OSEP

(Operatørens senter for evakuerte og pårørende)

Et evakuertsenter er et oppholdssted for fysisk uskadde personer som har vært involvert i en hendelse, og som har behov for hjelp som gjenforening med pårørende, samtaletjenester og omsorg.

På samme måte er et pårørendesenter et fysisk oppmøtested for pårørende som har behov for informasjon, hjelp, omsorg og samtaletjenester. OFFB har etablert OSEP (Operatørens senter for evakuerte og pårørende) langs norskekysten; i Sandnes, Bergen, Florø, Kristiansund, Brønnøysund og Hammerfest. Hvert OSEP gjennomfører øvelser to ganger i året.


Dersom det skjer en hendelse hvor det er behov for å frakte personell til land, vil avtalehotellene klargjøres, rom vil bli frigjort og nødvendige ressurser kalt inn. Kyndig personell som politi, prest, helsemedarbeidere, representanter for operatøren og annet fagpersonell vil være tilstede for å ta vare på de berørte.

Telefonsvarsenter

Ved behov har OFFB et eget telefonsvarsenter der 10 personer kan betjene henvendelser fra pårørende. Trent fagpersonell og moderne systemer sørger for at informasjon samkjøres, godkjennes og loggføres slik at misforståelser unngås.

 

 

OFFB HAR PLASS TIL FLERE MEDLEMMER

Som medlem hos oss får du både tilgang til – og eierskap i – en brukerstyrt og ikke-kommersiell 2. linje beredskapsorganisasjon. Alle olje- og gasselskaper på norsk sokkel kan bli medlemmer hos oss.

Les mer

alternative text

BLI MED I OFFB

OFFB er en brukerstyrt og ikke-kommersiell beredskapsorganisasjon som brukes av flere operatørselskap. Vi vil være din foretrukne 2.linjes beredskapsorganisasjon.

 

>Les mer

alternative text

BEREDSKAP­S­SENTER

Beredskapsarbeidet ledes fra vårt beredskapssenter på Forus. To uavhengige beredskapsrom gjør oss i stand til å håndtere to hendelser samtidig.

 

>Les mer

alternative text

EVAKUERTSENTRE

Våre evakuertsentre er plassert langs kysten; i Sandnes, Bergen, Florø, Kristiansund, Brønnøysund og Hammerfest.

 

>Les mer

alternative text

OFFB PÅ FIRE MINUTTER

Hvem er 1. linje, 2. linje og 3. linje? Og hva gjør egentlig OFFB? Bli kjent med oss - på fire minutter.

 

>Les mer