05.04.2019

Hva gjør OFFB til en høypålitelig organisasjon?

Forskere fra Universitetet i Stavanger og Profesjonshøyskolen i København tror øvelsene på beredskapsrommet kan gi noen svar.

- OFFB har spesialisert seg på krisehåndtering. Å få lov til å se inn i virkeligheten til denne typen miljø er utrolig spennende og interessent for forskere. Beredskapsrommet blir nesten som et laboratorium der det er mulig å observere lagarbeidet på kloss hold, sier førsteamanuensis i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger, Kristin Sørung Scharffscher.


Sammen med kollega Jacob Taarup-Esbensen fra Profesjonshøyskolen i København var Scharffscher med som observatør under en nivå 2-øvelse i slutten av mars. Forskerne jobber med ulike teorier innenfor beredskap og krisehåndtering, og ønsker å se hvordan den praktiske gjennomføringen harmonerer med rådende kunnskap og nye ideer. 


Spesielt interessant mener de det er å se på hvordan fleksibel lagdynamikk i kombinasjon med faste prosedyrer bidrar til at noen organisasjoner blir såkalt høypålitelige.


To teorier om høyrisikosystemer
Teoriene om “high reliability organizations”, såkalte HRO-er, ble utviklet av en gruppe forskere ved University of California, Berkley, på 1980-tallet. Disse forsket på hvordan organisasjoner som jobber med komplekse og risikofylte systemer klarer å operere uten at det skjer katastrofale ulykker.


Ifølge dem kjennetegnes HRO-organisasjoner blant annet av at de er opptatt av å identifisere feil, motvillige til å forenkle fortolkninger, jobber aktivt med situasjonsforståelse og at sikkerhetssystemer og barrierer fungerer etter intensjonen.


I HRO-er har også staben god evne til å omrokere myndighet og oppgaver når situasjoner krever det – selv om de i utgangspunktet er en hierarkisk organisasjon.


Mer info: http://www.hse.gov.uk/research/rrpdf/rr899.pdf


Teoriene om HRO-organisasjoner kom som en motvekt til Normal Accident-teorien, utviklet av sosiologen Charles Perrow etter en alvorlig nesten-ulykke ved atomkraftverket Three Mile Island i USA i 1979. Ifølge ham er ulykker uunngåelige når man jobber med risikofylte og komplekse høyteknologiske systemer.


Mer info: https://en.wikipedia.org/wiki/Normal_Accidents


Sjekklister eller dynamikk og fleksibilitet?
- Ved å bruke prosedyrer og sjekklister for hvordan man håndterer hendelser har man tenkt at en vil komme fram til det samme ønskede resultatet hver gang. Forskeren Erik Hollnagel har imidlertid lansert en teori om at resultatet ikke blir det samme hver gang selv om sjekklistene er like. Individer tilpasser seg og reagerer ulikt selv om sjekklistene er like, forteller Taarup-Esbensen.


- Når man da spør seg hva som gjør høypålitelige organisasjoner høypålitelige, kan svaret være at det ikke er det statiske, men det dynamiske og fleksible. I et slikt perspektiv synes vi det er spennende å se nærmere på den sosiale dynamikken i team, hvilke roller medlemmene spiller, findetaljene i alt fra blikkontakt og måter beskjeder blir gitt. Det skjer en masse sosial dynamikk i beredskapsrommet som vi har lyst til å se nærmere på, fortsetter han.


Scharffscher og Taarup-Esbensen har nå begynt å se på hvordan et slikt forskningsprosjekt kan se ut og legger ikke skjul på at de kunne tenke seg å komme tilbake – hvis anledningen byr seg.

Aktuelt fra OFFB


17.09.2020 Gjesteforelesning ved Universitetet i Stavanger

28.08.2020 Erfaringsdeling etter koronautbrudd på West Phoenix

28.08.2020 Sharing experiences from the coronavirus outbreak on West Phoenix

02.07.2020 OFFB registrert i EPIM JQS

25.05.2020 Anne Botne ny styreleder i OFFB

17.04.2020 Suksesskriterier for god koordinering

08.04.2020 God erfaring med øvelser fra hjemmekontor

16.03.2020 Beredskapen blir ivaretatt

11.03.2020 Erfaringsdeling med helsesektoren

06.02.2020 Forsker på OFFB og Safety-II

03.02.2020 Stor øvelse på Deepsea Yantai

12.12.2019 INEOS Oil & Gas Norway har blitt medlem i OFFB

05.12.2019 Unikt samarbeid om beredskap i oljenæringen fyller ti år

20.09.2019 Åpen dag og 10-årsjubileum

06.09.2019 OFFB søker stabsleder

28.08.2019 OFFB-samarbeid i ny rapport

31.07.2019 OFFB søker krise-kommunikasjonsrådgivere

27.06.2019 Samvirketabletop i Bergen

24.06.2019 Beredskapsmøte med Sola kommune

10.05.2019 Utfordrer strategisk nivå

30.04.2019 Krisekommunikasjon på Beredskapskonferansen

12.04.2019 Brage-øvelse med Forsvarets spesialkommando

11.04.2019 Stor oljevernøvelse i Danmark

05.04.2019 Hva gjør OFFB til en høypålitelig organisasjon?

14.03.2019 ICS-trening med Shell

19.02.2019 Faglig påfyll?

11.01.2019 A/S Norske Shell har blitt medlem i OFFB

28.08.2018 OKEA blir medlem i Operatørenes forening for beredskap (OFFB)

23.05.2018 Ledig stilling som stabsleder

05.03.2018 OFFB søker krise-kommunikasjonsrådgivere

30.01.2018 Worskshop - Skape en treningsarena for operatørens representanter til operatørens senter for evakuerte og pårørende (OSEP)

18.01.2018 OFFB etablerer krisekommunikasjonstjeneste

07.12.2017 OFFB Kompetansesenter arrangerer foredrag for medlemmene. Tema: Krisekommunikasjon i Norge

04.10.2017 Ivaretagelse av ansatte som er innlagt på sykehus og deres pårørende

18.09.2017 Kan du kommunisere under kriser?

14.03.2017 AKSJONSLEDELSE MED STATLIG OVERTAKELSE

07.02.2017 Aksjonsledelse med statlig overtagelse

OFFB trenger flere medlemmer


Les mer

alternative text

Våre medlemmer

Vi tilbyr medlemskap i et unikt beredskapssamarbeid på norsk sokkel. Elleve operatørselskaper sørger for robust, kostnadseffektiv og bærekraftig drift.

alternative text

Beredskapssenteret

Beredskapsarbeidet ledes fra vårt beredskapssenter på Forus. To uavhengige beredskapsrom gjør oss i stand til å håndtere to hendelser samtidig.

alternative text

Evakuertsentre

Våre evakuertsentre er plassert langs kysten; i Stavanger, Bergen, Florø, Kristiansund, Brønnøysund og Hammerfest. Alt er inkludert i medlemskapet.

alternative text

Kompetansesenter

Ved vårt eget kompetansesenter får medlemmene kvalifisert kompetanseheving. Kursene er inkludert i medlemskapet.

alternative text

Telefonsvarsenter

I løpet av to timer kan vi mobilisere et telefonsvarsenter for pårørende med trent personell og moderne systemer. Alt er inkludert i medlemskapet.

alternative text

Krisekommunikasjon

Et stort team av krisekommunikasjonsledere- og rådgivere står klart til å mobiliseres til operatørenes beredskapsledelse på strategisk nivå. Alt er inkludert i medlemskapet.

alternative text

Trening og øving

Vi gjennomfører mer enn 130 trenings- og øvingsaktiviteter hvert år. Alt er inkludert i medlemskapet.

alternative text

OFFB på fire minutter

Hvem er 1. linje, 2. linje og 3. linje? Og hva gjør egentlig OFFB? Bli kjent med oss - på fire minutter.