Studies OFFB and Safety-II

HSE-work is facing a paradigm shift, safety scientist Riana Steen believes. She now sets out to study the way principles and models in resilience engineering and Safety-II may strengthen crisis response and coordination inside the emergency preparedness room. (Article in Norwegian).

– Hvis vi ser at det går galt én av 10.000 ganger handler dagens HMS-arbeid i stor grad om å registrere dette avviket, lage effektive barrierer og prosedyrer for å forhindre at feilen skjer igjen og terpe på hvordan dette skal unngås i framtiden. Det er egentlig ikke noe galt i det, men har vi ikke kommet langt nok med den barrierebaserte tilnærmingen?

– Nå er det på tide å se på hvordan vi faktisk gjør jobben de 9.999 gangene det går bra og lære av det. Dette er essensen i Safety-II-tilnærmingen, sier Riana Steen.

Det høres kanskje både enkelt og logisk ut. Overgangen fra tradisjonell risikostyring i det den danske psykologiprofessoren og forskeren Erik Hollnagel kaller Safety-I til resilience engineering og Safety-II representerer imidlertid et paradigmeskifte i arbeidet med helse, miljø og sikkerhet.

For det er mange veier til Rom. 

Ikke nødvendigvis link mellom årsak og virkning
Både verdenen vi lever i og den enkeltes arbeidsoppgaver er mer kompliserte enn det ser ut i prosedyrer og sjekklister – og man blir nødt til å improvisere. De aller fleste gangene går det bra og man blir til og med applaudert hvis man finner raskere, mer effektive og smartere måter å gjøre ting på. Så lenge det ikke oppstår noen feil.

I Safety-I er man lært opp til å se på historiske data, feilrapporteringer og granskninger, vurdere årsak og virkning, lage feiltreanalyser, kalkulere risiko og sette inn barrierer. 

I våre sosioteknologiske systemer ser man imidlertid at det er så mange ikke-lineære kombinasjoner og faktorer som kan spille inn at det ikke nødvendigvis er noen direkte link mellom årsak og virkning. 

Da handler det ikke lenger bare om å forberede seg på definerte fare- og ulykkessituasjoner. Man må være bedre i stand til å håndtere det ukjente. Da er man nødt til å kjenne systemet og forstå hva systemet gjør, i stedet for hva systemet er. 

Øker organisasjonens tilpasningsevne
Safety-II fokuserer derfor på å lære mer av det som går bra, hente ut læring og erfaring og bruke dette til å styre sikkerhetsarbeidet. Sikkerheten oppnås dermed gjennom proaktive og resiliente prosesser heller enn reaktive barrierer for forsvar.

Evnen til å forutse, overvåke og respondere er avgjørende, mener Hollnagel.
For å bruke et bilde fra medisinens verden: I stedet for å utvikle vaksiner for alle tenkelige sykdommer – noe man uansett ikke klarer – bør man jobbe mer for å øke det generelle immunforsvaret.

– Det handler altså om å øke en organisasjons tilpasningsevne til å håndtere nye og uventede situasjoner. Det kan man blant annet gjøre gjennom fleksibilitet, tilgang på ressurser og fokus på å bygge kompetansen til den enkelte. Nøkkelen er trening og øving, sier Steen.

Mer om Safety-II: From Safety-I to Safety II: A White Paper. Prof. Erik Hollnagel (ekstern lenke)


Mer kompleks verden
Til daglig jobber siviløkonomen, som har doktorgrad i risikostyring og samfunnssikkerhet, som førsteamanuensis ved BI Stavanger. I tillegg har hun en førsteamanuensis II-stilling innen samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger.

Med fagkompetanse innen økonomi, finans, ledelse og strategi på den ene siden og samfunnssikkerhet og risikostyring på den andre ser hun at det lett oppstår et gap mellom de i bedriftene som må forholde seg til budsjettkutt, LEAN og stadig fokus på å gjøre ting raskere og billigere – og de som skal gjøre jobben så sikker og trygg som mulig.

– Verden har blitt mer kompleks enn tidligere, og den er i stadig utvikling. Vi trenger nye konsepter og metoder innen risikostyring for å møte denne utviklingen, mener Steen.

Ett år i OFFB
I 2020 er kontorplassen og klasserommet på BI Stavanger byttet ut med kontorpult i det åpne kontorlandskapet til Operatørenes forening for beredskap (OFFB). Her får hun fri tilgang til det som skjer i beredskapsrommene, øvelser, planverk, beredskapslederne og stabslederne – ja, alt OFFB har å by på.

Målet er å finne ut hvordan prinsippene i resilience engineering kan øke evnen til å imøtekomme framtidige utfordringer innen kriserespons og koordinering i beredskapsarbeidet. 

Samtidig henter hun med seg erfaring og forståelse for hvordan den spisse enden jobber tilbake til akademia. Denne brobyggingen mellom næringslivet og akademia er avgjørende for videreutvikling på fagfeltet – og et satsningsområde for BI.

Den kommende tiden vil hun bruke tid på å bli kjent med organisasjonen, hva de enkelte har som oppgaver i en beredskapssituasjon, hva de faktisk gjør og hvordan rollene og funksjonene samarbeider.

– Jeg er ute etter å se på koblingene og å sette arbeidet inn i et flerdimensjonalt perspektiv, sier Steen. 

Mål om nye arbeidsmetoder og bedre worst case-scenarier
Resultatet av modelleringen kan være å utvikle for eksempel nye worst case-scenarier og nye arbeidsmetoder som gjør organisasjonen enda bedre i stand til å håndtere en mulig black swan-situasjon – altså en situasjon ingen på forhånd hadde sett for seg at kunne skje.

Steen har som mål å skrive to til tre forskningsartikler sammen med OFFB, hvor OFFB er utgangspunktet. Hun setter stor pris på muligheten til å komme under huden på organisasjonen og arbeidsmetodikken og beskriver OFFB som en skattkiste for en forsker. 

Samtidig som hun jobber med OFFB, samarbeider hun med et internasjonalt forskningsmiljø om artikkel om resiliens i håndteringen av en flom i Eigersund kommune i 2015 og med forskning på resilience engineering og «dynamic secuity» med Kriminalomsorgen.

Gjensidig utbytte
Daglig leder i OFFB, Ole Jacob Haug, tror organisasjonen har mye å lære av prosessen som nå settes i gang. Samtidig tror han at akademia har utbytte av å forske på hvordan beredskapen utføres i praksis.

– De ansatte kommer til å merke at vi får en ny stemme inn i organisasjonen som stiller spørsmål ved hva vi gjør og hvorfor vi gjør det. Enten bekrefter forskningen at arbeidsmetodene vi har i dag er gode eller så gir de oss en mulighet til å tenke annerledes og utvikle oss. Begge deler er positivt. 

– Riana Steen er en del av et internasjonalt tungt forskningsmiljø innen beredskap og vi er svært fornøyde med at hun vil bruke hele 2020 på OFFB, sier Haug.

(Riana Steen. Foto: BI)

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

OFFB employees trained in life-saving techniques

As emergency preparedness is our full-time job at OFFB, we are aware that accidents occur regularly in the real world. We also know that no one is exempted from standing on the front line to help. In order to become as well-equipped as possible for such an event, you can practice in advance.

Les mer»

Equinor accident gave valuable learning for Neptune Energy

In a series of exercises during the spring of 2023, all of Neptune Energy's six emergency response teams had to handle an accident with serious injuries to personnel on the Gjøa platform. The scenario was built around a real-life incident on the Heimdal field in 2019. Emergency response manager Pål Erland in OFFB commends Equinor for sharing its experiences. “We have learned a lot,” he says.

Les mer»

Løpefest i Stavanger

Lørdag 3. juni deltok hele 3.750 personer i Energistafetten i Stavanger. Åtte av dem hadde OFFB-logoen på brystet. – I år var ambisjonsnivået å delta. Nå begynner planleggingen av neste års stafett, sier stabsleder og løpegeneral Brigt Nesheim.

Les mer»

Technical forum for the 50th time

Once in every quarter of a year, OFFB assembles its technical forum to exchange knowledge and discuss current emergency response issues. “A highly useful forum,” says its leader, Kåre Olav Oftedal of Gassco.

Les mer»

Aker BP joins OFFB

Aker BP has become a member of the Operator’s Association for Emergency Response, known as OFFB. “We are looking forward to further develop OFFB’s emergency response collaboration together with such a large and highly skilled player on the Norwegian continental shelf,” says Ole Jacob Haug, managing director of OFFB.

Les mer»

“The worst thing one can do is to do nothing”

“A rule of thumb for people assigned to take care of those affected by crises and their next of kin, is to help more and cry less,” says crisis psychologist Jakob Inge Kristoffersen with a smile. The class room at OFFB’s Competence Centre was packed when he gave a course on how to handle crisis reactions.

Les mer»

Beredskapskonferansen i Stavanger i september

13. til 14. september inviterer Offshore Norge, Industri Energi, Petroleumstilsynet og OFFB alle som jobber med beredskapsfaglige spørsmål i privat og offentlig sektor, akademia, organisasjoner, politi og forsvar til Beredskapskonferansen i Stavanger.

Les mer»

OFFB gratulerer

OFFB er stolt sponsor av KFUM Stavanger J07. I påsken vant førstelaget J14-klassen i Peter Wessel Cupen 2022, uoffisielt norgesmesterskap i aldersbestemt håndball. Andrelaget ble nummer to i sin pulje.

Les mer»

Broad collaboration assembly in Florø

On March 30, OFFB and Neptune Energy assembled a wide range of collaborating actors for an emergency preparedness gathering in Florø in Vestland county. Among the topics on the agenda were the follow-up of evacuees and next of kin from a health professional perspective, and contingency planning under a heightened threat level.

Les mer»

Crisis management in major incidents

How should people affected by crises be followed up in the best possible way? And when should a crisis be declared over? Those were key questions at a workshop on strategic crisis management, organised by OFFB’s Competence Centre at the end of February.

Les mer»

OFFB exercise in Florø

The Centres for Evacuees and Next of Kin (OSEP in Norwegian) play a key role in attending to people affected by emergency incidents. The ongoing pandemic makes it difficult to carry out real-life exercises, but on November 30 to December 1, it was finally possible to meet in Florø in Vestland county.

Les mer»

Crisis management with master’s students

At the University of Stavanger, master’s degree students of societal safety are getting a thorough, theoretical introduction to the subject of crisis management. On Monday the 1st of November, the students visited OFFB to learn how theory can be put into practice.

Les mer»

OFFB features in NATO magazine

The Operators' Association for Emergency Response (OFFB) is a specialised, civilian emergency response organisation, and an integrated part of Norway’s total defence. In the latest issue of NATO’s ‘The Three Swords’ magazine, OFFB is introduced to an international readership.

Les mer»

Research: Peer-reviewed article published in Magma

A new research article by Riana Steen and Alf Inge Molde is outlining learning points from an outbreak of COVID-19 at the West Phoenix drilling rig in August 2020. It discusses how uncertainty, time pressure and escalating consequences magnify the need for resilience in emergency preparedness.

Les mer»

Looking after people affected by crises

“The fear of making mistakes may be the biggest challenge when faced with people who are going through crises,” says psychology specialist Heidi Wittrup Djup. Together with her colleagues at Clinic for Crisis Psychology, she’s ready 24/7, all year round, to attend to those affected by emergency events – and to support those responsible for handling such situations.

Les mer»

Research: New modelling method enhances emergency preparedness

In order to close the gap between emergency response plans and the way tasks are carried out in real life, far more factors and aspects must be mapped and included in the planning, Riana Steen believes. In a new research paper written in collaboration with the Operator's Association for Emergency Response (OFFB), she explains how this can be done.

Les mer»

Big cooperation exercise in Florø

Today, on January 28, OFFB conducts a full-scale exercise, based on a hypothetical security incident at the heliport in Florø in Vestland county. A wide range of companies and authorities are collaborating in the drill.

Les mer»
Daglig leder i INEOS Oil & Gas Norway, Erik Magnesen. Foto: Alf Inge Molde

INEOS Oil & Gas Norway gets ready for exploration drilling

INEOS Oil & Gas Norway is preparing to spud its ‘Fat Canyon’ wildcat in the summer of 2021. Together with OFFB, the company is rehearsing its emergency response system. “It is essential to go up routines and brush up on our knowledge,” says general manager Erik Magnesen.

Les mer»

Gjesteforelesning ved Universitetet i Stavanger

Når kriser oppstår må kriseledere fatte beslutninger, ofte under tidspress og stor grad av usikkerhet. 15. september utfordret beredskapslederne Geir Haakonsen og Bjørn Stein masterstudenter i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger.

Les mer»

Suksesskriterier for god koordinering

Grenseoverskridende kriser som koronakrisen byr på helt spesielle utfordringer for krisehåndterere på alle nivåer. Nøkkelen er felles situasjonsforståelse, robust samarbeid og koordinering, mener sikkerhetsforsker Riana Steen.

Les mer»

Beredskapen blir ivaretatt

OFFB følger retningslinjene fra myndighetene og jobber fra hjemmefra. Beredskapsoppgavene blir likevel ivaretatt fullt ut. Øvelser, kurs og andre samlinger er i første omgang avlyst fram til påske.

Les mer»

Erfaringsdeling med helsesektoren

I slutten av februar var beredskapsorganisasjonen til Helse Midt-Norge på besøk hos OFFB for å lære hvordan beredskapsorganisasjonen jobber med proaktiv stabsmetodikk og CIM.

Les mer»

Stor øvelse på Deepsea Yantai

Rundt 200 personer deltok aktivt da Neptune Energy, riggeier Odfjell Drilling og et bredt spekter av samarbeidsaktører øvde på å håndtere en alvorlig ulykke på riggen Deepsea Yantai 18. desember 2019.

Les mer»

OFFB søker stabsleder

En av våre erfarne beredskapsledere pensjonerer seg. Nå søker OFFB etter ny vaktgående stabsleder som også er en ressursperson innen IKT og cyber security.

Les mer»

OFFB-samarbeid i ny rapport

Oljenæringen gjør Norge sikrere, tryggere og bedre, slås det fast i en fersk rapport utgitt av Kunnskapsparken Nord og Norsk olje og gass. Ett av eksemplene rapporten viser til er OFFBs kunnskapsdeling med Stavanger fengsel.

Les mer»

Samvirketabletop i Bergen

4. september inviterer OFFB alle aktører i bergensområdet som jobber med krisehåndtering og
får en rolle under beredskapshendelser offshore til samvirketabletop ved Thon
Hotel Bergen Airport.

Les mer»

Beredskapsmøte med Sola kommune

I midten av juni besøkte beredskapsledelsen i Sola kommune OFFB for å lære mer om organisering av beredskap, metodikk og hvordan oljenæringen jobber med samvirke i krisehåndtering. – Inspirerende, sier rådmann Ingrid Nordbø.

Les mer»

Utfordrer strategisk nivå

Hvert år arrangerer OFFB 130 treninger og øvelser. 8. mai møttes OFFB og medlemmene til temadag i OFFB Kompetansesenter for å finne nye måter å utfordre strategisk nivå i øvelser.

Les mer»

Krisekommunikasjon på Beredskapskonferansen

Kravene til krisekommunikasjon har endret seg dramatisk de siste 20 årene. På Beredskapskonferansen i Bodø forteller OFFB hvorfor og tidligere CHC-direktør Arne Roland om hvordan det var å stå som kriseleder under Turøy-ulykken.

Les mer»

ICS-trening med Shell

Torsdag 7. mars øvde totalt 75 personer fra AS Norske Shell og Shells internasjonale organisasjon, personell fra OFFB og sentrale støttespillere som NOFO og politiet på å håndtere en stor og langvarig hendelse etter ICS-modellen.

Les mer»

Faglig påfyll?

I fjor deltok nær 300 personer på kurs i regi av OFFB Kompetansesenter. Her er kursplanen for første halvdel av 2019.

Les mer»

Ledig stilling som stabsleder

Vakthavende stabsleder koordinerer beredskapsvaktlaget og er hovedkontakt mot 1. linje på innretningen i en beredskapssituasjon. Utover vaktfunksjonen vil stabsleder inngå i et team som bidrar til vedlikehold og kontinuerlig utvikling av beredskap i tett samarbeid med medlemmer og andre relevante beredskapsaktører.

Les mer»

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.