Neptune Energy tabletop

Vi arrangerer table top sammen med personell fra Neptune Energy i tidsrommet 0900-1100. Arrangeres som del av forberedende beredskapsaktiviteter før ny boreoperasjon. Øvingsleder: Pål Erland

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.