Wintershall Dea

Wintershall Dea er et av de største operatørselskapene på norsk sokkel.

Wintershall Dea er et av de største operatørselskapene på norsk sokkel med en daglig produksjon på rundt 150 000 fat oljeekvivalenter. Selskapet er aktivt over hele sokkelen, fra Nordsjøen via Norskehavet til Barentshavet. Norge er et av Wintershall Deas kjerneområder, der selskapet produserer gass og olje til industri og forbrukere i Europa.

http://www.wintershalldea.no

Aker BP

Aker BP driver med leting og produksjon av olje og gass på norsk sokkel. Målt i produksjon er vi et av de største uavhengige børsnoterte oljeselskapene i Europa.

DNO ASA

Founded in 1971, DNO is Norway’s oldest oil company.

Gassco

Gassco er operatør av det norske transportsystemet for naturgass.

OKEA AS

OKEA is a pure Norwegian development & production company located in Trondheim.

Wintershall Dea

Wintershall Dea er et av de største operatørselskapene på norsk sokkel.

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.