KOMMENDE AKTIVITETER

DATO AKTIVITET
20.10.2020 Table top Dvalin - Wintershall Dea & Equinor

Kontaktperson: Magnus Klem Husebye

Fra operasjon til produksjon. Boreoperasjonen til Transcoean Arctic ferdigstilles. Veien videre drøftes. TTT kjøres via Teams. 

21.10.2020 Nivå 2 A/S Norske Shell Knarr

Kontaktperson: Pia CB Fjærli


22.10.2020 Nivå 2- beredskapsøvelse Neptune Energy

Vi arrangerer nivå 2 beredskapsøvelse med Neptune Energy der samvirke, koordinering og kommunikasjon mellom operatør og Odfjell Drilling er viktige øvingsmål. Øvelsen arrangeres og gjennomføres iht. gjeldende Covid-19 tiltak.

Øvingsleder: Pål Erland

22.10.2020 Table top Nova - Wintershall Dea

TT Nova gjennomføres ifm oppstart av boreoperasjoner på Nova feltet. Vi vil bruke table top'en til presentasjon av beredskapsorganisasjonen, gjennomgang av brodokument, samt casediskusjon. Både NOFO, Akvaplan Niva og aktuelle myndigheter vil delta. Kontaktperson: Magnus Klem Husebye

27.10.2020 Table top Norske Shell på Nyhamna

Kontaktperson:Pia CB Fjærli


27.10.2020 Nivå 2 beredskapsøvelse Neptune Energy

Vi arrangerer nivå 2 beredskapsøvelse (nr. 2) med Neptune Energy der samvirke, koordinering og kommunikasjon mellom operatør og Odfjell Drilling er viktige øvingsmål. Øvelsen arrangeres og gjennomføres iht. gjeldende Covid-19 tiltak.

Øvingsleder: Pål Erland

29.10.2020 Nivå 2 øvelse - Wintershall Dea - Intern

Kontaktperson: Magnus Klem Husebye


03.11.2020 Nivå 2 beredskapsøvelse Neptune Energy

Vi arrangerer nivå 2 beredskapsøvelse (nr. 3) med Neptune Energy der samvirke, koordinering og kommunikasjon mellom operatør og Odfjell Drilling er viktige øvingsmål. Øvelsen arrangeres og gjennomføres iht. gjeldende Covid-19 tiltak.

Øvingsleder: Pål Erland

26.11.2020 Wintershall Dea aktivitet - TBD

Kontaktperson: Magnus Klem Husebye


01.12.2020 Nivå 3/fullskalaøvelse Neptune Energy

Vi arrangerer en nivå 3 fullskala beredskapsøvelse med Neptune Energy i tidsrommet 0800-1600. Alle interessenter (private/offentlige)som kan tenkes involvert i en hendelse vil bli invitert til deltakelse i øvelsen!

Øvingsleder: Pål Erland

 

 

OFFB trenger flere medlemmer


Les mer

alternative text

Våre medlemmer

Vi tilbyr medlemskap i et unikt beredskapssamarbeid på norsk sokkel. Elleve operatørselskaper sørger for robust, kostnadseffektiv og bærekraftig drift.

alternative text

Beredskapssenteret

Beredskapsarbeidet ledes fra vårt beredskapssenter på Forus. To uavhengige beredskapsrom gjør oss i stand til å håndtere to hendelser samtidig.

alternative text

Evakuertsentre

Våre evakuertsentre er plassert langs kysten; i Stavanger, Bergen, Florø, Kristiansund, Brønnøysund og Hammerfest. Alt er inkludert i medlemskapet.

alternative text

Kompetansesenter

Ved vårt eget kompetansesenter får medlemmene kvalifisert kompetanseheving. Kursene er inkludert i medlemskapet.

alternative text

Telefonsvarsenter

I løpet av to timer kan vi mobilisere et telefonsvarsenter for pårørende med trent personell og moderne systemer. Alt er inkludert i medlemskapet.

alternative text

Krisekommunikasjon

Et stort team av krisekommunikasjonsledere- og rådgivere står klart til å mobiliseres til operatørenes beredskapsledelse på strategisk nivå. Alt er inkludert i medlemskapet.

alternative text

Trening og øving

Vi gjennomfører mer enn 130 trenings- og øvingsaktiviteter hvert år. Alt er inkludert i medlemskapet.

alternative text

OFFB på fire minutter

Hvem er 1. linje, 2. linje og 3. linje? Og hva gjør egentlig OFFB? Bli kjent med oss - på fire minutter.