Course calendar

ANDRE HALVÅR 2024

21. august 0830-1530
Kurs 3.linje beredskapsledelse
Frist for påmelding: 7. august

11. desember 0830-1530
Kurs 3.linje beredskapsledelse
Frist for påmelding: 29. november

1. oktober 0900-1500
Kurs for selskapsrepresentanter ved operatørens senter for evakuerte og pårørende (OSEP)
Frist for påmelding: 19. september

15. oktober 0900-1500
Kurs for liaisoner/selskapsrepresentanter ved beredskapshendelser
Frist for påmelding: 4. oktober

16. oktober 1200-1500
Beredskapskurs for resepsjonister
Frist for påmelding: 4. oktober

24. september 0830-1530
Kurs i mediehåndtering
Frist for påmelding: 6. oktober

5. november 1200-1530
Kurs i interessentanalyse
Frist for påmelding: 22. oktober

30. oktober 0900-1500
Grunnkurs Aksjonsledelse
Frist for påmelding: 16. oktober

Dato TBD: Egen gjennomføring for hvert enkelt medlem (1200-1500)
Kurs: Det strategiske møtet 
Frist for påmelding: TBD

Dato: TBD
Kurs: Håndtering av krisereaksjoner

CIM opplæring: Pågår fortløpende etter behov fra medlemmene

NB! The courses are offered to OFFB members.
Påmelding: gjennom kontaktperson i eget selskap

Dag Normann Aasjord
Manager, OFFB Competence Centre
dag.normann.aasjord@offb.no

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.