Ledig stilling: Kommunikasjonsrådgiver

Vi er i stadig vekst og vil nå styrke organisasjonen med en kommunikasjonsrådgiver

Krisekommunikasjon – Medietrening – Beredskap

Operatørenes forening for beredskap (OFFB) har hatt kontinuerlig beredskap for operatører på norsk sokkel siden mars 2010. Ved en hendelse mobiliserer vårt strategiske krisekommunikasjonsteam innen en time. 

Til daglig jobber vi hele tiden med å øke våre medlemmers kompetanse innen krise- og beredskapshåndtering. Vi har eget kompetansesenter hvor medlemmene mottar kvalifisert kompetanseheving i form av kurs, trening og videreutdanning. OFFB gjennomfører mer enn 100 trenings- og øvingsaktiviteter hvert år. 

Vi er i stadig vekst og vil nå styrke organisasjonen med en kommunikasjonsrådgiver. Vår nye kommunikasjonsrådgiver vil være med å videreutvikle vårt beredskapsarbeid, jobbe med kommunikasjonsfaglige oppgaver for OFFB og våre medlemsbedrifter og kan også inngå som vaktgående leder i Strategisk krisekommunikasjonsteam (SKT).

OFFBs strategisk krisekommunikasjonsteam (SKT) jobber for ni olje- og gasselskaper på norsk sokkel og består av fem vaktgående SKT-ledere i fast turnus som er klare til å mobiliseres innen én time – døgnet rundt, året rundt. I tillegg består teamet av elleve trente SKT-rådgivere som kan kalles inn ved behov. 

SKT inngår i operatørens beredskapsorganisasjon på strategisk nivå og jobber med å utarbeide skriftlig informasjon om beredskapssituasjoner, koordinere informasjonsarbeidet, monitorere tradisjonelle og sosiale medier, besvare mediehenvendelser og lage interessentanalyser.

Som kommunikasjonsrådgiver i OFFB vil du bidra til å videreutvikle leveransene til SKT, forberede og delta i beredskapstreninger og -øvelser, utvikle og gjennomføre kommunikasjonsfaglige kurs og styrke synligheten til OFFB.   

Vi ser etter deg som har jobbet som journalist eller kommunikasjonsrådgiver i noen år, som har forståelse for olje- og gassindustrien og som kan være en trygg og tydelig kommunikasjonsfaglig rådgiver for organisasjonen og i beredskapsarbeidet. 

Lenke: Utlysning på Mercuri Urval sine nettsider

Hovedoppgaver

 • Bidra til videreutvikling av leveransene til Strategisk krisekommunikasjonsteam.
 • Trening og øving innen beredskap og krisehåndtering.
 • Bidra til, og gjennomføre, kommunikasjonsfaglige kurs.
 • Videreutvikle organisasjonens interne og eksterne informasjonskanaler.
 • Kommunikasjonsoppgaver i organisasjonen.

Oppgaver som vaktgående SKT-leder 

 • Inngå i operatørens beredskapslag.
 • Kommunikasjonsfaglig rådgiving på strategisk nivå.
 • Skrive budskap til relevante kanaler.
 • Mediehåndtering.
 • Interessentanalyser.

Kvalifikasjoner

 • Minimum bachelorgrad innen journalistikk, kommunikasjonsfag eller tilsvarende.
 • Noen års erfaring som journalist eller kommunikasjonsrådgiver.
 • Ønskelig med kjennskap til oljeindustrien.
 • Ønskelig med kompetanse innen digital kommunikasjonsformidling og sosiale medier. 
 • Ønskelig med kompetanse innen medie-, kamera- og/eller intervjutrening.
 • Meget god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på både norsk og engelsk. 

Egenskaper 

 • Du er engasjert, initiativrik og liker å jobbe i team.
 • Du er fleksibel, positiv og løsningsorientert. 
 • Du jobber godt sammen med folk med ulik fagbakgrunn – og skaper relasjoner og nettverk.
 • Du liker å sette deg inn i, og utvikle, nye løsninger og holder deg faglig oppdatert.
 • Du jobber raskt, presist og selvstendig.
 • Du er robust og tåler å stå i krevende situasjoner også over tid.

Vi tilbyr

 • Utfordrende arbeidsoppgaver i et profesjonelt beredskapsmiljø.
 • Grundig opplæring.
 • Muligheten til å jobbe med noen av de mest spennende operatørselskapene på norsk sokkel.
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling innen et viktig samfunnsområde.
 • Godt arbeidsmiljø preget av kompetente og engasjerte medarbeidere.
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger.

Vi er opptatt av og mener at mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til at vi sammen blir enda bedre. 

Hvis du har spørsmål, ta gjerne kontakt med Mercuri Urval (MU) v/Tone B.F. Berthelsen, tlf 975 59 040.

Lenke: Utlysning på Mercuri Urval sine nettsider

Du kan også kontakte OFFB v/Leder Strategisk krisekommunikasjonsteam Alf Inge Molde, tlf 477 56 105, Daglig leder Ole Jacob Haug, tlf 900 80 418 eller Nestleder/HMSK-leder Marlén Jünge, tlf 450 35 121.

Vis interesse for stillingen ved å laste opp din CV og søknad på www.mercuriurval.no snarest, og senest innen torsdag 16. februar 2023. Alle henvendelser til Mercuri Urval behandles konfidensielt, om ønskelig også overfor oppdragsgiver.  

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Aker BP medlem i OFFB

Aker BP har meldt seg inn i Operatørenes forening for beredskap (OFFB). – Vi ser fram til å videreutvikle beredskapssamarbeidet i OFFB sammen med en så stor og dyktig aktør på norsk sokkel, sier daglig leder i OFFB, Ole Jacob Haug.

Les mer»

– Det verste man kan gjøre, er å gjøre ingenting

– En tommelfingerregel er at de som skal ivareta berørte og pårørende etter kriser ikke bør gråte mer enn de man skal hjelpe, sier psykologspesialist Jakob Inge Kristoffersen med et smil. Klasserommet til OFFB Kompetansesenter var fullt da han nylig holdt kurs i håndtering av krisereaksjoner.

Les mer»

Beredskapskonferansen i Stavanger i september

13. til 14. september inviterer Offshore Norge, Industri Energi, Petroleumstilsynet og OFFB alle som jobber med beredskapsfaglige spørsmål i privat og offentlig sektor, akademia, organisasjoner, politi og forsvar til Beredskapskonferansen i Stavanger.

Les mer»

OFFB gratulerer

OFFB er stolt sponsor av KFUM Stavanger J07. I påsken vant førstelaget J14-klassen i Peter Wessel Cupen 2022, uoffisielt norgesmesterskap i aldersbestemt håndball. Andrelaget ble nummer to i sin pulje.

Les mer»

Stor samvirkesamling i Florø

30. mars inviterte OFFB og Neptune Energy et bredt spekter av samvirkeaktører til beredskapssamling i Florø. På agendaen sto blant annet helsefaglig oppfølging av evakuerte og pårørende og beredskapsplanlegging ved økt trusselnivå.

Les mer»

Krisehåndtering i store hendelser

Hvordan følger man opp alle som påvirkes av kriser på en god måte? Og når kan krisen avsluttes? Det var sentrale spørsmål da OFFB Kompetansesenter inviterte til temadag om strategisk krisehåndtering i slutten av februar.

Les mer»

OSEP-øvelse i Florø

OSEP spiller en nøkkelrolle i ivaretakelsen av evakuerte og pårørende i beredskapssituasjoner. Pandemien har gjort det utfordrende å gjennomføre fysiske øvelser, men 30. november til 1. desember var det endelig mulig å samles i Florø.

Les mer»

Krisehåndtering med masterstudenter

På Universitetet i Stavanger får masterstudenter i samfunnssikkerhet grundig teoretisk innføring i krisehåndteringsfaget. Mandag 1. november besøkte de OFFB for å lære mer om hvordan kunnskapen anvendes i praksis.

Les mer»

OFFB i NATO-magasin

Som en spisset, sivil beredskapsorganisasjon er OFFB en del av det norske totalforsvaret. I siste utgave av NATO-magasinet The Three Swords presenteres organisasjonen for et internasjonalt publikum.

Les mer»

Forskning: Fagfellevurdert artikkel publisert i Magma

Ny forskningsartikkel av Riana Steen og Alf Inge Molde henter ut læringspunkter fra håndteringen av et covid-19-utbrudd på West Phonenix i august 2020 og synliggjør hvordan usikkerhet, tidspress og eskalerende konsekvenser forsterker behovet for resiliens, altså motstandsdyktighet, i beredskapsarbeidet.

Les mer»

Slik ivaretas de berørte i kriser

– Frykten for å gjøre noe feil er kanskje den største utfordringen når man møter mennesker i kriser, sier psykologspesialist Heidi Wittrup Djup. Sammen med kollegaene i Klinikk for krisepsykologi er hun klar til å rykke ut døgnet rundt, året rundt, for å ivareta de berørte i beredskapshendelser – og å støtte de som skal håndtere situasjonen.

Les mer»

Stor samvirkeøvelse i Florø

I dag, 28. januar, gjennomfører OFFB en fullskalaøvelse med utgangspunkt i en sikringshendelse på heliporten i Florø, i nært samarbeid med Securitas, politiet, Neptune Energy, Avinor, Widerøe, Kinn kommune, Petroleumstilsynet og Bristow.

Les mer»

Gjesteforelesning ved Universitetet i Stavanger

Når kriser oppstår må kriseledere fatte beslutninger, ofte under tidspress og stor grad av usikkerhet. 15. september utfordret beredskapslederne Geir Haakonsen og Bjørn Stein masterstudenter i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger.

Les mer»

Suksesskriterier for god koordinering

Grenseoverskridende kriser som koronakrisen byr på helt spesielle utfordringer for krisehåndterere på alle nivåer. Nøkkelen er felles situasjonsforståelse, robust samarbeid og koordinering, mener sikkerhetsforsker Riana Steen.

Les mer»

Beredskapen blir ivaretatt

OFFB følger retningslinjene fra myndighetene og jobber fra hjemmefra. Beredskapsoppgavene blir likevel ivaretatt fullt ut. Øvelser, kurs og andre samlinger er i første omgang avlyst fram til påske.

Les mer»

Erfaringsdeling med helsesektoren

I slutten av februar var beredskapsorganisasjonen til Helse Midt-Norge på besøk hos OFFB for å lære hvordan beredskapsorganisasjonen jobber med proaktiv stabsmetodikk og CIM.

Les mer»

Forsker på OFFB og Safety-II

HMS-arbeid står foran et paradigmeskifte, mener sikkerhetsforsker Riana Steen. Nå skal hun forske på hvordan prinsipper og metoder i resilience engineering og safety-II kan løfte kriserespons- og koordineringsarbeid i beredskapsrommet.

Les mer»

Stor øvelse på Deepsea Yantai

Rundt 200 personer deltok aktivt da Neptune Energy, riggeier Odfjell Drilling og et bredt spekter av samarbeidsaktører øvde på å håndtere en alvorlig ulykke på riggen Deepsea Yantai 18. desember 2019.

Les mer»

OFFB søker stabsleder

En av våre erfarne beredskapsledere pensjonerer seg. Nå søker OFFB etter ny vaktgående stabsleder som også er en ressursperson innen IKT og cyber security.

Les mer»

OFFB-samarbeid i ny rapport

Oljenæringen gjør Norge sikrere, tryggere og bedre, slås det fast i en fersk rapport utgitt av Kunnskapsparken Nord og Norsk olje og gass. Ett av eksemplene rapporten viser til er OFFBs kunnskapsdeling med Stavanger fengsel.

Les mer»

Samvirketabletop i Bergen

4. september inviterer OFFB alle aktører i bergensområdet som jobber med krisehåndtering og
får en rolle under beredskapshendelser offshore til samvirketabletop ved Thon
Hotel Bergen Airport.

Les mer»

Beredskapsmøte med Sola kommune

I midten av juni besøkte beredskapsledelsen i Sola kommune OFFB for å lære mer om organisering av beredskap, metodikk og hvordan oljenæringen jobber med samvirke i krisehåndtering. – Inspirerende, sier rådmann Ingrid Nordbø.

Les mer»

Utfordrer strategisk nivå

Hvert år arrangerer OFFB 130 treninger og øvelser. 8. mai møttes OFFB og medlemmene til temadag i OFFB Kompetansesenter for å finne nye måter å utfordre strategisk nivå i øvelser.

Les mer»

Krisekommunikasjon på Beredskapskonferansen

Kravene til krisekommunikasjon har endret seg dramatisk de siste 20 årene. På Beredskapskonferansen i Bodø forteller OFFB hvorfor og tidligere CHC-direktør Arne Roland om hvordan det var å stå som kriseleder under Turøy-ulykken.

Les mer»

ICS-trening med Shell

Torsdag 7. mars øvde totalt 75 personer fra AS Norske Shell og Shells internasjonale organisasjon, personell fra OFFB og sentrale støttespillere som NOFO og politiet på å håndtere en stor og langvarig hendelse etter ICS-modellen.

Les mer»

Faglig påfyll?

I fjor deltok nær 300 personer på kurs i regi av OFFB Kompetansesenter. Her er kursplanen for første halvdel av 2019.

Les mer»

Ledig stilling som stabsleder

Vakthavende stabsleder koordinerer beredskapsvaktlaget og er hovedkontakt mot 1. linje på innretningen i en beredskapssituasjon. Utover vaktfunksjonen vil stabsleder inngå i et team som bidrar til vedlikehold og kontinuerlig utvikling av beredskap i tett samarbeid med medlemmer og andre relevante beredskapsaktører.

Les mer»

This website uses cookies to ensure you get the best experience on our website.