VÅR ORGANISASJON

Operatørenes forening for beredskap (OFFB) er en brukerstyrt og ikke-kommersiell beredskapsorganisasjon som brukes av flere operatørselskap på norsk sokkel. Vi leverer profesjonell 2. linje beredskap og strategisk støtte til 3. linje til våre medlemsselskaper, og er en integrert del av deres beredskapssystem. I tillegg fungerer OFFB som et ressurs- og kompetansesenter for alle medlemmer.

 

  • 6 vaktlag

  • 13 fast ansatte

  • 15 krisekommunikasjonsrådgivere (SKT)

  • 20 koordinatorer i 2. linje

  • 34 OSEP-ledere med komplett organisasjon

  • 40 operatører på pårørende telefonsvarsenter

  • Vaktlege i henhold til NOROG 014

  • Leder støtteteam på aktive lokasjoner

 

Generalforsamling

Generalforsamlingens leder: Kristin Greig King, Edison Norge   

Generalforsamlingens nestleder: Henning Eide, Spirit Energy

 

Styre

Styrets leder: Anne Botne, Neptune E&P Norge AS
Nestleder: Marit Brattbakk, DNO North Sea (Norge) AS


Styremedlemmer

Kåre Olav Oftedal, Gassco

Silje Røsand, OKEA

Ronny Hanssen, Wintershall Dea

 

 

Varamedlem:   Jostein Fjogstad, AS Norske Shell

Varamedlem:   Kari Langvik Østhus, Wellesley


OFFB HAR PLASS TIL FLERE MEDLEMMER

Som medlem hos oss får du både tilgang til – og eierskap i – en brukerstyrt og ikke-kommersiell 2. linje beredskapsorganisasjon. Alle olje- og gasselskaper på norsk sokkel kan bli medlemmer hos oss.

Les mer

alternative text

BLI MED I OFFB

OFFB er en brukerstyrt og ikke-kommersiell beredskapsorganisasjon som brukes av flere operatørselskap. Vi vil være din foretrukne 2.linjes beredskapsorganisasjon.

 

>Les mer

alternative text

BEREDSKAP­S­SENTER

Beredskapsarbeidet ledes fra vårt beredskapssenter på Forus. To uavhengige beredskapsrom gjør oss i stand til å håndtere to hendelser samtidig.

 

>Les mer

alternative text

EVAKUERTSENTRE

Våre evakuertsentre er plassert langs kysten; i Sandnes, Bergen, Florø, Kristiansund, Brønnøysund og Hammerfest.

 

>Les mer

alternative text

OFFB PÅ FIRE MINUTTER

Hvem er 1. linje, 2. linje og 3. linje? Og hva gjør egentlig OFFB? Bli kjent med oss - på fire minutter.

 

>Les mer