Course calendar30. august 0830-1530
Kurs 3.linje beredskapsledelse
Frist for påmelding: 18. august

14. desember 0830-1530
Kurs 3.linje beredskapsledelse
Frist for påmelding: 2. desember

28. september 0900-1500
Kurs for selskapsrepresentanter ved operatørens senter for evakuerte og pårørende (OSEP)
Frist for påmelding: 15. september

7. september 0900-1500
Kurs for liaisoner/selskapsrepresentanter ved beredskapshendelser
First for påmelding: 22. august

5. oktober 1200-1500
Beredskapskurs for resepsjonister
Frist for påmelding: 23. september

4. oktober 0830-1530
Kurs i mediehåndtering
Frist for påmelding: 20. september

30. november 0900-1500
Kurs i håndtering av krisereaksjoner
Frist for påmelding: 15. november

20. september 1200-1500
Kurs i stakeholderanalyse/interessentanalyse
Frist for påmelding: 6. september

19. oktober 0830-1530
Grunnkurs Aksjonsledelse
Frist for påmelding: 3. oktober

27. oktober 0830-1530
Videregående kurs Aksjonsledelse
Frist for påmelding: 12. oktober

CIM opplæring: Pågår fortløpende etter behov fra medlemmene

NB! The courses are offered to OFFB members.
Påmelding: gjennom kontaktperson i eget selskap

Dag Normann Aasjord
Manager, OFFB Competence Centre
dag.normann.aasjord@offb.no

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.