UPCOMING ACTIVITIES

DATE ACTIVITY
29.09.2020 Fagsamling for OFFB logistikkoordinatorer (Q3)

Det gjennomføres kvartalsvis fagsamling for alle logistikkoordinatorer som går vakt i 2. linje. Aktiviteten foregår via Teams.

Fagansvarlig: Pål Erland

30.09.2020 Samvirke og erfaringsoverføring - Neptune Energy og Odfjell Drilling

Møte mellom Neptune Energy og Odfjell Drilling med fokus på samvirke og erfaringsoverføring fra både øvelser og hendelser siste året.

Kontaktperson: Pål Erland

13.10.2020 Table top Norske Shell BCP Risavika

Kontaktperson: Pia CB Fjærli


14.10.2020 Table top Neptune Energy - Akutt forurensing P1

Neptune Energy skal starte produksjon fra P1-brønn på Gjøafeltet. Før oppstart gjennomføres bla en table top der akutt forurensing blir hovedtema (09:00-1130/Teams).

Kontaktperson: Pål Erland

20.10.2020 Table top Dvalin - Wintershall Dea & Equinor

Kontaktperson: Magnus Klem Husebye

Fra operasjon til produksjon. Boreoperasjonen til Transcoean Arctic ferdigstilles. Veien videre drøftes. TTT kjøres via Teams. 

21.10.2020 Nivå 2 A/S Norske Shell Knarr

Kontaktperson: Pia CB Fjærli


22.10.2020 Nivå 2- beredskapsøvelse Neptune Energy

Vi arrangerer nivå 2 beredskapsøvelse med Neptune Energy der samvirke, koordinering og kommunikasjon mellom operatør og Odfjell Drilling er viktige øvingsmål. Øvelsen arrangeres og gjennomføres iht. gjeldende Covid-19 tiltak.

Øvingsleder: Pål Erland

22.10.2020 Table top Nova - Wintershall Dea

TT Nova gjennomføres ifm oppstart av boreoperasjoner på Nova feltet. Vi vil bruke table top'en til presentasjon av beredskapsorganisasjonen, gjennomgang av brodokument, samt casediskusjon. Både NOFO, Akvaplan Niva og aktuelle myndigheter vil delta. Kontaktperson: Magnus Klem Husebye

27.10.2020 Nivå 2 beredskapsøvelse Neptune Energy

Vi arrangerer nivå 2 beredskapsøvelse (nr. 2) med Neptune Energy der samvirke, koordinering og kommunikasjon mellom operatør og Odfjell Drilling er viktige øvingsmål. Øvelsen arrangeres og gjennomføres iht. gjeldende Covid-19 tiltak.

Øvingsleder: Pål Erland

29.10.2020 Nivå 2 øvelse - Wintershall Dea - Intern

Mer info kommer. Kontaktperson: Magnus Klem Husebye


03.11.2020 Nivå 2 beredskapsøvelse Neptune Energy

Vi arrangerer nivå 2 beredskapsøvelse (nr. 3) med Neptune Energy der samvirke, koordinering og kommunikasjon mellom operatør og Odfjell Drilling er viktige øvingsmål. Øvelsen arrangeres og gjennomføres iht. gjeldende Covid-19 tiltak.

Øvingsleder: Pål Erland

26.11.2020 Wintershall Dea aktivitet - TBD

Kontaktperson: Magnus Klem Husebye


01.12.2020 Nivå 3/fullskalaøvelse Neptune Energy

Vi arrangerer en nivå 3 fullskala beredskapsøvelse med Neptune Energy i tidsrommet 0800-1600. Alle interessenter (private/offentlige)som kan tenkes involvert i en hendelse vil bli invitert til deltakelse i øvelsen!

Øvingsleder: Pål Erland

 

 

alternative text

Our members

We offer a unique emergency response collaborative partnership on the Norwegian continental shelf. Eleven operating companies secure robust, cost-effective and sustainable operations.

alternative text

Emergency response centre

Our activities are directed from our emergency response centre at Forus in Stavanger. Two independent situation rooms enable us to manage two incidents simultaneously.

alternative text

Evacuation centres

Our evacuation centres are based in the coastal towns of Stavanger, Bergen, Florø, Kristiansund, Brønnøysund and Hammerfest. All is included in the membership.

alternative text

Competence centre

Skills enhancement courses are provided by qualified instructors at our own competence centre. The courses are included in the membership.

alternative text

Call centre

We are able to mobilise a next of kin call centre, staffed with trained personnel and state-of-the art systems, within two hours. All is included in the membership.

alternative text

Crisis communication

A strong team of crisis communication leaders and advisors is ready to join the operators’ strategic emergency response teams within one hour. All is included in the membership.

alternative text

Training and exercises

We carry out more than 130 training sessions and exercises each year. All is included in the membership.

alternative text

OFFB in four minutes

Who is in the first, second and third line? What does OFFB actually do? Get to know us – in four minutes.