KURSPLAN

Nr Kurs/aktivitet Varighet Dato Merknader
01 Kurs: 3.linje beredskapsledelse 1 dag 10. september kl 0830-1530 Frist påmelding: 23. august
O1 kurs 3.linje beredskapsledelse 1 dag 10.desember kl 0830-1530 Frist for påmelding: 22 november
02 Kurs: Aksjonsledelse (ELS/ICS) 1 dag 22. oktober kl 0830-1500 Frist påmelding: 4. oktober
03 Kurs for selskapsrepresentanter ved Operatørens senter for evakuerte og pårørende (OSEP) 1 dag 15. oktober kl 0830-1500 Frist påmelding: 27. september
04 Kurs for Liaisoner/selskapsrepresentanter ved beredskapshendelser 1 dag 2. oktober kl 0830-1500 Frist påmelding: 16. september
05 Beredskapskurs for resepsjonister halv dag 23. oktober kl 1200-1530 Frist påmelding: 11. oktober
06 Kurs i mediehåndering 1 dag 20. november kl 0830-1500 Frist påmelding: 1. november
07 Temadag (tema TBD) 1 dag 12. november kl 0900-1400 Frist for påmelding: 25. oktober
08 Kurs: Håndtering av krisereaksjoner 1 dag 7. november kl 0830-1500 Frist for påmelding: 18. oktober
09 Kurs Stakeholderanalyse/interessentanalyse halv dag 26.november kl 1200-1530 Frist for påmelding: 8.november
10 CIM-opplæring halv dag Pågår fortløpende etter behov

 

Merk: Kursene er bare for medlemmer.

 

Ta kontakt hvis du er interessert:

 

Dag Normann Aasjord
Leder Kompetansesenter
dag.normann.aasjord@offb.no

OFFB HAR PLASS TIL FLERE MEDLEMMER

Som medlem hos oss får du både tilgang til – og eierskap i – en brukerstyrt og ikke-kommersiell 2. linje beredskapsorganisasjon. Alle olje- og gasselskaper på norsk sokkel kan bli medlemmer hos oss.

Les mer

alternative text

BLI MED I OFFB

OFFB er en brukerstyrt og ikke-kommersiell beredskapsorganisasjon som brukes av flere operatørselskap. Vi vil være din foretrukne 2.linjes beredskapsorganisasjon.

 

>Les mer

alternative text

BEREDSKAPSSENTER

Beredskapsarbeidet ledes fra vårt beredskapssenter på Forus. To uavhengige beredskapsrom gjør oss i stand til å håndtere to hendelser samtidig.

 

>Les mer

alternative text

EVAKUERTSENTRE

Våre evakuertsentre er plassert langs kysten; i Sandnes, Bergen, Florø, Kristiansund, Brønnøysund og Hammerfest.

 

>Les mer

alternative text

OFFB PÅ FIRE MINUTTER

Hvem er 1. linje, 2. linje og 3. linje? Og hva gjør egentlig OFFB? Bli kjent med oss - på fire minutter.

 

>Les mer