x OFFB Operatørenes forening for beredskap

OFFB KOMPETANSESENTER

OFFB Kompetansesentere er et kompetansetorg for medlemmene.
Målet med kompetansesenteret er å:

  • Forenkle medlemmenes tilgang til kvalifisert kompetanseheving.
  • Utvikle og gjennomføre kurs og temadager tilpasset medlemmene behov.
  • Utarbeide og formidle kursplan til medlemmene.
  • Utvikle og formidle anbefalte praksiser som verktøy for medlemmene.
  • Bidra til å få nye medlemmer raskt opp på riktig nivå.
  • Ivareta strukturert kompetanseheving av eget personell.
  • Leveransene fra Kompetansesenteret er dekket gjennom medlemskap i OFFB (ingen kursavgift).

 

OFFB HAR PLASS TIL FLERE MEDLEMMER

Som medlem hos oss får du både tilgang til – og eierskap i – en brukerstyrt og ikke-kommersiell 2. linje beredskapsorganisasjon. Alle olje- og gasselskaper på norsk sokkel kan bli medlemmer hos oss.

Les mer