In Norwegian only: Vaktgående koordinator i 2. linje

Profesjonell 2. linje beredskap er kjernevirksomheten til OFFB. Foruten fulltidsansatte beredskapsledere og stabsledere, har OFFB til enhver tid 20 deltidsansatte koordinatorer som inngår i våre vaktgående beredskapslag i følgende roller:

  • Logistikkoordinator
  • Myndighetskoordinator
  • Personellkoordinator
  • Informasjonskoordinator

Koordinatorer i OFFB 2. linje går beredskapsvakt hver femte uke og har én times mobiliseringstid til vårt beredskapssenter på Forus – døgnet rundt, året rundt. Alle roller trenes og øves jevnlig, i tillegg til å delta på kvartalsvise fagsamlinger.

Har du kompetanse på ett av disse fagområdene? Og fleksibilitet i hverdagen til å bli en del av vår beredskapsorganisasjon?

Send oss gjerne en åpen søknad og CV. Aktuelle kandidater vil bli kontaktet neste gang det blir en ledig rolle

Mail: offb@offb.no 

Merk mailen med «Åpen søknad»

In Norwegian only: Strategisk krisekommunikasjonsteam

OFFB Strategisk krisekommunikasjonsteam (SKT) består av fem vaktgående kommunikasjonsledere og elleve trente ikke-vaktgående kommunikasjonsrådgivere som kan kalles inn ved behov.

Teamet støtter operatørens strategiske kriseledelse og er klart til å mobiliseres innen én time – døgnet rundt, året rundt. Oppgavene inkluderer blant annet kommunikasjonsledelse og -rådgiving, utarbeide skriftlige budskap om beredskapssituasjoner, gjennomføre interessentanalyser og følge opp media og andre interessenter.

Har du erfaring som journalist eller kommunikasjonsrådgiver? Kjenner du olje- og gassindustrien? Og har du lyst til å bli en del av et sterkt krisekommunikasjonsmiljø i Stavanger-regionen?

Deltakelse i SKT krever fleksibilitet i hverdagen til å delta på jevnlige øvelser og aktiviteter.

Send oss gjerne en åpen søknad og CV. Aktuelle kandidater vil bli kontaktet neste gang det blir en ledig rolle

Mail: offb@offb.no 

Merk mailen med «Åpen søknad»

In Norwegian only: Vaktgående koordinator i 2. linje

Profesjonell 2. linje beredskap er kjernevirksomheten til OFFB. Foruten fulltidsansatte beredskapsledere og stabsledere, har OFFB til enhver tid 20 deltidsansatte koordinatorer som inngår i våre vaktgående beredskapslag i følgende roller:

  • Logistikkoordinator
  • Myndighetskoordinator
  • Personellkoordinator
  • Informasjonskoordinator

Koordinatorer i OFFB 2. linje går beredskapsvakt hver femte uke og har én times mobiliseringstid til vårt beredskapssenter på Forus – døgnet rundt, året rundt. Alle roller trenes og øves jevnlig, i tillegg til å delta på kvartalsvise fagsamlinger.

Har du kompetanse på ett av disse fagområdene? Og fleksibilitet i hverdagen til å bli en del av vår beredskapsorganisasjon?

Send oss gjerne en åpen søknad og CV. Aktuelle kandidater vil bli kontaktet neste gang det blir en ledig rolle

Mail: offb@offb.no 

Merk mailen med «Åpen søknad»

In Norwegian only: Strategisk krisekommunikasjonsteam

OFFB Strategisk krisekommunikasjonsteam (SKT) består av fem vaktgående kommunikasjonsledere og elleve trente ikke-vaktgående kommunikasjonsrådgivere som kan kalles inn ved behov.

Teamet støtter operatørens strategiske kriseledelse og er klart til å mobiliseres innen én time – døgnet rundt, året rundt. Oppgavene inkluderer blant annet kommunikasjonsledelse og -rådgiving, utarbeide skriftlige budskap om beredskapssituasjoner, gjennomføre interessentanalyser og følge opp media og andre interessenter.

Har du erfaring som journalist eller kommunikasjonsrådgiver? Kjenner du olje- og gassindustrien? Og har du lyst til å bli en del av et sterkt krisekommunikasjonsmiljø i Stavanger-regionen?

Deltakelse i SKT krever fleksibilitet i hverdagen til å delta på jevnlige øvelser og aktiviteter.

Send oss gjerne en åpen søknad og CV. Aktuelle kandidater vil bli kontaktet neste gang det blir en ledig rolle

Mail: offb@offb.no 

Merk mailen med «Åpen søknad»

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.