser, men 30. november til 1. desember var det endelig mulig å samles i Florø.

Les mer»

Krisehåndtering med masterstudenter

På Universitetet i Stavanger får masterstudenter i samfunnssikkerhet grundig teoretisk innføring i krisehåndteringsfaget. Mandag 1. november besøkte de OFFB for å lære mer om hvordan kunnskapen anvendes i praksis.

Les mer»

OFFB i NATO-magasin

Som en spisset, sivil beredskapsorganisasjon er OFFB en del av det norske totalforsvaret. I siste utgave av NATO-magasinet The Three Swords presenteres organisasjonen for et internasjonalt publikum.

Les mer»

Forskning: Fagfellevurdert artikkel publisert i Magma

Ny forskningsartikkel av Riana Steen og Alf Inge Molde henter ut læringspunkter fra håndteringen av et covid-19-utbrudd på West Phonenix i august 2020 og synliggjør hvordan usikkerhet, tidspress og eskalerende konsekvenser forsterker behovet for resiliens, altså motstandsdyktighet, i beredskapsarbeidet.

Les mer»

Slik ivaretas de berørte i kriser

– Frykten for å gjøre noe feil er kanskje den største utfordringen når man møter mennesker i kriser, sier psykologspesialist Heidi Wittrup Djup. Sammen med kollegaene i Klinikk for krisepsykologi er hun klar til å rykke ut døgnet rundt, året rundt, for å ivareta de berørte i beredskapshendelser – og å støtte de som skal håndtere situasjonen.

Les mer»

Stor samvirkeøvelse i Florø

I dag, 28. januar, gjennomfører OFFB en fullskalaøvelse med utgangspunkt i en sikringshendelse på heliporten i Florø, i nært samarbeid med Securitas, politiet, Neptune Energy, Avinor, Widerøe, Kinn kommune, Petroleumstilsynet og Bristow.

Les mer»

Gjesteforelesning ved Universitetet i Stavanger

Når kriser oppstår må kriseledere fatte beslutninger, ofte under tidspress og stor grad av usikkerhet. 15. september utfordret beredskapslederne Geir Haakonsen og Bjørn Stein masterstudenter i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger.

Les mer»

Suksesskriterier for god koordinering

Grenseoverskridende kriser som koronakrisen byr på helt spesielle utfordringer for krisehåndterere på alle nivåer. Nøkkelen er felles situasjonsforståelse, robust samarbeid og koordinering, mener sikkerhetsforsker Riana Steen.

Les mer»

Beredskapen blir ivaretatt

OFFB følger retningslinjene fra myndighetene og jobber fra hjemmefra. Beredskapsoppgavene blir likevel ivaretatt fullt ut. Øvelser, kurs og andre samlinger er i første omgang avlyst fram til påske.

Les mer»

Erfaringsdeling med helsesektoren

I slutten av februar var beredskapsorganisasjonen til Helse Midt-Norge på besøk hos OFFB for å lære hvordan beredskapsorganisasjonen jobber med proaktiv stabsmetodikk og CIM.

Les mer»

Forsker på OFFB og Safety-II

HMS-arbeid står foran et paradigmeskifte, mener sikkerhetsforsker Riana Steen. Nå skal hun forske på hvordan prinsipper og metoder i resilience engineering og safety-II kan løfte kriserespons- og koordineringsarbeid i beredskapsrommet.

Les mer»

Stor øvelse på Deepsea Yantai

Rundt 200 personer deltok aktivt da Neptune Energy, riggeier Odfjell Drilling og et bredt spekter av samarbeidsaktører øvde på å håndtere en alvorlig ulykke på riggen Deepsea Yantai 18. desember 2019.

Les mer»

OFFB søker stabsleder

En av våre erfarne beredskapsledere pensjonerer seg. Nå søker OFFB etter ny vaktgående stabsleder som også er en ressursperson innen IKT og cyber security.

Les mer»

OFFB-samarbeid i ny rapport

Oljenæringen gjør Norge sikrere, tryggere og bedre, slås det fast i en fersk rapport utgitt av Kunnskapsparken Nord og Norsk olje og gass. Ett av eksemplene rapporten viser til er OFFBs kunnskapsdeling med Stavanger fengsel.

Les mer»

Samvirketabletop i Bergen

4. september inviterer OFFB alle aktører i bergensområdet som jobber med krisehåndtering og
får en rolle under beredskapshendelser offshore til samvirketabletop ved Thon
Hotel Bergen Airport.

Les mer»

Beredskapsmøte med Sola kommune

I midten av juni besøkte beredskapsledelsen i Sola kommune OFFB for å lære mer om organisering av beredskap, metodikk og hvordan oljenæringen jobber med samvirke i krisehåndtering. – Inspirerende, sier rådmann Ingrid Nordbø.

Les mer»

Utfordrer strategisk nivå

Hvert år arrangerer OFFB 130 treninger og øvelser. 8. mai møttes OFFB og medlemmene til temadag i OFFB Kompetansesenter for å finne nye måter å utfordre strategisk nivå i øvelser.

Les mer»

Krisekommunikasjon på Beredskapskonferansen

Kravene til krisekommunikasjon har endret seg dramatisk de siste 20 årene. På Beredskapskonferansen i Bodø forteller OFFB hvorfor og tidligere CHC-direktør Arne Roland om hvordan det var å stå som kriseleder under Turøy-ulykken.

Les mer»

ICS-trening med Shell

Torsdag 7. mars øvde totalt 75 personer fra AS Norske Shell og Shells internasjonale organisasjon, personell fra OFFB og sentrale støttespillere som NOFO og politiet på å håndtere en stor og langvarig hendelse etter ICS-modellen.

Les mer»

Faglig påfyll?

I fjor deltok nær 300 personer på kurs i regi av OFFB Kompetansesenter. Her er kursplanen for første halvdel av 2019.

Les mer»

Ledig stilling som stabsleder

Vakthavende stabsleder koordinerer beredskapsvaktlaget og er hovedkontakt mot 1. linje på innretningen i en beredskapssituasjon. Utover vaktfunksjonen vil stabsleder inngå i et team som bidrar til vedlikehold og kontinuerlig utvikling av beredskap i tett samarbeid med medlemmer og andre relevante beredskapsaktører.

Les mer»

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.